برنامه‌های مهاجرتی متنوعی در استان‌های مختلف کشور کانادا ارائه می‌شود. یکی از این برنامه‌ها، برنامه PNP برای اقامت کاناداست که باتوجه‌به وضعیت اقتصادی و امکانات هر استان تفاوت دارد. در این مطلب، برنامه استانی نوا اسکوشیا را معرفی خواهیم کرد.

استان نوا اسکوشیا در شرق ساحل شرقی کشور کانادا قرار دارد و از استان‌های آتلانتیکی (واقع بر اقیانوس اطلس) محسوب می‌شود و مرکزش هالیفکس است. این استان به‌جز خاک خودش حدود ۳،۸۰۰ جزیره نیز دارد و به‌همراه جزیرۀ پرنس ادوارد و نیوبرانزویک، از استان‌های ساحلی کانادا به‌شمار می‌رود. ازجمله صنایع مهم نوا اسکوشیا به ماهی‌گیری، تولید، معدن‌، جنگلداری و کشاورزی پیشرفته باید اشاره کرد. هرسال حدود سه‌هزار نفر مهاجر وارد نوا اسکوشیا می‌شوند و انتظار می‌رود در آینده این تعداد بیشتر شود. به‌تازگی نوا اسکوشیا تلاش کرده است که دانشجویان بین‌المللی فارغ‌التحصیل این استان را برای کار و اقامت جذب کند.

برنامه‌ استانی نوا اسکوشیا (NSNP) برای مهاجرانی تعریف شده است که مهارت و تجربۀ موردنیاز این استان را دارند و ممکن است برای مهاجرت به این استان انتخاب شوند. درادامه، با برنامه‌های مهاجرت استانی نوا اسکوشیا آشنا خواهیم شد.

اولویت‌های بازار کار نوا اسکوشیا

اولین برنامه استانی نوا اسکوشیا برنامه اولویت‌های بازار کار نوا اسکوشیا (Nova Scotia Labour Market Priorities) نام دارد. برنامه یادشده نامزدهای موردنیاز این استان را ازطریق سیستم اکسپرس اینتری انتخاب می‌کند. گفتنی است فقط افرادی می‌توانند درخواست پذیرش کنند که از دفتر مهاجرت نوا اسکوشیا اظهارنامه (Letter of Interest) دریافت کرده‌اند. متقاضیان پس از دریافت اظهارنامه، حداکثر سی ‌روز فرصت دارند درخواستشان را برای کسب اقامت این استان ارسال کنند. این افراد باید بتوانند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند، در کشور مبدأ قانوناً اقامت کرده باشند، در سیستم اکسپرس اینتری شمارۀ معتبر داشته باشند و تمامی معیارهای لازم ادارۀ مهاجرت کانادا (IRCC) را برآورده کنند.

اولویت‌های بازار کار پزشکان

دیگر برنامه استانی نوا اسکوشیا برنامه اولویت‌های بازار کار پزشکان (Labour Market Priorities for Physicians) است. برنامه مذکور پزشکان موردنیاز این استان را از‌طریق سیستم اکسپرس اینتری انتخاب می‌کند. گفتنی است فقط پزشکانی می‌توانند درخواست پذیرش کنند که از سازمان بهداشت اسکوشیا یا مرکز بهداشتIWK برایشان اظهارنامه (Letter of Interest) ارسال شده باشد. پزشکان عمومی و خانواده و متخصص از مراکز بهداشت اظهارنامه دریافت می‌کنند و با شمارۀ معتبرشان در سیستم اکسپرس اینتری ازطریق برنامه اولویت‌های بازار کار پزشکان می‌توانند مهاجرت کنند. متقاضیان این برنامه پس از دریافت اظهارنامه، حداکثر سی ‌روز فرصت دارند درخواستشان را برای گرفتن اقامت نوا اسکوشیا ارسال کنند. آنان باید بتوانند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند و در کشور مبدأ قانوناً اقامت کرده باشند.

پزشکان

برنامه پزشکان (Physicians) نیز جزوی از برنامه استانی نوا اسکوشیا به‌حساب می‌آید. برنامه مذکور به مراکز بهداشتی مختلف در استان نوا اسکوشیا کمک می‌کند پزشکان عمومی و متخصص و خانواده را از‌طریق سیستم اکسپرس اینتری جذب کنند.

کارآفرینان

دیگر برنامه استانی نوا اسکوشیا برنامه کارآفرینان (Entrepreneur) است. این برنامه ویژۀ صاحبان مشاغل باتجربه یا مدیران ارشد بازرگانی است که می‌خواهند در استان نوا اسکوشیا زندگی کنند. این افراد کسب‌وکار جدیدی باید شروع كنند یا یکی از کسب‌وکارهای موجود در این استان را بخرند و در مدیریت کسب‌وکارشان فعالانه مشاركت کنند. پس از یک سال فعالیت تجاری، این افراد بختِ گرفتن اقامت دائم را خواهند داشت. گفتنی است از برنامه کارآفرینان فقط از‌طریق دریافت دعوت‌نامه می‌توان استفاده کرد. متقاضیان این برنامه حداقل ۲۱ سال باید داشته باشند، با راه‌اندازی کسب‌و‌کار در نوا اسکوشیا بخواهند فعالیت تجاری‌شان را در این استان گسترس دهند و در آنجا زندگی کنند، دارایی خالصشان حداقل ششصدهزار دلار کانادا باشد، دست‌کم ۱۵۰هزار دلار کانادا در یکی از کسب‌وکارهای نوا اسکوشیا بتوانند سرمایه‌گذاری کنند، در مدیریت کسب‌وکار حداقل سه سال تجربۀ فعالانه و در مالکیت کسب‌و‌کار (حداقل یک‌سوم مالکیت) بیشتر از پنج سال تجربۀ مدیریت ارشد داشته باشند، حداقل نمرۀ پنج زبان انگلیسی را در سیستم CLB گرفته باشند، اظهارنامه را تکمیل و از ادارۀ مهاجرت کانادا دعوت‌نامه دریافت کرده باشند.

کارآفرینان فارغ‌التحصیل بین‌المللی

نام برنامه کارآفرینان فارغ‌التحصیل بین‌المللی (International Graduate Entrepreneur) نیز در فهرست برنامه استانی نوا اسکوشیا دیده می‌شود. این برنامه مختص فارغ‌التحصیلانی است که از دانشگاه یا کالجی در نوا اسکوشیا فارغ‌التحصیل شده‌ و حداقل از یک‌ سال گذشته کسب‌وکاری را راه‌اندازی کرده یا حداقل یک‌سوم مالکیت آن را خریده‌اند. این افراد با تمایل به زندگی در این استان اقامت دائمشان را می‌توانند دریافت کنند. شایان ذکر است از برنامه کارآفرینان فارغ‌التحصیل بین‌المللی فقط ازطریق دریافت دعوت‌نامه می‌توان استفاده کرد و متقاضیان این برنامه حداقل نمرۀ هفت زبان انگلیسی را در سیستم CLB باید بگیرند و اظهارنامه را تکمیل و از ادارۀ مهاجرت کانادا دعوت‌نامه دریافت کنند.

فارغ‌التحصیلان بین‌المللی موردتقاضا

دیگر برنامه استانی نوا اسکوشیا برنامه فارغ‌التحصیلان بین‌المللی موردتقاضا (International Graduates In Demand) نام دارد. برنامه مذکور مختص فارغ‌التحصیلان بین‌المللی است که مهارت‌ها و تحصیلاتشان با گروه‌های شغلی طبقه‌بندی شغلی ملی کانادا (NOC) مطابقت دارد. در‌حال‌حاضر، برنامه فارغ‌التحصیلان بین‌المللی موردتقاضا برای نیروهای متخص در دو گروه شغلی باز است: گروه NOC 3413 (پرستاران و کمک‌پرستاران و کمک‌خدمات بیماران) و گروه NOC 4214 (مربیان و دستیاران کودکان و نوزادان). متقاضیان برنامه مهاجرتی یادشده پیشنهاد شغلی تمام‌وقت از کارفرمایی در نوا اسکوشیا باید داشته باشند و ردیف شغلی مدنظرشان با رشتۀ تحصیلی‌شان مطابقت داشته باشد، سنشان بین ۲۱ تا ۵۵ سال باشد، حداقل تحصیلات دیپلم دبیرستان داشته باشند، دست‌کم نمرۀ پنج زبان انگلیسی را در سیستم CLB گرفته باشند و هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان را بتوانند تأمین کنند.

نیروهای متخصص

برنامه نیروهای متخصص (Skilled Worker) به کارفرمایان کمک می‌کند آن دسته از نیروهای متخصص خارجی و دانشجویان بین‌المللی ‌تازه‌فارغ‌التحصیل‌شده را جذب کنند که مهارت‌هایشان موردنیاز استان نوا اسکوشیاست و شهروندان کانادایی یا افراد مقیم دائم این استان ردیف شغلی مرتبط با آنان را نمی‌توانند پر کنند. نیروهای متخصص برای استفاده از برنامه یادشده پیشنهاد شغل دائمی و تمام‌وقت و حداقل یک ‌سال سابقۀ کار مرتبط با شغل مدنظرشان باید داشته باشند، سنشان بین ۲۱ تا ۵۵ سال باشد، حداقل نمرۀ پنج زبان انگلیسی را در سیستم CLB کسب کرده باشند و هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان را بتوانند تأمین کنند. ناگفته نماند کارگران نیمه‌ماهر نیز حداقل نمرۀ چهار زبان انگلیسی را در سیستم CLB باید بگیرند.

اکسپرس اینتری استان نوا اسکوشیا

در فهرست برنامه استانی نوا اسکوشیا، نام برنامه اکسپرس اینتری نیز دیده می‌شود. برنامه مذکور به‌دنبال جذب افراد بسیار ماهری است که تمایل دارند در این استان کار و زندگی کنند. متقاضیان این برنامه حداقل یک ‌سال سابقۀ کار در نوا اسکوشیا باید داشته باشند، سنشان بین 21 تا 55 سال باشد، دیپلم دبیرستان کانادا یا معادل آن را داشته باشند، حداقل نمرۀ هفت زبان را در سیستم CLB برای مشاغل طبقۀ 0 و A و حداقل نمرۀ پنج زبان را در سیستم CLB برای مشاغل B کسب کرده و در ادارۀ مهاجرت کانادا حساب کاربری معتبر ساخته باشند.

مشاغل موردتقاضای استان نوا اسکوشیا

دیگر برنامه برنامه استانی نوا اسکوشیا برنامه مشاغل موردتقاضای استان نوا اسکوشیا (Occupations in Demand) به‌شمار می‌آید که ویژۀ مشاغل طبقۀ D و C است و تقاضای زیادی در بازار کار دارند. ادارۀ مهاجرت کانادا مشاغل موردتقاضا را براساس اطلاعات بازار کار شناسایی می‌کند و مشاغل واجدشرایط ممکن است تغییر کند. متقاضیان برنامه یادشده پیشنهاد شغلی دائمی و تمام‌وقت در یکی از ردیف‌های شغلی پرستاران و کمک‌پرستاران و کمک‌خدمات بیماران یا اپراتوری تجهیزات سنگین به‌جز جرثقیل یا کارگران تجاری ساخت‌و‌ساز و حداقل یک سال سابقۀ کار در نوا اسکوشیا باید داشته باشند، سنشان بین 21 تا 55 سال باشد، دیپلم دبیرستان و دانش و مهارت لازم برای شغل مدنظرشان را داشته باشند، حداقل نمرۀ چهار زبان انگلیسی را در سیستم CLB گرفته باشند و هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان را بتوانند تأمین کنند.

منبع: