همان‌طور‌که در مقاله‌های پیشین گفتیم، دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا ازجمله دانشگاه‌های برتر اسپانیا و جهان است که رشته‌های تحصیلی مختلفی به دانشجویان ارائه می‌دهد. در مقالۀ حاضر، فهرستی از رشته های دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا را به‌تفکیک مقطع و زمینۀ تحصیلی بیان خواهیم کرد.

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی

رشته های دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا در مقطع کارشناسی عبارت‌اند از:

 • مهندسی هوافضا: کارشناسی مهندسی سیستم‌های هوافضا، کارشناسی مهندسی وسایل نقلیۀ هوایی، کارشناسی مهندسی فناوری هوافضا و کارشناسی مهندسی سیستم‌های ارتباطات از‌راه‌دور یا مهندسی شبکه
 • علوم کاربردی: کارشناسی مهندسی و علم داده، کارشناسی آمار و اقتصاد، کارشناسی فیزیک مهندسی، کارشناسی علوم و فناوری دریایی، کارشناسی ریاضیات و کارشناسی آمار
 • معماری و شهرسازی و ساخت: کارشناسی فناوری معماری و ساخت و کارشناسی معماری چشم‌انداز و کارشناسی مطالعات معماری
 • سیستم زیستی و مهندسی کشاورزی: کارشناسی مهندسی علوم بذرشناسی، کارشناسی مهندسی سیستم‌های زیستی، کارشناسی آشپزی و علوم مربوط به پخت غذا، کارشناسی مهندسی تغذیه و کارشناسی معماری چشم‌انداز
 • مدیریت کسب‌وکار: کارشناسی مدیریت و مدیریت کسب‌وکار، کارشناسی فناوری صنعتی و ارزیابی اقتصادی، کارشناسی بازاریابی و ارتباطات دیجیتال و کارشناسی ورزش و فناوری و علوم مرتبط
 • مهندسی عمران: کارشناسی مهندسی عمران، کارشناسی فناوری مهندسی عمران، کارشناسی مهندسی محیط‌زیست، کارشناسی مهندسی ژئوماتیک و ژئوانفورماتیک و کارشناسی مهندسی معدن
 • طراحی و فناوری چندرسانه‌ای: کارشناسی طراحی، هنر دیجیتال و انیمیشن، کارشناسی مطالعات چندرسانه‌ای، کارشناسی طراحی و توسعه بازی‌های ویدئویی و کارشناسی طراحی و توسعۀ بازی‌های ویدئویی
 • فناوری و علوم بهداشت: کارشناسی مهندسی پزشکی و نورشناسی و بینایی‌سنجی
 • مهندسی صنایع: کارشناسی مهندسی خودرو، کارشناسی مهندسی پزشکی، کارشناسی مهندسی شیمی، کارشناسی مهندسی برق، کارشناسی مهندسی انرژی، کارشناسی طراحی صنعتی و توسعۀ محصولات، کارشناسی الکترونیک صنعتی و مهندسی خودرو، کارشناسی ارزیابی اقتصادی و فناوری صنعتی، کارشناسی مهندسی فناوری صنایع، کارشناسی مهندسی مواد، کارشناسی مهندسی مکانیک و کارشناسی فناوری و طراحی منسوجات
 • مهندسی انفورماتیک: کارشناسی بیوانفورماتیک، کارشناسی مهندسی و علوم داده، کارشناسی مهندسی ژئوماتیک و ژئوانفورماتیک و کارشناسی مهندسی سیستم‌های ICT
 • مهندسی دریایی: کارشناسی فناوری دریایی و کارشناسی حمل‌ونقل و علوم دریایی و کارشناسی مهندسی سیستم‌ها و فناوری دریایی
 • مهندسی ارتباطات ازراه‌دور: کارشناسی مهندسی سیستم‌های هوافضا و مهندسی ارتباطات از‌راه‌دور یا مهندسی شبکه، کارشناسی سیستم‌های سمعی‌بصری، کارشناسی مهندسی و علوم داده، کارشناسی ارتباطات از‌راه‌دور و مهندسی الکترونیک، کارشناسی مهندسی ژئوماتیک و ژئوانفورماتیک، کارشناسی مهندسی سیستم‌های ICT، کارشناسی سیستم‌های ارتباطات از‌راه‌دور، کارشناسی مهندسی تله‌ماتیک و کارشناسی مهندسی فناوری و خدمات ارتباطات ازراه‌دور

در میان رشته‌های مذکور، برخی کاملاً به زبان انگلیسی ارائه می‌شوند؛ ازجمله کارشناسی فناوری صنعتی و ارزیابی اقتصادی در زمینۀ تحصیلی مدیریت کسب‌وکار، کارشناسی فناوری مهندسی عمران در زمینۀ تحصیلی مهندسی عمران، کارشناسی توسعه و طراحی بازی‌های ویدئویی در زمینۀ تحصیلی طراحی و فناوری چندرسانه‌ای، کارشناسی فناوری صنعتی و ارزیابی اقتصادی در زمینۀ تحصیلی مهندسی صنایع و کارشناسی انفورماتیک در زمینۀ تحصیلی مهندسی انفورماتیک.

ناگفته نماند دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا در مقطع کارشناسی رشته‌های دومدرکی نیز ارائه می‌دهد که برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ آن، می‌توانید به صفحۀ Double Degrees مراجعه کنید.

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا رشته‌های بسیاری به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می‌دهد که در‌ادامه، با آن‌ها آشنا خواهیم شد.

رشته‌های انگلیسی‌زبان

 • مهندسی هوافضا: کارشناسی ارشد علم و فناوری هوافضا و کارشناسی ارشد فناوری و برنامه‌های سیستم‌های هوایی بدون سرنشین (اتوماتیک) و کارشناسی ارشد مهندسی هوانوردی و مهندسی فضایی
 • علوم کاربردی: کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک و نانوفوتونیک و بیوفوتونیک، کارشناسی ارشد ریاضیات پیشرفته و مهندسی ریاضی، کارشناسی ارشد کامپیوتر، کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی، کارشناسی ارشد فوتونیک و کارشناسی ارشد منطق کاربردی و محض
 • معماری و شهرسازی و ساخت: کارشناسی ارشد مطالعات پیشرفتۀ معماری (بارسلونا) و کارشناسی ارشد مطالعات پیشرفتۀ طراحی (بارسلونا)
 • مهندسی عمران: کارشناسی ارشد مدیریت خطر سیل، کارشناسی ارشد مدیریت آب و هیدروانفورماتیک، کارشناسی ارشد شیوه‌های عددی در مهندسی، کارشناسی ارشد ارزیابی ساختاریِ سازه‌های تاریخی و باستانی و کارشناسی ارشد شهرسازی
 • مهندسی صنایع: کارشناسی ارشد سیستم‌های انرژی هوشمند، کارشناسی ارشد مطالعات پیشرفتۀ طراحی (بارسلونا)، کارشناسی ارشد رباتیک و کنترل اتوماتیک، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، کارشناسی ارشد مهندسی خلاقیت و میا‌ن‌رشته‌ای، کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای، کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی و فناوری و کارشناسی ارشد شهرسازی
 • مهندسی انفورماتیک: کارشناسی ارشد ارزیابی و مدیریت داده‌ها، کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، کارشناسی ارشد امنیت مجازی و کارشناسی ارشد خلاقیت و تحقیقات در انفورماتیک
 • مهندسی ارتباطات ازراه‌دور: کارشناسی ارشد فناوری ارتباطات ازراه‌دور پیشرفته، کارشناسی ارشد برنامه و فناوری سیستم‌های هوایی بدون سرنشین (اتوماتیک)، کارشناسی ارشد ارتباطات ازراه‌دور مدیریت مهندسی و ارتباطات ازراه‌دور کاربردی، کارشناسی ارشد امنیت مجازی، کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک و کارشناسی ارشد مهندسی ارتباطات ازراه‌دور

رشته‌های اسپانیایی‌زبان

 • علوم کاربردی: کارشناسی ارشد امنیت و بهداشت عملی
 • معماری و شهرسازی و ساخت: کارشناسی ارشد مطالعات پیشرفتۀ ساخت و کارشناسی ارشد مطالعات پیشرفتۀ معماری و کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
 • سیستم‌های زیستی و مهندسی کشاورزی: کارشناسی ارشد آب‌ورزی و کارشناسی ارشد فناوری تغذیه
 • مهندسی عمران: کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک
 • علم و فناوری بهداشت: کارشناسی ارشد علوم بینایی و بینایی‌سنجی
 • مهندسی صنایع: کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک و مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد فناوری کاغذی و گرافیکی
 • منابع پایدار و محیط‌زیست: کارشناسی ارشد مهندسی محیط‌زیست و کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی و کارشناسی ارشد ساخت محیط‌زیست

دکتری

دکتری

رشته های دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا در مقطع دکتری در زمینه‌های تحصیلی زیر ارائه می‌شوند:

 • معماری و ساخت و شهرسازی
 • مهندسی محیط‌زیست و مهندسی عمران
 • مهندسی صنایع
 • علوم پایه
 • مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات

منابع:

https://www.upc.edu/en/bachelors/

https://www.upc.edu/en/masters/

https://doctorat.upc.edu/en/programmes/research-area-list