سیم آخر

راهتو پیدا کن

ما مسیر مناسب شما رو بهتون نشون می‌دیم
و تا آخر این راه کنارتونیم

راهتو پیدا کن

ما مسیر مناسب شما رو بهتون نشون می‌دیم و تا آخر این راه کنارتونیم

تماس تلفنی

تماس تلفنی

مشاوره رایگان

فرم مشاوره رایگان فرم مشاوره رایگان

گفتگوی آنلاین

گفتگوی آنلاین
سیم آخر

مسیر مهاجرت

acm-phase-1
acm-phase-2
acm-phase-3
acm-phase-4
acm-phase-5
acm-phase-6
acm-phase-7
acm-phase-8

خدمات سیم آخر

مشاروه تخصصی رایگان

فرم ارزیابی رایگان را پر کنید تا همکاران ما برای مشاوره ی تخصصی با شما تماس بگیرند

مشاوره رایگان
مشاروه رایگان

مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

SOP, CV, Study plan

SOP, CV, Study plan

مکاتبه با دانشگاه ها و اساتید

مکاتبه با دانشگاه ها و اساتید

تایید و تکمیل مدارک

تایید و تکمیل مدارک

پذیرش دانشگاه

پذیرش دانشگاه

اخذ وقت سفارت

اخذ وقت سفارت

ویزای دانشجویی

ویزای دانشجویی

ویزای همراه و والدین

ویزای همراه و والدین

رزرو محل سکونت و خوابگاه

رزرو محل سکونت و خوابگاه

درباره ما

درباره ما

سیم‌آخر در سال ۱۳۸۲ با هدف ارائه خدمات مشاوره کنکور تاسیس شد و از ۱۳۹۷ وارد زمینه مهاجرت تحصیلی شدیم. در این چند سال سعی کرده‌ایم کارشناسانی با تجربه در زمینه مهاجرت تحصیلی را کنار یکدیگر جمع کنیم و برای تحصیل در خارج از کشور کنار متقاضیان باشیم. در حال حاضر برای تحصیل در کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، نروژ و چین می‌توانید روی خدمات سیم‌آخر حساب کنید. کارشناسان ما سعی دارند از تجربه خود برای هموار کردن مسیر مهاجرت تحصیلی شما بهره بگیرند.

تصویر محیط سیم آخر ۱
تصویر محیط سیم آخر ۲
تصویر محیط سیم آخر ۳
تصویر محیط سیم آخر ۴

بازخورد متقاضیان

برخی از دانشگاه‌هایی که از آن‌ها پذیرش گرفتیم

دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه

برخی از دانشگاه‌هایی که از آن‌ها پذیرش گرفتیم

مجله