برای انتخاب مناسب‌ترین شهر ایتالیا برای تحصیل در ایتالیا یا زندگی، بهتر است پیش از هر چیز با هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف این کشور آشنا شویم. در مقالۀ حاضر، هزینه‌های مهم زندگی در برخی شهرهای ایتالیایی، همچون ونیز، فلورانس، میلان، تورین، ناپل، ورونا، بولونیا، جنوا و پالرمو را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد. اگر تمایل دارید راجع به مقایسه هزینه زندگی در شهرهای مختلف ایتالیا مطلب بخوانید با ما همراه باشید.

متوسط هزینۀ زندگی

به‌طورکلی، متوسط هزینۀ ماهانۀ زندگی در این شهرهای مطرح ایتالیا صرف‌نظر از اجاره‌بهای مسکن عبارت است از:

 • شهر ونیز: ۹۱۰.۸۳ یورو
 • شهر فلورانس: ۷۸۵.۸۶ یورو
 • شهر میلان: ۸۶۱.۰۳ یورو
 • شهر تورین: ۷۴۴.۴۹ یورو
 • شهر ناپل: ۷۱۷.۲۲ یورو
 • شهر ورونا: ۷۷۶.۱۲ یورو
 • شهر بولونیا: ۷۷۳.۳۸ یورو
 • شهر جنوا: ۸۰۳.۱۶ یورو
 • شهر پالرمو: ۶۲۸.۴۳ یورو

هزینۀ خوراک و رستوران

هزینۀ خوراک و رستوران در ایتالیا یکی از هزینه‌های مهم زندگی است که در روند مقایسه هزینه زندگی در شهرهای مختلف ایتالیا باید در نظر بگیریم. درادامه، هزینه‌های خوراک و رستوران را در شهرهای مختلف ایتالیا باهم مقایسه خواهیم کرد.

 • شهر ونیز: هزینۀ غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و نسبتاً گران‌قیمت به‌ترتیب ۱۲.۵۰ و ۷۵ یوروست. همچنین، برای خرید یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۱.۳۷، ۱.۶۴، ۲.۳۳، ۲.۷۰، ۱۶.۴۸، ۱۴.۳۳ و ۱۶.۶۷ یورو باید پرداخت کرد.
 • شهر فلورانس: قیمت غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و با قیمت متوسط به‌ترتیب ۱۵ و ۶۰ یورو برآورد می‌شود. افزون‌براین، بهای یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۱.۲۶، ۱.۵ ، ۲ ، ۳.۲۷، ۱۴.۱۲، ۸.۹۸ و ۱۶.۱۲ یوروست.
 • شهر میلان: برای خرید غذا از رستورانی ارزان‌قیمت و تقریباً گران‌قیمت به‌ترتیب ۱۵ و ۷۰ یورو باید پرداخت کرد. ناگفته نماند قیمت یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۱.۲۶، ۱.۸۶، ۲.۵۲، ۲.۹۹، ۱۳.۸۰، ۹.۷۸ و ۱۷.۸۱ یورو تخمین زده می‌شود.
 • شهر تورین: هزینۀ غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و با قیمت متوسط به‌ترتیب ۱۵ و ۵۹ یوروست. علاوه‌براین، برای خرید یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۹۹، ۱.۵۵، ۱.۸۳، ۲.۶۹، ۱۲.۳۵، ۹.۲۰ و ۱۵.۵۹ یورو باید پرداخت کرد.
 • شهر ناپل: قیمت غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و نسبتاً گران‌قیمت به‌ترتیب به ۱۰ و ۵۰ یورو می‌رسد. گفتنی است یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۱.۲۰، ۱.۳۱، ۱.۵۶، ۲.۴۱، ۱۲.۸۸، ۸.۰۹ و ۱۳.۵۰ یورو قیمت دارد.
 • شهر ورونا: برای خرید غذا از رستورانی ارزان‌قیمت و با قیمت متوسط به‌ترتیب ۱۳.۵۰ و ۵۵ یورو باید پرداخت کرد. علاوه‌براین، بهای یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۱، ۱.۶۱، ۲.۲۰، ۲.۱۱، ۱۲.۶۲، ۸.۵۴ و ۱۷ یوروست.
 • شهر بولونیا: قیمت غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و تقریباً گران‌قیمت به‌ترتیب ۱۵ و ۶۰ یوروست. شایان ذکر است شایان ذکر است هزینۀ خرید یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۱.۱۸، ۲.۱۲، ۲.۰۱، ۳.۴۲، ۱۶.۳۸، ۹.۱۲ و ۱۵.۸۰ یورو برآورد می‌شود.
 • شهر جنوا: برای خرید غذا از رستورانی ارزان‌قیمت و نسبتاً گران‌قیمت به‌ترتیب ۱۵ و ۵۲.۵۰ یورو باید پرداخت کرد. ناگفته نماند یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۱.۳۶، ۱.۷۹، ۲.۲۸، ۳.۵۲، ۱۶.۸۶، ۷.۹۰ و ۱۷.۸۳ یورو قیمت دارد.
 • شهر پالرمو: هزینۀ غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و با قیمت متوسط به‌ترتیب ۷ و ۴۲.۵۰ یوروست. افزون‌براین، برای بهای یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی‌، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب به ۰.۹۶، ۱.۰۱، ۱.۷۴، ۱.۹۸، ۸.۵۷، ۷.۲۱ و ۱۱ یورو می‌رسد.

هزینۀ حمل‌و‌نقل

هزینۀ حمل‌ونقل یکی دیگر از هزینه‌های مهم زندگی است که آن را در مقایسۀ هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف باید مدنظر قرار داد. متوسط هزینۀ حمل‌ونقل در شهرهای مختلف ایتالیا ازاین‌قرار است:

 • شهر ونیز: هزینۀ بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۵۰ و ۳۷ یورو و هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۱.۶۰ یورو و ۵.۷۵ یوروست. ناگفته نماند برای خرید هر لیتر بنزین ۱.۶۰ یورو باید پرداخت کرد.
 • شهر فلورانس: بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۵۰ و ۳۵ یورو قیمت دارد. افزون‌براین، هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب به ۰.۹۹ و ۳.۸۰ یورو می‌رسد. هزینۀ هر لیتر بنزین نیز ۱.۵۰ یوروست.
 • شهر میلان: بهای بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۲ و ۳۹ یورو برآورد می‌شود. هزینۀ کرایۀ تاکسی نیز به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۱.۵۰ و ۵.۵۰ یوروست. علاوه‌براین، هر لیتر بنزین ۱.۵۸ یورو قیمت دارد.
 • شهر تورین: قیمت بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۷۰ و ۳۸ یورو و هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۱.۶۵ و ۵ یورو تخمین زده می‌شود. علاوه‌براین، بهای هر لیتر بنزین ۱.۵۱ یوروست.
 • شهر ناپل: برای خرید بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۳۰ و ۴۰ یورو باید پرداخت کرد و هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۱.۶۰ و ۵.۷۵ یورو برآورد می‌شود. گفتنی است هر لیتر بنزین نیز ۱.۶۰ یورو قیمت دارد.
 • شهر ورونا: قیمت بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب به ۱.۵۰ و ۳۷ یورو می‌رسد. افزون‌براین، هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۱.۶۰ و ۵.۷۵ یوروست. شایان ذکر است برای خرید هر لیتر بنزین نیز ۱.۶۰ یورو باید پرداخت کرد.
 • شهر بولونیا: بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۵۰ و ۳۷ یورو قیمت دارد و هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۱.۶۰ و ۵.۷۵ یورو تخمین زده می‌شود. همچنین، هزینۀ هر لیتر بنزین ۱.۶۰ یوروست.
 • شهر جنوا: هزینۀ بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۵۰ و ۴۶ یورو و هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۱ و ۵ یوروست. همچنین، برای خرید هر لیتر بنزین ۱.۶۳ یورو باید پرداخت کرد.
 • شهر پالرمو: برای خرید بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۵۰ و ۳۲ یورو باید پرداخت کرد. همچنین، هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۰.۸۴ و ۱۰ یوروست. ناگفته نماند هر لیتر بنزین نیز ۱.۵۰ یورو قیمت دارد.

هزینۀ قبوض و اینترنت

هزینۀ قبوض و اینترنت یکی دیگر از هزینه‌های مهم زندگی است که در مقایسۀ شهرها و کشورهای مختلف آن را باید مدنظر گرفت. هزینۀ قبوض و اینترنت در شهرهای مختلف ایتالیا بدین‌شرح است:

 • شهر ونیز: هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۲۳۳.۰۸ و ۲۹.۱۷ یورو در ماه است.
 • شهر فلورانس: هزینۀ ماهانۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب به ۱۳۴.۶۹ و ۳۰.۲۳ یورو می‌رسد.
 • شهر میلان: هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۵۹.۸۹ و ۲۸.۳۹ یورو در ماه برآورد می‌شود.
 • شهر تورین: هزینۀ ماهانۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۶۰.۷۷ و ۲۹.۶۴ یورو تخمین زده می‌شود.
 • شهر ناپل: هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۷۵.۱۱ و ۳۰.۳۳ یورو در ماه است.
 • شهر ورونا: هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۷۲.۵۰ و ۲۸.۴۰ یورو در ماه برآورد می‌شود.
 • شهر بولونیا: هزینۀ ماهانۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب به ۱۲۵.۲۵ و ۲۷.۹۶ یورو می‌رسد.
 • شهر جنوا: هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۲۷.۶۹ و ۲۸.۹۱ یورو در ماه است.
 • شهر پالرمو: هزینۀ ماهانۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۳۹.۶۱ و ۲۶.۶۲ یورو تخمین زده می‌شود.

هزینۀ اجارۀ مسکن

اجاره‌بهای مسکن را می‌توان مهم‌ترین هزینه در مقایسۀ شهرها و کشورهای مختلف دانست؛ چراکهکه هر فرد به‌طورمتوسط معمولاً یک‌سوم درآمدش را برای آن می‌پردازد. درادامۀ مقاله، هزینۀ اجارۀ مسکن در شهرهای مختلف ایتالیا را باهم مقایسه خواهیم کرد.

 • شهر ونیز: اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۸۳۵.۷۱ و ۶۵۰ یورو در ماه برآورد می‌شود. همچنین، اجارۀ ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۲،۰۵۶.۲۵ یورو و اجارۀ ماهانۀ همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر ۱،۲۳۵.۷۱ یوروست.
 • شهر فلورانس: اجارۀ ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۸۰۵.۳۸ یورو و اجارۀ ماهانۀ آپارتمانی مشابه در خارج از مرکز شهر ۶۲۵.۲۰ یورو تخمین زده می‌شود. ناگفته نماند اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۱،۶۱۹.۴۴ و ۱،۱۲۲.۲۲ یورو در ماه می‌رسد.
 • شهر میلان: اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۱،۰۷۲.۲۹ و ۷۳۱.۸۸ یورو در ماه برآورد می‌شود. افزون‌براین، اجارۀ ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۲،۵۷۰ یورو و اجارۀ ماهانۀ همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر ۱،۵۲۷.۰۲ یوروست.
 • شهر تورین: اجارۀ ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۵۶۶ و ۳۹۳.۸۵ یورو می‌رسد. ناگفته نماند اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۱۶۷.۲۰ یورو و اجاره‌بهای آپارتمانی مشابه در خارج از مرکز شهر ۷۸۱.۴۸ یورو در ماه است.
 • شهر ناپل: اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۵۸۴.۷۶ یورو و اجاره‌بهای همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر ۴۱۵ یورو در ماه برآورد می‌شود. افزون‌براین، اجارۀ ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۱،۰۵۷.۱۴ و ۷۲۱.۰۵ یوروست.
 • شهر ورونا: برای اجارۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۶۷۷.۷۸ و ۴۸۸.۸۹ یورو در ماه باید پرداخت کرد. شایان ذکر است این هزینه برای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۱،۱۷۵ و ۷۲۷.۵۰ یورو تخمین زده می‌شود.
 • شهر بولونیا: اجارۀ ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۷۱۹.۲۳ یورو و اجارۀ ماهانۀ آپارتمانی مشابه در خارج از مرکز شهر ۵۶۴.۴۴ یوروست. همچنین، اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۱،۳۵۲.۳۸ و ۱،۰۱۴.۰۹ یورو در ماه می‌رسد.
 • شهر جنوا: اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمانی یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۵۷۳.۱۲ و ۴۱۲.۹۴ یورو تخمین زده می‌شود. ناگفته نماند برای اجارۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۹۲۰.۸۳ یورو و اجارۀ همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر ۶۹۶.۱۵ یورو در ماه باید پرداخت کرد.
 • شهر پالرمو: اجارۀ ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۴۶۱.۱۱ یورو و اجارۀ ماهانۀ آپارتمان مشابه در خارج از مرکز شهر ۳۱۴.۴۴ یوروست. افزون‌براین، اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۷۳۳.۳۳ یورو و ۵۳۸.۸۹ یورو در ماه می‌رسد.

هزینۀ خرید مسکن

درکنار اجاره‌بهای مسکن، هزینۀ خرید مسکن را نیز باید در مقایسۀ شهرهای مختلف ایتالیا مدنظر قرار داد؛ زیرا ممکن است برخی افراد تمایل داشته باشند به‌جای اجارۀ مسکن، آن را بخرند. در‌ادامه، بهای خرید هر مترمربع مسکن در شهرهای گوناگون این کشور را ذکر خواهیم کرد.

 • شهر ونیز: برای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز شهر و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۵،۰۴۴ و ۲،۸۵۰ یورو باید پرداخت کرد.
 • شهر فلورانس: هزینۀ خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۵،۰۴۵.۸۳ و ۳،۲۹۸.۸۹ یورو برآورد می‌شود.
 • شهر میلان: هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۸،۳۷۳.۵۳ و ۳،۶۶۱.۲۰ یورو قیمت دارد.
 • شهر تورین: بهای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۳،۱۴۷.۷۳ و ۱،۶۶۸.۴۲ یورو تخمین زده می‌شود.
 • شهر ناپل: برای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۳،۷۱۱.۷۵ و ۲،۰۷۵ یورو باید پرداخت کرد.
 • شهر ورونا: هزینۀ خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۳،۲۸۳.۳۳ و ۱،۷۸۳.۳۳ یورو برآورد می‌شود.
 • شهر بولونیا: بهای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۳،۷۹۵.۴۶ و ۲،۵۵۷.۶۹ یورو می‌رسد.
 • شهر پالرمو: هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب برابر ۲،۶۷۸.۵۷ و ۱،۳۸۵.۷۱ یورو قیمت دارد.

منبع: