تحصیل در کشور آلمان آرزوی بسیاری از افراد علاقه‌مند به پیشرفت است. آشنایی با دانشگاه‌های آلمان و انتخاب دانشگاه موردنظر از جمله اولین اقدامات لازم برای تحصیل در آلمان است. در این مقاله به معرفی بهترین دانشگاه های آلمان در زمینه‌های مختلف علمی می‌پردازیم.

بهترین دانشگاه های آلمان

دانشگاه های آلمان در زمینه‌های مختلف تحصیلی دارای رتبه‌های متفاوتی هستند. در ادامه رتبه این دانشگاه‌ها را در زمینه‌های مختلف مشاهده می‌کنیم. برای اطلاع از رتبه‌بندی کلی دانشگاه ها و شناخت بهترین دانشگاه های آلمان، به صفحه بهترین دانشگاه های آلمان در سال ۲۰۲۰ مراجعه کنید.

بهترین دانشگاه های آلمان در زمینه مهندسی و فناوری

در فهرست زیر می‌توانید نام بهترین دانشگاه های آلمان در زمینه مهندسی و فناوری را (همراه با رتبه هر دانشگاه در این زمینه) مشاهده کنید:

 • دانشگاه فنی مونیخ (۲۲)
 • دانشگاه فنی آخن (۴۴)
 • دانشگاه فنی برلین (۴۷)
 • مؤسسه فناوری کارلسروهه (۵۹)
 • دانشگاه فنی دارمشتات (۱۰۹)
 • دانشگاه فنی درسدن (۱۱۳)
 • دانشگاه اشتوتگارت (۱۱۶)
 • دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ (۱۵۶)
 • دانشگاه هومبولت برلین (۱۹۷)
 • دانشگاه فردریش الکساندر ارلانگن نورنبرگ (۲۴۳)
 • دانشگاه روپرشت کارلز هایدلبرگ (۲۵۶)
 • دانشگاه آزاد برلین (۲۷۲)
 • دانشگاه هامبورگ (۲۹۶)
 • دانشگاه فنی برانشوایگ (۳۰۲)
 • دانشگاه فنی دورتموند (۳۱۵)
 • دانشگاه هانوفر (۳۴۱)
 • دانشگاه آلبرت لودویگ فرایبورگ (۳۴۳)
 • دانشگاه گوتینگن (۳۵۲)
 • دانشگاه روربوخوم (۳۵۲)
 • دانشگاه بن (۳۶۰)
 • دانشگاه زارلاند (۳۷۹)
 • دانشگاه فرانکفورت (۳۹۲)
 • دانشگاه فنی هامبورگ (۴۵۰-۴۰۱)
 • دانشگاه مونستر (۴۵۰-۴۰۱)
 • دانشگاه فنی ایلمناو (۵۰۰-۴۵۱)

بهترین دانشگاه های آلمان در زمینه پزشکی و علوم زیستی

در فهرست زیر می‌توانید نام بهترین دانشگاه های آلمان در زمینه پزشکی و علوم زیستی را (همراه با رتبه هر دانشگاه در این زمینه) مشاهده کنید:

 • دانشگاه لودویگ ماکسمیلیان مونیخ (۳۸)
 • دانشگاه روپرشت کارلز هایدلبرگ (۳۹)
 • دانشگاه فنی مونیخ (۷۳)
 • دانشگاه فرانکفورت (۱۰۱)
 • دانشگاه ابرهارد کارلز توبینگن (۱۱۰)
 • دانشگاه آلبرت لودویگ فرایبورگ (۱۱۲)
 • دانشگاه گوتینگن (۱۲۰)
 • دانشگاه هامبورگ (۱۳۰)
 • دانشگاه بن (۱۳۸)
 • دانشگاه هانوفر (۱۴۱)
 • دانشگاه فنی درسدن (۱۵۵)
 • دانشگاه کلن (۱۷۲)
 • دانشگاه فنی آخن (۱۷۲)
 • دانشگاه وورتسبورگ (۱۸۷)
 • دانشگاه مونستر (۱۹۳)
 • دانشگاه دوسلدورف (۱۹۹)
 • دانشگاه هومبولت برلین (۲۱۴)
 • دانشگاه کیل (۲۱۶)
 • دانشگاه آزاد برلین (۲۲۷)
 • دانشگاه فردریش الکساندر ارلانگن نورنبرگ (۲۲۹)
 • دانشگاه لایپزیگ (۲۳۶)
 • دانشگاه اولم (۲۴۵)
 • دانشگاه دویسبورگ اسن (۲۴۹)
 • دانشگاه یوهانس گوتنبرگ ماینس (۲۶۲)
 • دانشگاه فیلیپس ماربورگ (۲۷۵)
 • دانشگاه گیسن (۳۰۰)
 • دانشگاه ینا (۳۰۸)
 • دانشگاه روربوخوم (۳۳۳)
 • دانشگاه رگنسبورک (۳۴۴)
 • دانشگاه زارلاند (۳۷۵)
 • مؤسسه فناوری کارلسروهه (۴۵۰-۴۰۱)
 • دانشگاه هاله ویتنبرگ (۴۵۰-۴۰۱)
 • دانشگاه فنی برلین (۴۵۰-۴۰۱)
 • دانشگاه هوفنهایم (۴۵۰-۴۰۱)

بهترین دانشگاه های آلمان در زمینه علوم اجتماعی و مدیریت

در فهرست زیر می‌توانید نام بهترین دانشگاه های آلمان در زمینه علوم اجتماعی و مدیریت را (همراه با رتبه هر دانشگاه در این زمینه) مشاهده کنید:

 • دانشگاه مانهایم (۵۵)
 • دانشگاه هومبولت برلین (۶۵)
 • دانشگاه آزاد برلین (۷۸)
 • دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ (۸۰)
 • دانشگاه فرانکفورت (۱۵۲)
 • دانشگاه روپرشت کارلز هایدلبرگ (۱۷۵)
 • دانشگاه دانشگاه فنی مونیخ (۱۸۵)
 • دانشگاه کلن (۲۰۶)
 • دانشگاه بن (۲۱۱)
 • دانشگاه هامبورگ (۲۲۹)
 • دانشگاه آخن (۲۵۶)
 • دانشگاه آلبرت لودویگ فرایبورگ (۲۶۶)
 • دانشگاه مونستر (۲۹۰)
 • دانشگاه فنی برلین (۳۰۴)
 • دانشگاه کونستانست (۳۲۷)
 • دانشگاه ابرهارد کارلز توبینگن (۳۳۱)
 • دانشگاه گوتینگن (۳۵۵)
 • مؤسسه فناوری کارلسروهه (۳۵۹)
 • دانشکده مدیریت اتو بیشیم (WHU- Otto Beisheim School of Management) (368)
 • دانشگاه فنی درسدن (۴۵۰-۴۰۱)
 • دانشگاه برمن (۴۵۰-۴۰۱)
 • دانشگاه بیلفلد (۵۰۰-۴۵۱)

بهترین دانشگاه های آلمان در زمینه هنر و علوم انسانی

در فهرست زیر می‌توانید نام بهترین دانشگاه های آلمان در زمینه هنر و علوم انسانی را (همراه با رتبه هر دانشگاه در این زمینه) مشاهده کنید:

 • دانشگاه هومبولت برلین (۲۱)
 • دانشگاه فرایبورگ (۲۴)
 • دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ (۳۸)
 • دانشگاه روپرشت کارلز هایدلبرگ (۶۴)
 • دانشگاه ابرهارد کارلز توبینگن (۸۵)
 • دانشگاه آلبرت لودویگ فرایبورگ (۱۰۱)
 • دانشگاه فرانکفورت (۱۳۰)
 • دانشگاه هامبورگ (۱۳۳)
 • دانشگاه گوتینگن (۱۶۱)
 • دانشگاه کلن (۱۶۱)
 • دانشگاه مونستر (۱۸۷)
 • دانشگاه کونستانست (۲۰۸)
 • دانشگاه لایپزیگ (۲۷۸)
 • دانشگاه بن (۲۸۷)
 • دانشگاه روربوخوم (۲۹۹)
 • دانشگاه یوهانس گوتنبرگ ماینس(۳۰۲)
 • دانشگاه فنی برلین (۳۱۱)
 • دانشگاه فنی آخن (۳۳۹)
 • دانشگاه ینا (۳۹۱)
 • دانشگاه فیلیپس ماربورگ (۴۵۰-۴۰۱)
 • دانشگاه بیلفلد (۵۰۰-۴۰۱)
 • دانشگاه مانهایم (۴۵۰-۴۰۱)
 • دانشگاه پوتسدام (۴۵۰-۴۰۱)
 • دانشگاه اشتوتگارت (۴۵۰-۴۰۱)
 • دانشگاه وورتسبورگ (۵۰۰-۴۵۱)
 • مؤسسه فنی کارلسروهه (۵۰۰-۴۵۱)
 • دانشگاه برمن (۵۰۰-۴۵۱)
 • دانشگاه دوسلدورف ( رتبه ۵۰۰-۴۵۱)

بهترین دانشگاه های آلمان در زمینه علوم طبیعی

در فهرست زیر می‌توانید نام بهترین دانشگاه های آلمان در زمینه علوم طبیعی را (همراه با رتبه هر دانشگاه در این زمینه) مشاهده کنید:

 • دانشگاه فنی مونیخ (۲۴)
 • دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ (۳۴)
 • مؤسسه فناوری کارلسروهه (۴۸)
 • دانشگاه فنی آخن (۵۱)
 • دانشگاه روپرشت کارلز هایدلبرگ (۵۵)
 • دانشگاه هومبولت برلین (۶۸)
 • دانشگاه فنی برلین (۷۹)
 • دانشگاه هامبورگ (۹۱)
 • دانشگاه گوتینگن (۱۰۴)
 • دانشگاه آزاد برلین (۱۱۵)
 • دانشگاه بن (۱۱۵)
 • دانشگاه فنی درسدن (۱۲۰)
 • دانشگاه یوهانس گوتنبرگ ماینس (۱۶۹)
 • دانشگاه مونستر (۱۷۷)
 • دانشگاه فنی دارمشتات (۱۸۵)
 • دانشگاه فرانکفورت (۱۸۸)
 • دانشگاه اشتوتگارت (۱۹۳)
 • دانشگاه آلبرت لودویگ فرایبورگ (۱۹۶)
 • دانشگاه فردریش الکساندر ارلانگن نورنبرگ (۲۰۱)
 • دانشگاه ابرهارد کارلز توبینگن (۲۳۱)
 • دانشگاه روربوخوم (۲۴۷)
 • دانشگاه هانوفر (۲۶۴)
 • دانشگاه کلن (۲۹۴)
 • دانشگاه فنی دورتموند (۳۱۴)
 • دانشگاه وورتسبورگ (۳۲۰)
 • دانشگاه ینا (۳۳۶)
 • دانشگاه برمن (۳۳۸)
 • دانشگاه پوتسدام (۳۵۱)
 • دانشگاه رگنسبورک (۳۵۱)
 • دانشگاه اولم (۳۸۸)
 • دانشگاه کیل (۴۵۰-۴۰۱)
 • دانشگاه گیسن (۴۵۰-۴۰۱)
 • دانشگاه بایروت (۴۵۰-۴۰۱)
 • دانشگاه فیلیپس ماربورگ (۵۰۰-۴۵۱)
 • دانشگاه فنی برانشوایگ (۵۰۰-۴۵۱)
 • دانشگاه فنی کایزرسلاوترن (۵۰۰-۴۵۱)
 • دانشگاه لایپزیگ (۵۰۰-۴۵۱)

منبع: