برای انتخاب مناسب‌ترین شهر اسپانیا به‌منظور تحصیل در اسپانیا یا زندگی، بهتر است پیش از هرچیز با هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف این کشور آشنا شویم. در مقالۀ حاضر، هزینه‌های مهم زندگی در برخی شهرهای اسپانیا، همچون مادرید، بارسلونا، سویا، بیلبائو، والنسیا، گرانادا و مالاگا را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.

متوسط هزینۀ زندگی

یکی از موضوع‌های مهم در روند مقایسه هزینه زندگی در شهرهای مختلف اسپانیا آشنایی با متوسط هزینۀ زندگی ماهانه در آن شهر است. به‌طورکلی، متوسط هزینۀ ماهانۀ زندگی برای یک نفر در شهرهای مادرید، بارسلونا، سویا، بیلبائو، والنسیا، گرانادا و مالاگا به ترتیب ۶۹۴.۹۸، ۶۹۶.۱۸، ۵۹۳.۹۸، ۷۰۵.۴۰، ۵۸۶.۹۰، ۶۲۲.۹۳ و ۵۹۴.۰۵ یورو است.

هزینۀ خوراک و رستوران

هزینۀ خوراک و رستوران یکی از هزینه‌های مهم زندگی است که در روند مقایسه هزینه زندگی در شهرهای  باید آن را در نظر بگیریم. درادامه، هزینه‌های خوراک و رستوران را در شهرهای مختلف اسپانیا باهم مقایسه خواهیم کرد.

شهر مادرید

هزینۀ غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و نسبتاً گران‌قیمت به‌ترتیب ۱۲ و ۵۰ یوروست. همچنین، برای خرید یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۸۱، ۰.۹۸، ۱.۰۹، ۲.۰۶، ۱۱.۳۲، ۶.۴۰ و ۱۱.۶۳ یورو باید پرداخت کرد.

شهر بارسلونا

قیمت غذا در رستورانی ارزان‌قیمت ۱۲ یورو و در رستورانی با قیمت متوسط ۵۰ یورو برآورد می‌شود. افزون‌براین، بهای یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۸۹، ۱.۳۳، ۱.۱۲ ، ۲.۱۷، ۱۰.۳۵، ۶.۳۲ و ۱۲.۲۹ یوروست.

شهر سویا

برای خرید غذا از رستورانی ارزان‌قیمت و تقریباً گران‌قیمت به‌ترتیب ۹ و ۳۰ یورو باید پرداخت کرد. ناگفته نماند قیمت یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۸۶، ۱.۰۴، ۰.۹۹، ۱.۸۲، ۱۰.۱۱، ۶.۰۶ و ۱۲.۱۵ یورو تخمین زده می‌شود.

شهر بیلبائو

هزینۀ غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و با قیمت متوسط به‌ترتیب ۱۲ و ۵۰ یوروست. علاوه‌براین، برای خرید یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۹۱، ۱.۱۷، ۰.۹۷، ۲.۱۸، ۱۳.۸۳، ۶.۶۷ و ۱۲.۲۵ یورو باید پرداخت کرد.

شهر والنسیا

قیمت غذا در رستورانی ارزان‌قیمت به ۹ یورو و در رستورانی نسبتاً گران‌قیمت به ۳۵ یورو می‌رسد. گفتنی است یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۷۱، ۰.۸۳، ۰.۸۷، ۱.۱۷، ۷.۶۶، ۶.۲۸ و ۱۰.۲۷ یورو قیمت دارد.

شهر گرانادا

برای خرید غذا از رستورانی ارزان‌قیمت و با قیمت متوسط به‌ترتیب ۱۰ و ۳۵ یورو باید پرداخت کرد. علاوه‌براین، بهای یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۷۳، ۰.۹۳، ۰.۹۵، ۲.۲۲، ۱۰.۲۶، ۶.۵۰ و ۱۲.۲۵ یوروست.

شهر مالاگا

هزینۀ غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و نسبتاً گران‌قیمت به‌ترتیب ۱۰ و ۴۰ یوروست. افزون‌براین، برای بهای یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب به ۰.۶۷، ۰.۹۲، ۰.۹۵، ۱.۷۱، ۸.۱۷، ۶.۴۶ و ۱۰.۳۸ یورو می‌رسد.

هزینۀ حمل‌و‌نقل

هزینۀ حمل‌ونقل یکی دیگر از هزینه‌های مهم زندگی است که آن را در مقایسۀ هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف باید مدنظر قرار دهیم. متوسط هزینۀ حمل‌ونقل در شهرهای مختلف اسپانیا ازاین‌قرار است:

شهر مادرید

بهای بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۵۰ و ۵۴.۶۰ یورو و هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۱.۱۰ و ۳ یوروست. ناگفته نماند برای خرید هر لیتر بنزین ۱.۳۱ یورو باید پرداخت کرد.

شهر بارسلونا

بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۲.۲۵ و ۴۰ یورو قیمت دارد. افزون‌براین، هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب به ۱.۱۷ و ۳ یورو می‌رسد. قیمت هر لیتر بنزین نیز در بارسلونا ۱.۲۸ یوروست.

شهر سویا

بهای بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۴۰ و ۳۳.۵۰ یورو برآورد می‌شود. هزینۀ کرایۀ تاکسی نیز به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۰.۹۴ و ۲.۵۰ یوروست. علاوه‌براین، هر لیتر بنزین ۱.۲۷ یورو قیمت دارد.

شهر بیلبائو

قیمت بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۴۰ و ۳۷.۸۰ یورو و هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۱ و ۴.۲۵ یورو تخمین زده می‌شود. علاوه‌براین، بهای هر لیتر بنزین ۱.۳۳ یوروست.

شهر والنسیا

برای خرید بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۵۰ و ۴۲ یورو باید پرداخت کرد. هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن نیز به‌ترتیب ۱.۰۸ و ۴ یورو برآورد می‌شود. گفتنی است هر لیتر بنزین در والنسیا ۱.۲۸ یورو قیمت دارد.

شهر گرانادا

قیمت بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب به ۱.۴۰ و ۵۷.۵۰ یورو می‌رسد. افزون‌براین، هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۱.۱۵ و ۵ یوروست. شایان ذکر است برای خرید هر لیتر بنزین نیز ۱.۳۳ یورو باید پرداخت کرد.

شهر مالاگا

برای خرید بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۳۰ و ۳۹.۹۵ یورو باید پرداخت کرد. همچنین، هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۰.۹۳ و ۳.۱۸ یوروست. ناگفته نماند هر لیتر بنزین نیز ۱.۳۴ یورو قیمت دارد.

هزینۀ قبوض و اینترنت

هزینۀ قبوض و اینترنت یکی دیگر از هزینه‌های مهم زندگی است که در مقایسه هزینه زندگی در شهرهای مختلف اسپانیا باید به آن توجه کنیم. هزینۀ قبوض و اینترنت در شهرهای مختلف اسپانیا بدین‌شرح است:

شهر مادرید

هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۳۳.۹۱ و ۴۲.۳۹ یورو در ماه است.

شهر بارسلونا

هزینۀ ماهانۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب به ۱۳۵.۹۱ و ۴۱.۴۳ یورو می‌رسد.

شهر سویا

هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۴۶.۱۵ و ۳۵.۸۲ یورو در ماه برآورد می‌شود.

شهر بیلبائو

هزینۀ ماهانۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۲۹.۲۵ و ۵۱.۷۵ یورو تخمین زده می‌شود.

شهر والنسیا

هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۲۱.۱۲ و ۳۸.۶۷ یورو در ماه است.

شهر گرانادا

هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۲۱.۱۲ و ۳۸.۶۷ یورو در ماه برآورد می‌شود.

شهر مالاگا

هزینۀ ماهانۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۱۵.۴۷ و ۳۹.۰۵ یورو تخمین زده می‌شود.

هزینۀ اجارۀ مسکن

اجاره‌بهای مسکن را می‌توان مهم‌ترین هزینه در مقایسۀ شهرها و کشورهای مختلف دانست؛ چراکه هر فرد به‌طورمتوسط معمولاً یک‌سوم درآمدش را برای آن می‌پردازد. درادامۀ مقاله، هزینۀ اجارۀ مسکن در شهرهای مختلف اسپانیا را باهم مقایسه خواهیم کرد.

شهر مادرید

اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۹۳۰.۹۲ و ۶۸۸.۳۶ یورو در ماه برآورد می‌شود. همچنین، اجارۀ ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۶۶۷.۶۷ یورو و اجارۀ ماهانۀ همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر ۱،۱۴۶.۱۰ یوروست.

شهر بارسلونا

اجارۀ ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۹۴۰.۵۹ یورو و اجارۀ ماهانۀ آپارتمانی مشابه در خارج از مرکز شهر ۷۳۶ یورو تخمین زده می‌شود. ناگفته نماند اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۱،۵۳۵.۸۳ و ۱،۱۲۵.۴۸ یورو در ماه می‌رسد.

شهر سویا

اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۶۵۸.۳۳ و ۴۷۲.۷۳ یورو در ماه برآورد می‌شود. افزون‌براین، اجارۀ ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۰۶۲.۵۰ یورو و اجارۀ ماهانۀ همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر ۶۹۵.۸۳ یوروست.

شهر بیلبائو

اجارۀ ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۸۳۰.۷۷ و ۶۶۸.۳۳ یورو می‌رسد. ناگفته نماند اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۲۶۵.۳۸ یورو و اجاره‌بهای آپارتمانی مشابه در خارج از مرکز شهر ۹۵۹.۳۱ یورو در ماه است.

شهر والنسیا

اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۷۵۵ یورو و اجاره‌بهای همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر ۵۱۴.۲۹ یورو در ماه برآورد می‌شود. افزون‌براین، اجارۀ ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۱،۱۰۵.۵۶ و ۷۴۰.۰۶ یوروست.

شهر گرانادا

برای اجارۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۵۰۸.۸۹ و ۳۶۲.۵۰ یورو در ماه باید پرداخت کرد. شایان ذکر است این هزینه برای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۸۱۱.۱۱ و ۵۵۸.۳۳ یورو تخمین زده می‌شود.

شهر مالاگا

اجارۀ ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۷۰۲.۶۳ یورو و اجارۀ ماهانۀ آپارتمان مشابه در خارج از مرکز شهر ۵۳۶.۶۷ یوروست. افزون‌براین، اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۱،۲۳۴.۳۸ یورو و ۸۵۵.۸۸ یورو در ماه می‌رسد.

هزینۀ خرید مسکن

درکنار اجاره‌بهای مسکن، در مقایسۀ شهرهای مختلف اسپانیا هزینۀ خرید مسکن را نیز باید مدنظر قرار دهیم؛ زیرا ممکن است برخی افراد تمایل داشته باشند به‌جای اجارۀ مسکن، آن را بخرند. در‌ادامه، بهای خرید هر مترمربع مسکن در شهرهای گوناگون این کشور را ذکر خواهیم کرد.

شهر مادرید

برای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز شهر و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۵،۰۸۴.۶۳ و ۲،۹۴۶.۵۶ یورو باید پرداخت کرد.

شهر بارسلونا

هزینۀ خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۴،۸۱۵.۲۰ و ۳،۰۳۶.۳۶ یورو برآورد می‌شود.

شهر سویا

هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۲،۷۸۵.۷۱ و ۱،۶۶۲.۵۰ یورو قیمت دارد.

شهر بیلبائو

بهای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۴،۳۷۴.۲۷ و ۲،۸۳۳.۳۳ یورو تخمین زده می‌شود.

شهر والنسیا

برای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۲،۷۸۲.۶۵ و ۱،۴۸۳.۳۶ یورو باید پرداخت کرد.

شهر گرانادا

هزینۀ خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۲،۴۴۱.۶۷ و ۱،۸۶۶.۶۷ یورو برآورد می‌شود.

شهر مالاگا

هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب برابر ۳،۲۷۱.۴۳ و ۲،۰۶۶.۶۷ یورو قیمت دارد.

منابع: