آزمون IMAT یا (International Medical Admissions Test) یکی از آزمون‌های مورد نیاز جهت تحصیلی پزشکی یا دندانپزشکی در ایتالیا است. در واقع علاقه‌مندانی که قصد دارند در یکی از رشته‌های پزشکی در ایتالیا تحصیل کنند می‌بایست در این آزمون که به زبان انگلیسی و توسط مرکز آزمون ارزیابی پذیرش کمبریج (Cambridge Assessment Admissions Testing) طراحی و با همکاری وزارت آموزش، دانشگاه و تحقیقات ایتالیا (MIUR) برگزار می‌شود، شرکت کنند. هدف آزمون IMAT ارزیابی علمی متقاضیان ورود به دوره‌های انگلیسی زبان پزشکی، جراحی و دندانپزشکی در دانشگاه‌های ایتالیا است. آزمون IMAT یک آزمون کتبی (کاغذ و قلم) و شامل ۶۰ سوال پنج‌گزینه‌ای در چهار بخش است و زمان آن ۱۰۰ دقیقه می‌باشد. در این مطلب نگاهی کوتاه به کتاب ها و نکات آماده سازی آزمون IMAT خواهیم انداخت.

آماده سازی یکی از مهمترین فاکتور‌های موفقیت در آزمون IMAT است. بر اساس نظر سنجی‌های صورت گرفته از داوطلبین سال‌های گذشته، آزمون‌های BMAT و UKCAT نزدیک‌ترین فرمت را به آزمون IMAT دارند. آزمون BMAT یا (BioMedical admissions test) یکی از آزمون‌های پزشکی برای ورود به دانشگاه‌های انگلیس که سوالات مشابهی با آزمون IMAT دارد. البته آزمون BMAT شامل یک بخش essay (نوشتن مقاله) است که در آزمون IMAT دیده نمی‌شود.

نمره دهی

در این آزمون نمره کلی به این صورت محاسبه می‌شود که هر پاسخ درست ۱/۵ نمره و هر پاسخ نادرست ۰/۴- نمره خواهد داشت. سوالات بدون پاسخ نمره‌ای نخواهند داشت.

نمره کلی (حداکثر ۹۰) همراه با نمره هریک از بخش‌های استدلال منطقی، دانش عمومی، زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک و ریاضی گزارش می‌شود.

سرفصل های آزمون IMAT

همان‌طور که در بالا اشاره شد، آزمون IMAT دارای بخش‌های مختلفی است و داوطلبین برای شرکت در این آزمون می‌بایست اطلاعات کاملی از مفاد امتحان بدست آورند. بخش‌های مختلف این آزمون به شرح زیر است:

بخش نخست: مهارت استدلال منطقی (مهارت حل مسأله، درک بحث، تحلیل اطلاعات و استنتاج)

این بخش یکی از مهمترین قسمت‌های آزمون IMAT به شمار می‌رود. در واقع نمره این بخش نیمی از نمره نهایی آزمون IMAT را در بر می‌گیرد و داوطلبین می‌توانند با آمادگی در این بخش و پاسخ مناسب به سوالات آن، نمره خود را در این آزمون را افزایش دهند. در این بخش مهارت‌های مربوط به استدلال منطقی (critical thinking) داوطلبین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سوالات این بخش، مهارت‌های فکری، استدلالی و تحلیلی متقاضی، به ویژه توانایی پیگیری مراحل استدلال منطقی در موضوعات مختلف برای تشخیص استدلال‌های غلط در بحث، حل مسائل و تشخیص اطلاعات مرتبط از اطلاعات غیرمرتبط را ارزیابی می‌کند. از دیگر سوالات این بخش، حل مسأله است که ۳ نوع پرسش در این بخش (انتخاب مرتبط، پیدا کردن شیوه‌ها، تشخیص تشابه) وجود دارد. همچنین در این بخش تفکر نقادانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که سوالات آن می‌تواند شامل موارد زیر باشد.

 1. خلاصه کردن نتیجه‌گیری اصلی
 2. نتیجه‌گیری
 3. تشخیص یک فرض
 4. ارزیابی اثر شواهد اضافی
 5. تشخیص خطا در استدلال
 6. تشخیص استدلال موازی
 7. اعمال اصول

در زیر می‌توانید نام برخی از منابع مهم و کاربری برای پاسخگویی به سوالات این بخش را مشاهده کنید.

 • Critical Thinking Skills: Effective analysis, argument and reflection (نوشته Stella Cottrell)
 • Thinking Skills: Critical Thinking and Problem Solving (نوشته Geoff Thwaites و John Butterworth)
Critical Thinking

تمرین، تمرین و تمرین برای موفقیت در آزمون IMAT

بدون شک برای کسب موفقیت در آزمون IMAT و ورود به دانشگاه‌های ایتالیا، داوطلبین می‌بایست سوالات بیشماری را مرور کنند و با آمادگی کامل در جلسه امتحان حضور داشته باشند. زیرا کسب نمره بالا در این آزمون می‌تواند شرایط مساعدتری برای دریافت پذیرش از دانشگاه به همراه داشته باشد. از دیگر کتاب‌های مطرح برای تمرین و آشنایی با سوالات این آزمون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

بخش دوم: کتاب‌های تئوری علمی برای IMAT

این بخش از آزمون IMAT شامل چهار بخش سوالات تئوری مربوط به (زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک و ریاضی) است. با توجه به اینکه آزمون IMAT آزمون بین‌المللی پذیرش پزشکی است، در این بخش بیشترین سوالات و نمره مربوط به سوالات زیست‌شناسی و شیمی است. بنابراین بهتر است زمان مناسبی صرف پاسخگویی به این سوالات شود. برای پاسخگویی به سوالات این بخش، می‌توانید از کتاب‌های زیر برای تقویت دانش علمی خود در این چهار زمینه استفاده کنید.

کتاب‌های مربوط به بخش زیست‌شناسی (IMAT Biology books)

مباحثی که در بخش زیست‌شناسی مورد پرسش قرار می‌گیرند:

 • شیمی موجودات زنده (اهمیت زیست‌شناختی برهمکنش‌های ضعیف – مولکول‌های آلی در ارگانیسم‌ها و عملکردهای مرتبط با آنها – نقش آنزیم‌ها)
 • سلول، پایه حیات (نظریه سلولی – اندازه سلول – سلول‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی، سلول‌های جانوری و گیاهی – ویروس‌ها، ساختار و عملکرد غشاء سلول و انتقال از طریق غشاء – ساختارهای سلولی و عملکردهای خاص آنها – چرخه سلولی و تقسیم سلولی: میتوسیس و میوسیس – کروموزوم‌ها و نقشه‌های کروموزومی)
 • بیوانرژتیک (جریان انرژی سلول‌ها: ATP – واکنش‌های ریداکس (اکسایش-کاهش) در موجودات زنده – فتوسنتز، گلیکولیز، تنفس هوازی و تخمیر)
 • تولید مثل و وراثت (چرخه حیات – تولید مثل جنسی و غیرجنسی – ژنتیک مندلی: قوانین مندل و کاربرد آنها – ژنتیک کلاسیک: نظریه کروموزومی وراثت و الگوهای وراثتی – ژنتیک مولکولی: ساختار و تکثیر DNA، کد ژنتیکی و سنتز پروتئین – DNA پروکاریوتی – ساختار کروموزوم یوکاریوتی – ژن‌ها و تنظیم بیان ژن – ژنتیک انسانی: انتقال شخصیت تک‌عاملی و چندعاملی؛ بیماری‌های ارثی (غیرجنسی و متصل به کروموزوم X). – زیست‌فناوری: فناوری DNA بازپیوسته و کاربردهای آن)
 • وراثت و محیط زیست (جهش‌های ژنتیکی – انتخاب طبیعی و مصنوعی – نظریات تکاملی – مبنای ژنتیک تکامل)
 • آناتومی و فیزیولوژی جانوران و انسان‌ها (بافت‌های جانوری – آناتومی و فیزیولوژی سیستم‌ها در انسان‌ها و برهمکنش آنها – هم‌ایستایی (هومئوستازی)
IMAT 1

کتاب‌های مربوط به بخش شیمی (IMAT Chemistry books)

مباحثی که در بخش شیمی مورد پرسش قرار می‌گیرند:

 • ترکیب ماده (حالت‌ها ماده؛ سیستم‌های همگن و ناهمگن؛ ترکیبات و عناصر – قوانین گازهای ایده‌آل)
 • ساختار اتمی (ذرات بنیادی؛ عدد اتمی و عدد جرمی، ایزوتوپ‌ها، ساختار الکترونی اتم‌های عناصر مختلف)
 • جدول تناولی عناصر (گروه‌ها و دوره‌ها؛ عناصر انتقالی – خواص دوره‌ای عناصر: شعاع اتمی، پتانسیل یونش، الکترون‌خواهی، خاصیت فلزی – روابط بین ساختار الکترونی، موقعیت در جدول تناوبی و خواص عناصر)
 • پیوند شیمیایی (پیوندهای یونی، کووالانسی و فلزی – انرژی پیوند – قطبیت پیوندها – الکترونگاتیوی – پیوندهای بین‌مولکولی)
 • مبانی شیمی غیرآلی (اصطلاحات و خواص اصلی ترکیبات غیرآلی: اکسیدها، هیدروکسیدها، اسیدها و نمک‌ها)
 • واکنش‌های شیمیایی و استوکیومتری (جرم اتمی و مولکولی، عدد آووگادرو، مفهوم مول و کاربرد آن، محاسبات استوکیومتری مقدماتی، موازنه واکنش‌های ساده، انواع واکنش‌های شیمیایی)
 • محلول‌ها (خواص حلالیت آب، انحلال‌پذیری، روش‌های اصلی بیان غلظت محلول‌ها – تعادل در محلول‌های آبی – سینتیک شیمیایی و کاتالیز)
 • اکسیداسیون و کاهش (عدد اکسیداسیون، مفهوم اکسیداسیون و کاهش – موازنه واکنش‌های ساده)
 • اسیدها و بازها (مفهوم اسید و باز – اسیدیته، خنثی و بازی محلول‌های آبی – مقیاس pH – هیدرولیز – محلول‌های بافر)
 • مبانی شیمی آلی (پیوندهای اتم‌های کربن و فرمول‌های ساختاری تجربی، مفهوم ایزومری. هیدروکربن‌های آلیفاتیک، آلیسیکلیک و آروماتیک – گروه‌های عاملی: الکل‌ها، اترها، آمین‌ها، آلدهیدها، کتون‌ها، کربوکسیلیک اسیدها، استرها، آمیدها – اصطلاحات شیمیایی)
IMAT Chemistry books

کتاب‌های مربوط به بخش فیزیک و ریاضی (IMAT Physics and Math books)

مباحثی که در این بخش مورد پرسش قرار می‌گیرند:

 • اندازه‌گیری (اندازه‌گیری مستقیم و غیرمستقیم، کمیت‌های اصلی و فرعی، ابعاد فیزیکی کمیت‌ها، دانش سیستم متریک و سیستم CGS واحدها، واحدهای اندازه‌گیری فنی (یا عملی) و سیستم بین‌المللی یکاها (نام‌ها و روابط بین واحدهای اصلی و فرعی)، پیشوندهای سیستم‌های اندازه‌گیری (اسامی و مقادیر).
 • سینماتیک (کمیت‌های سینماتیک، انواع حرکت با تمرکز بر حرکت خطی یکنواخت و با شتاب ثابت؛ حرکت دایره‌ای یکنواخت؛ حرکت نوسانی (برای تمام حرکت‌ها: مفهوم و روابط بین کمیت‌ها).
 • دینامیک (بردارها و عملیات‌های برداری – نیروها، گشتاور‌های نیرو حول یک نقطه – گشتاور یک کوپل نیرو – ترکیب برداری نیروها – مفهوم جرم و وزن – شتاب ناشی از گرانش – چگالی و چگالی ویژه – قانون جهانی گرانش، قوانین اول، دوم و سوم حرکت – کار، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل – اصل بقای انرژی – ضربه و تکانه – اصل بقای تکانه)
 • مکانیک سیالات (فشار و واحد اندازه‌گیری آن (در SI و دیگر سیستم‌های یکاهای اندازه‌گیری) – اصل ارشمیدس – اصل پاسکال – قانون استوینو)
 • ترمودینامیک (دماسنجی و کالری‌متری – گرمای ویژه، ظرفیت گرمایی – مکانیزم‌های انتشار گرما – تغییرات حالت و گرمای نهان – قوانین گازهای ایده‌آل – قوانین اول و دوم ترمودینامیک)
 • الکتروستاتیک و الکترودینامیک (قانون کلمبو – میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی – ثابت دی الکتریک – خازن‌ها – خازن‌های سری و موازی – جریان مستقیم – قانون اهم – اصول کیرشهف – مقاومت الکتریکی و مقاومت ویژه الکتریکی، مقاومت‌های سری و موازی – کار، توان، اثر ژول – مولدها – القای الکترومغناطیسی و جریان‌های متناوب – اثرات جریان‌های الکتریکی (گرمایی، شیمیایی و مغناطیسی).
 • جبر و مجموعه‌های عددی (اعداد طبیعی، صحیح، کسری و حقیقی – مرتب‌سازی و مقایسه: مقیاس‌ها و نماد علمی. اعمال جبری و خواص آنها – کسرها و درصدها – توان با نمای حقیقی و کسری (گویا) و خواص آنها – جذر و خواص آن – لگاریتم‌ها (بر مبنای ۱۰ و e) و خواص آنها – ترکیبیات – بیان‌های جبری و چندجمله‌ای – حاصلضرب اصلی توان nام بسط‌های دوجمله‌ای – تجزیه چندجمله‌ای‌ها – کسرهای جبری – معادلات جبری و نامعادلات درجه اول و درجه دوم – دستگاه معادلات)
 • توابع (مفاهیم بنیادی توابع و نمایش ترسیمی (نمودار) آنها (دامنه، هم‌دامنه، اثر، بیشینه و کمینه، افزایش و کاهش و…) – توابع مقدماتی: توابع جبری صحیح و کسری؛ توابع نمایی، لگاریتمی و مثلثاتی – ترکیب و معکوس توابع – معادلات و نامعادلات مثلثاتی.
 • هندسه (چندضلعی‌ها و خواص آنها. دایره و محیط – اندازه‌گیری طول‌ها، مساحت سطوح و حجم‌ها – ایزومتری، تشابه و هم‌ارزی در صفحه – مکان‌های هندسی – اندازه‌گیری زاویه بر حسب درجه و رادیان – سینوس، کسینوس و تانژانت زاویه و مقادیر ویژه آنها – معادلات مثلثاتی – حل مثلثات – دستگاه مختصات کارتزین در صفحه – فاصله بین دو نقطه و نقطه میانی یک قسمت – معادله خط مستقیم – شرایط خطوط موازی و متعامد – فاصله نقطه تا خط – معادله دایره، سهمی، هذلولی، بیضی و بیان و نمایش آنها در صفحه کارتزین – قضیه فیثاغورث – قضیه‌های اول و دوم اقلیدس.
 • آمار و احتمالات (توزیع فراوانی و نمایش ترسیمی آن – مفهوم تجربیات و رویدادهای تصادفی – احتمال و فراوانی)
IMAT Physics and Math books

دیگر منابع برای آماده سازی آزمون IMAT

علاوه‌بر کتاب‌های اشاره شده در بالا، یکی از معروف‌ترین منابعی که می‌توانید برای آماده سازی این آزمون به آن مراجعه کنید وب‌سایت (https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat) است که تمامی مطالب را به صورت رایگان در اختیار داوطلبین شرکت در این آزمون قرار می‌دهد.

منابع

https://www.medschool.it/imat-news-and-preparation/imat-preparation-books