رشتۀ روانشناسی یکی از رشته‌های پرطرفدار جهان محسوب می‌شود. روانشناسی علمی است که روی شناخت بُعد معنوی و درونی انسان تمرکز دارد و حوزۀ مطالعاتش رفتار انسان‌ها و دلیل‌ها و انگیزه‌های شکل‌گیری آن و فرایندهای ذهنی اوست. ازآنجاکه انسان و ابعاد وجودی‌اش بسیار گسترده است، علم روانشناسی نیز وسعت زیادی دارد. دانشجویان مقاطع مختلف رشتۀ روانشناسی می‌کوشند با فرایندهای ذهنی انسان مثل تفکر، ادراک، احساس، حافظه، هیجان، انگیزش، نادیدنی‌ها و رفتارهای انسانی از ساده‌ترین رفتار مانند راه‌رفتن و نگریستن تا پیچیده‌ترین آن‌ها آشنا شوند. به‌دلیل گستردگی رشتۀ روانشناسی و گرایش‌های متنوعش، در بیشتر دانشگاه‌های جهان این رشته تدریس می‌شود. مارس هر سال، مجلۀ مک‌لینز ویژه‌نامه‌ای دانشگاه‌های برتر کانادا در رشته‌های گوناگون منتشر می‌کند. سال گذشته نیز به‌رسم سال‌های پیشین، این مجلۀ معتبر فهرست بهترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ را منتشر کرد. در این مقاله، قصد داریم این دانشگاه‌ها را معرفی کنیم؛ پس، اگر به تحصیل در کانادا و مهاجرت تحصیلی به کانادا علاقمندید با ما همراه باشید.

۱. دانشگاه بریتیش کلمبیا

دانشگاه دولتی بریتیش کلمبیا (University of British Columbia) در صدر بهترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ قرار دارد. براساس سیستم رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۲۱، این دانشگاه چهل‌وپنجمین دانشگاه‌ مطرح دنیا و طبق رتبه‌بندی اخیر وبگاه وبومتریک، دوازدهمین دانشگاه برتر کانادا محسوب می‌شود.

۲. دانشگاه مک گیل

در فهرست بهترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱، نام دانشگاه مک گیل (McGill University) نیز دیده می‌شود. بنابر سیستم رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۲۱، مک گیل در ردۀ سی‌ویکم دانشگاه‌های معتبر جهان و طبق رتبه‌بندی جدید وبگاه وبومتریک، در ردۀ سوم دانشگاه‌های معتبر کانادا قرار گرفته است.

۳. دانشگاه تورنتو

نام دانشگاه تورنتو (University of Toronto) نیز در فهرست بهترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ به‌چشم می‌خورد. طبق سیستم رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۲۱، دانشگاه تورنتو بیست‌وپنجمین دانشگاه‌ معتبر دنیا و براساس جدیدترین رده‌بندی وبگاه وبومتریک، برترین دانشگاه کانادا شناخته می‌شود.

۴. دانشگاه آلبرتا

چهارمین نام در فهرست بهترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ به انتخاب مجلۀ مک‌لینز، دانشگاه آلبرتا (University of Alberta) است که در سیستم رتبه‌بندیQS  در سال ۲۰۲۱، جایگاه صدونوزدهم دانشگاه‌های مطرح دنیا را ازآنِ خود کرده است. همچنین براساس تازه‌ترین رده‌بندی وبگاه وبومتریک، دانشگاه آلبرتا چهارمین دانشگاه‌ برتر کانادا شناخته می‌شود.

۵. دانشگاه وسترن

دیگر دانشگاه موجود در فهرست برترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ دانشگاه وسترن (Western University) است که بنابر رده‌بندی اخیر وبگاه وبومتریک، در ردۀ هفتم دانشگاه‌های مطرح کانادا و براساس سیستم رتبه‌بندی QS  در سال ۲۰۲۱، در جایگاه دویست‌وسوم دانشگاه‌های معتبر جهان قرار گرفته است.

۶. دانشگاه یورک

دانشگاه یورک (York University) هم ازجمله بهترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ به‌شمار می‌رود. براساس سیستم رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۲۱، این دانشگاه در جایگاه پانصدوسی‌ویکم تا پانصدوچهلم دانشگاه‌های برتر جهان و طبق رتبه‌بندی جدید وبگاه وبومتریک، در جایگاه سیزدهم دانشگاه‌‌های مطرح کانادا ایستاده است.

۷. دانشگاه کلگری

براساس جدیدترین رده‌بندی وبگاه وبومتریک، دانشگاه کلگری (University of Calgary) هفتمین دانشگاه باکیفیت کانادا و بنابر سیستم رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۲۱، دویست‌وچهل‌وششمین دانشگاه‌ برتر دنیا شناخته شده است. گفتنی است این دانشگاه نیز یکی دیگر از برترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ به‌شمار می‌رود.

۸. دانشگاه دالهاوزی

در فهرست برترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ به انتخاب مجلۀ مک‌لینز، نام دانشگاه دالهاوزی (Dalhousie University) نیز دیده می‌شود. در تازه‌ترین رتبه‌بندی وبگاه وبومتریک، دالهاوزی پانزدهمین دانشگاه معتبر کانادا و در سیستم رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۲۱، دویست‌ونودویکمین دانشگاه مطرح جهان شناخته شده است.

۹. دانشگاه واترلو

دیگر دانشگاه موجود در فهرست بهترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ دانشگاه واترلو (University of Waterloo) نام دارد که در سیستم رده‌بندی QS در سال ۲۰۲۱، رتبۀ صدوششم دانشگاه‌های‌ برتر جهان و در رتبه‌بندی اخیر وبگاه وبومتریک، ردۀ دوم دانشگاه‌های مطرح کانادا را ازآنِ خود کرده است.

۱۰. دانشگاه کویینز

در فهرست مجلۀ معتبر مک‌لینز، دانشگاه کویینز (Queen’s University) در ردۀ دَهم برترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ جای دارد. ناگفته نماند طبق رده‌بندی اخیر مؤسسۀ QS در سال ۲۰۲۱، کویینز جایگاه دویست‌‌وچهل‌وششم دانشگاه‌های باکیفیت جهان و براساس جدیدترین رتبه‌بندی وبگاه وبومتریک جایگاه دوازدهم دانشگاه‌های برتر کانادا را ازآنِ خود کرده است.

۱۱. دانشگاه کنکوردیا

یکی دیگر از بهترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ دانشگاه کنکوردیا (Concordia University) است. بد نیست بدانید براساس سیستم رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۲۱، دانشگاه کنکوردیا در ردۀ چهارصدوهفتادوهفتم دانشگاه‌های برتر دنیا و بنابر جدیدترین رده‌بندی وبگاه وبومتریک، در رتبۀ نوزدهم دانشگاه‌های‌‌ معتبر کانادا قرار دارد.

۱۲. دانشگاه مک مستر

دانشگاه مک مستر (McMaster University) نیز ازجمله برترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ به‌شمار می‌آید. ناگفته نماند طبق سیستم رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۲۱، دانشگاه مک مستر در جایگاه صدوچهل‌وچهارم دانشگاه‌های مطرح دنیا و در رده‌بندی اخیر وبگاه وبومتریک، در ردۀ هشتم دانشگاه‌های معتبر کانادا ایستاده است.

۱۳. دانشگاه مونترال

طبق تازه‌ترین رتبه‌بندی وبگاه وبومتریک، دانشگاه مونترال (Université de Montréal) سیزدهمین دانشگاه مطرح کانادا و براساس سیستم رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۲۱، صدوهجدهمین دانشگاه باکیفیت دنیا شناخته شده است. گفتنی است مونترال نیز جزو برترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ به‌حساب می‌آید.

۱۴. دانشگاه سایمون فریزر

دانشگاه سایمون فریزر (Simon Fraser University) یکی دیگر از بهترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا است که بنابر سیستم رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۲۱، در ردۀ سیصدوبیست‌وسوم دانشگاه‌های برتر جهان قرار دارد. شایان ذکر است براساس جدیدترین رتبه‌بندی وبگاه وبومتریک نیز، دانشگاه سایمون فریزر هفتمین دانشگاه‌ برتر کانادا شناخته شده است.

۱۵. دانشگاه لاوال

نام دانشگاه لاوال (Laval University) نیز در فهرست بهترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ به‌چشم می‌خورد. براساس سیستم رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۲۱، این دانشگاه در جایگاه چهارصدوبیستم دانشگاه‌های برتر جهان و طبق رده‌بندی جدید وبگاه وبومتریک، در جایگاه چهاردهم دانشگاه‌‌های مطرح کانادا ایستاده است.

۱۶. دانشگاه گوئلف

ازجمله برترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ دانشگاه گوئلف(University of Guelph)  به‌حساب می‌آید که بنابر رده‌بندی اخیر وبگاه وبومتریک، در جایگاه شانزدهم دانشگاه‌های مطرح کانادا و براساس سیستم رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۲۱، در ردۀ پانصدوهفتادویکم تا پانصدوهشتادم دانشگاه‌های معتبر دنیا قرار گرفته است.

۱۷. دانشگاه ساسکاچوان

یکی دیگر از برترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ دانشگاه ساسکاچوان (University of Saskatchewan) است. بد نیست بدانید براساس سیستم رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۲۱، دانشگاه ساسکاچوان در رتبۀ چهارصدوشصت‌وپنجم دانشگاه‌های برتر جهان و طبق جدیدترین رده‌بندی وبگاه وبومتریک، در ردۀ هجدهم دانشگاه‌های‌‌ معتبر کانادا قرار دارد.

۱۸. دانشگاه کارلتون

دانشگاه کارلتون (Carleton University) نیز ازجمله بهترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ به‌‌شمار می‌آید که براساس سیستم رده‌بندی QS در سال ۲۰۲۱، رتبۀ ششصدو‌یکم تا ششصد‌وپنجاهم دانشگاه‌های معتبر دنیا و طبق جدیدترین رتبه‌بندی وبگاه وبومتریک، ردۀ بیست‌وهشتم دانشگاه‌های‌ برتر کانادا را ازآنِ خود کرده است.

۱۹. دانشگاه اتاوا

دانشگاه اتاوا (University of Ottawa) یکی دیگر از برترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود که در رده‌بندی اخیر سیستمQS  در سال ۲۰۲۱، در جایگاه دویست‌وهفتادونهم دانشگاه‌های مطرح جهان ایستاده است.

۲۰. دانشگاه کبک مونترال

آخرین نام در فهرست برترین دانشگاه‌های روانشناسی کانادا در سال ۲۰۲۱، دانشگاه کبک مونترال (Université du Québec à Montréal) است که در رتبه‌بندی اخیر وبگاه وبومتریک، بیست‌وسومین دانشگاه‌های برتر کانادا و در رده‌بندی جدید سیستم QS در سال ۲۰۲۱، چهارصدوچهل‌وپنجمین دانشگاه معتبر دنیا شناخته شده است.

منبع: