Loading...

Author: محمد آرمانی

Home / Author Archive
دانشگاه اسن آلمان
تحصیل در دانشگاه اسن آلمان
محمد آرمانی | ۲۴ دی

محمد آرمانیدر شهریور ۹۴ در رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدم و در همان سال، کار در حوزه

ادامه
تحصیل پزشکی در اسپانیا
تحصیل پزشکی در اسپانیا
محمد آرمانی | ۲۳ دی

محمد آرمانیدر شهریور ۹۴ در رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدم و در همان سال، کار در حوزه

ادامه
زندگی دانشجویی در ایتالیا
زندگی دانشجویی در ایتالیا
محمد آرمانی | ۱۸ دی

محمد آرمانیدر شهریور ۹۴ در رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدم و در همان سال، کار در حوزه

ادامه
آزمون SAT
آزمون SAT
محمد آرمانی | ۸ دی

محمد آرمانیدر شهریور ۹۴ در رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدم و در همان سال، کار در حوزه

ادامه
تحصیل در مقطع دکتری در آلمان
تحصیل در مقطع دکتری در آلمان
محمد آرمانی | ۳ دی

محمد آرمانیدر شهریور ۹۴ در رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدم و در همان سال، کار در حوزه

ادامه
آزمون تافل
آزمون تافل
محمد آرمانی | ۲۷ آذر

محمد آرمانیدر شهریور ۹۴ در رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدم و در همان سال، کار در حوزه

ادامه
دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس
دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس
محمد آرمانی | ۲۵ آذر

محمد آرمانیدر شهریور ۹۴ در رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدم و در همان سال، کار در حوزه

ادامه
بهترین شهرهای اسپانیا برای زندگی
بهترین شهرهای اسپانیا برای زندگی
محمد آرمانی | ۲۳ آذر

محمد آرمانیدر شهریور ۹۴ در رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدم و در همان سال، کار در حوزه

ادامه
دانشگاه میلان ایتالیا
دانشگاه میلان ایتالیا
محمد آرمانی | ۱۹ آذر

محمد آرمانیدر شهریور ۹۴ در رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدم و در همان سال، کار در حوزه

ادامه
بیزینس اسکول چیست
بیزینس اسکول چیست؟
محمد آرمانی | ۱۷ آذر

محمد آرمانیدر شهریور ۹۴ در رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدم و در همان سال، کار در حوزه

ادامه