ازجمله پرسش‌های رایج متقاضیان تحصیل در کانادا این است که PGWP چیست؟ PGWP یکی از واژه‌های پرکاربرد در حوزۀ مهاجرت تحصیلی به کانادا محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو، در مطلب حاضر برایتان توضیح می‌دهیم که PGWP چیست؛ پس تا پایان با ما همراه باشید.

PGWP

PGWP کوتاه‌شدۀ عبارت Post-Graduation Work Permit است و به دانشجویان بین‌المللی فارغ‌التحصیل از یکی از مؤسسه‌های دارای DLI number امکان می‌دهد در بخش‌های معتبر کانادا کار کنند. گفتنی است مشاغلی که با استفاده از برنامۀ PGWP به‌دست آمده‌اند، از اپلیکیشن فرد برای دریافت اقامت دائم حمایت خواهند کرد

دانشجویان بین‌المللی با حداقل هجده سال که حداقل هشت ماه تمام‌وقت در کانادا تحصیل کرده باشند، معیارهای لازم برای PGWP را خواهند داشت. مدت‌زمان اعتبار PGWP بین هشت ماه تا سه سال است و مدت‌زمان آن نیز به طول دورۀ تحصیلی فرد بستگی دارد. بد نیست بدانید مدت‌زمان اعتبار PGWP هیچ‌وقت بیشتر از مدت‌زمان تحصیل فرد در کانادا نخواهد بود. به‌منظور درخواست برای PGWP، دانشجویان باید حداکثر 180 روز پس از اتمام تحصیلاتشان اقدام کنند. اگر متقاضی از داخل خاک کانادا برای PGWP درخواست می‌دهد، در زمان اقدام، باید وضعیت معتبری (Valid Status) داشته باشد.

دانشجویانی که پیش از منقضی‌شدن اِستادی پرمیت خود برای PGWP درخواست می‌دهند، می‌توانند بلافاصله بعد از فارغ‌التحصیلی در کاری تمام‌وقت مشغول شوند. شایان ذکر است امکان اقدام برای PGWP از خارج از کانادا نیز امکان‌پذیر است. دیگر نکتۀ مهم اینکه افراد تنها یک ‌بار می‌توانند برای PGWP اقدام کنند.

به‌منظور اقدام برای PGWP، باید گواهی‌ای دال بر تحصیل در برنامه‌های تحصیلی مؤسسه‌های دارای DLI number ارائه دهید. مؤسسه‌های دارای DLI number عبارت‌اند از:

  • مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی (کالج، مدرسه‌های فنی و بازرگانی، دانشگاه و CEGP در کبک)
  • مؤسسه‌های آموزشی خصوصی تحت‌نظارت قوانین مؤسسه‌های دولتی
  • مؤسسه‌های آموزش عالی در کبک که برنامه‌هایی تحصیلی تا نهصد ساعت برگزار و مدارک DVS و AVS اعطا می‌کنند.
  • مؤسسه‌های آموزشی خصوصی تأییدشده و ارائه‌دهندۀ مدارکی مانند کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

درپایان، ذکر این نکته لازم می‌نماید که توجه به وضعیت مؤسسه و برنامۀ تحصیلی انتخابی‌تان به‌منظور اقدام برای PGWP الزامی است.

منابع: