یکی از راه‌های ورود به فرانسه شرکت در دوره های زبان فرانسه است. داوطلبان به‌منظور دریافت ویزا برای شرکت در دوره های زبان فرانسه می‌توانند اقدام کنند و پس از دریافت پذیرش، به این کشور وارد شوند. در این مطلب، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های برگزارکنندۀ دوره های زبان فرانسه را معرفی خواهیم کرد؛ اگر به مهاجرت تحصیلی به فرانسه علاقمندید پس تا انتها، با ما همراه باشید.

دانشگاه استرازبورگ

این دانشگاه دولتی در شهر استرازبورگ قرار دارد و آموزش دوره‌های زبان را در سپتامبر و ژانویه آغاز می‌کند. شهریۀ این دوره‌ها حدود ۲،۵۰۰ یورو برای یک سال تحصیلی (از سپتامبر سال جاری تا سپتامبر سال آینده) و ۱،۵۰۰ یورو برای نیمسال ژانویه (۳۰۰ یورو برای دیپوزیت) است. ناگفته نماند نیمسال سپتامبر این دانشگاه برای دو نیمسال (یک سال تحصیلی) و نیمسال ژانویه فقط برای یک نیمسال پذیرش می‌دهد.

دانشگاه کاتولیک لیون

همان‌طورکه از نام دانشگاه کاتولیک لیون مشخص است، در شهر لیون قرار دارد و دوره‌های زبان را در سپتامبر و ژانویه شروع می‌کند. شهریۀ این دوره‌ها ۴هزار یورو برای یک سال تحصیلی (از سپتامبر سال جاری تا سپتامبر سال آینده) و ۲،۳۰۰ یورو برای نیمسال ژانویه (۳۷۰ یورو برای دیپوزیت) است. نیمسال سپتامبر این دانشگاه مانند استرازبورگ برای دو نیمسال (یک سال تحصیلی) و نیمسال ژانویه فقط برای یک نیمسال پذیرش می‌دهد.

دانشگاه رن

دانشگاه دولتی رن در شهر رن قرار گرفته است و برای سپتامبر و ژانویه پذیرش می‌دهد. شهریۀ نیمسال ژانویه ۸۵۰ یوروست و کل این مبلغ در قالب دیپوزیت باید پرداخت شود.

دانشگاه مارسی

دانشگاه دولتی مارسی یکی دیگر از دانشگاه‌های برگزارکنندۀ دوره های زبان فرانسه است و شهریۀ سالانۀ این دوره‌ها ۲،۷۰۰ یورو تخمین زده می‌شود.

دانشگاه نانت

دانشگاه دولتی نانت در شهر نانت قرار دارد و دوره‌های زبان را در سپتامبر و ژانویه برگزار می‌کند. شهریۀ این دوره‌ها ۲،۸۰۰ یورو برای یک سال تحصیلی (از سپتامبر سال جاری تا سپتامبر سال آینده) و ۱،۴۰۰ یورو برای نیمسال ژانویه برآورد می‌شود. ناگفته نماند داوطلبان ۶۰۰ یورو نیز به‌عنوان دیپوزیت باید بپردازند.

دانشگاه پاریس ۱۲ (ول دو مرن)

این دانشگاه دولتی در شهر پاریس واقع شده است و دوره‌های زبانش در سپتامبر و ژانویه آغاز می‌شود. داوطلبان برای شرکت در یک سال تحصیلی (از سپتامبر سال جاری تا سپتامبر سال آینده) دوره های زبان فرانسه در این دانشگاه کمتر از ۲هزار یورو و برای نیمسال ژانویه ۹۳۰ یورو باید پرداخت کنند. البته به این مبالغ کمتر از ۳۰۰ یورو به‌عنوان دیپوزیت اضافه می‌شود.

مؤسسۀ نیودیل

مؤسسۀ خصوصی نیودیل در شهر بوردو قرار دارد و زمان شروع نیمسال‌های دوره‌های زبان فرانسه آن در سپتامبر و ژانویه و آوریل است. هزینۀ سالانۀ این دوره‌ها حدود ۵هزار یوروست و داوطلبان ۱،۵۰۰ یورو نیز در قالب دیپوزیت باید پرداخت کنند.

مؤسسۀ لیل لانگ

مؤسسۀ خصوصی لیل لانگ در شهر لیل واقع شده است و تقریباً هر ماه دوره‌های زبان فرانسه را با شهریۀ سالانۀ کمتر از ۷هزار یورو برگزار می‌کند.

مؤسسۀ الیانس

مؤسسۀ خصوصی الیانس نیز یکی دیگر از مراکز معتبر برگزارکنندۀ دوره های زبان فرانسه است که در شهرهایی مانند تولوز و لیون و استرازبورگ شعبه دارد و هر ماه این دوره‌ها را ارائه می‌دهد. شهریۀ نیمسال دوره های زبان فرانسه برای شعبه‌های یادشده به‌ترتیب به حدود ۵هزار و ۴هزار و ۴هزار یورو می‌رسد. شایان ذکر است داوطلبان برای تحصیل در شعبۀ تولوز مؤسسۀ الیانس ۱،۷۷۰ یورو و برای هرکدام از شعب لیون و استرازبورگ آن حدود ۱،۰۰۰ یورو در قالب دیپوزیت باید بپردازند.

مؤسسۀ کامپوس لانگ

این مؤسسۀ خصوصی در شهر پاریس قرار دارد و هر ماه دوره‌های زبان فرانسه را برگزار می‌کند. گفتنی است هزینۀ سالانۀ این دوره‌ها حدود ۲هزار یورو تخمین زده می‌شود.