افراد زیادی در انتخاب کشورهای ایتالیا و اسپانیا برای تحصیل یا کار یا زندگی مردد هستند و گاه ناآگاهانه از بین این دو کشور دست به انتخاب می‌زنند که مشکلات فراوانی برایشان به‌همراه دارد. در این مقاله به‌منظور تسهیل تصمیم‌گیری برای انتخاب یکی از این دو کشور، مقایسه‌هایی میان هزینه‌های موادغذایی و رستوران، حمل‌و‌نقل، مسکن و هزینه‌های دیگری مانند لباس و ورزش و تفریح و در کل مقایسه هزینه زندگی در ایتالیا و اسپانیا را صورت داده‌ایم که در این مطلب می‌خوانید.

هزینۀ موادغذایی و رستوران

به منظور مقایسه هزینه زندگی در ایتالیا و اسپانیا باید هزینه‌های مربوط به مواد‌غذایی و رستوران را نیز درنظر گرفت‌. در‌ادامه، این هزینه‌ها را به‌تفکیک بیان خواهیم ‌کرد:

 • ایتالیا: هزینۀ خرید غذا در رستورانی ارزان‌قیمت ۱۵ یورو و در رستورانی نسبتاً گران‌قیمت‌تر ۵۵ یورو برای دو نفر است. هزینۀ موادغذایی پرمصرفی نظیر شیر (یک لیتر)، نان سفید (یک قرص)، برنج سفید (یک کیلوگرم)، تخم‌مرغ (دوازده عدد)، پنیر محلی (یک کیلوگرم)، فیلۀ مرغ (یک‌کیلوگرم) و گوشت گاو (یک کیلوگرم) به‌ترتیب ۱.۱۴، 1.59، 1.95، 2.77، ۱۲.۶۸، ۸.۳۱ و ۱۵ یورو برآورد می‌شود. همچنین، برای خرید هر کیلوگرم از میو‌ه‌هایی مانند سیب و موز و پرتقال به‌ترتیب ۱.۸۰ و ۱.۶۸ و ۱.۸۱ یورو و هر کیلوگرم از صیفی‌جاتی همچون گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی و پیاز به‌ترتیب ۱.۹۷ و 1.23 و ۱.۳۰ یورو باید پرداخت.
 • اسپانیا: هزینۀ غذا در رستورانی ارزان در اسپانیا ۱۰ یورو و در رستورانی نسبتاً گران‌تر ۴۰ یورو برای دو نفر است. موادغذایی پرمصرفی نظیر شیر (یک لیتر)، نان سفید (یک قرص)، برنج سفید (یک کیلوگرم)، تخم‌مرغ (دوازده عدد)، پنیر محلی (یک کیلوگرم)، فیلۀ مرغ (یک کیلوگرم) و گوشت گاو (یک کیلوگرم) به‌ترتیب 0.80، 1.01، 0.99، 1.83، ۹.۶۵، ۶.۰۳ و ۱۰.۵۲ یورو قیمت دارد. افزون‌براین، هزینۀ خرید هر کیلوگرم از میو‌ه‌هایی همچون سیب و موز و پرتقال به‌ترتیب ۱.۷۴ و ۱.۶۲ و ۱.۴۲ یورو و هر کیلوگرم از صیفی‌جاتی مانند گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی و پیاز به‌ترتیب ۱.۶۱ و 1.12 و ۱.۱۶ یورو برآورد می‌شود.

مقایسۀ هزینۀ موادغذایی و رستوران در یک نگاه

درادامه، به تفاوت هزینۀ موادغذایی و رستوران در ایتالیا و اسپانیا به‌اختصار اشاره خواهیم کرد:

 • قیمت غذا در رستوران ارزان‌قیمت در ایتالیا: ۵۰درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت غذا در رستوران گران‌قیمت‌تر در ایتالیا: ۳۷.۵۰درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت شیر در ایتالیا: ۴۳.۸۱درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک قرص نان در ایتالیا: ۵۷.۷۷درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرمبرنج در ایتالیا: ۹۶.۴۸درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت دوازده عدد تخم‌مرغ در ایتالیا: ۵۱.۵۹درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرمپنیر محلی در ایتالیا: ۳۱.۳۹درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم فیلۀ مرغ در ایتالیا: ۳۷.۷۵درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم گوشت گاو در ایتالیا: ۴۲.۶۳درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم سیب در ایتالیا: ۳.۵۳درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم موز در ایتالیا: ۳.۶۵درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم پرتقال در ایتالیا: ۲۷.۲۶درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی در ایتالیا: ۲۲.۵۲درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم سیب‌زمینی در ایتالیا: ۱۰.۰۲درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت یک کیلوگرم پیاز در ایتالیا: ۱۱.۸۷درصد بیشتر از اسپانیا
 • نتیجه‌گیری: به‌طورکلی، هزینه‌های خوراک و موادغذایی در ایتالیا بیشتر از اسپانیاست.

هزینۀ حمل‌ونقل

دیگر هزینۀ مهم در مقایسه هزینه زندگی در ایتالیا و اسپانیا، حمل‌ونقل است. درادامۀ مقاله، این هزینه را در دو کشور مقایسه خواهیم کرد.

 • ایتالیا: هزینۀ بلیت یک‌طرفه و بلیت یک‌ماهۀحمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۵۰ و ۳۵ یوروست. افرادی که از تاکسی برای آمدوشد استفاده می‌کنند، باید بدانند که کرایۀ تاکسی ۱.۴۰ یورو به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی تاکسی ۵ یورو برآورد می‌شود. افزون‌براین، برای قیمت هر لیتر بنزین در ایتالیا 1.55 یورو باید پرداخت کرد.
 • اسپانیا: هزینۀ بلیت یک‌طرفه و بلیت یک‌ماهه حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۴۵ و ۴۰ یورو تخمین زده می‌شود. کسانی که از تاکسی برای رفت‌وآمد استفاده می‌کنند، باید بدانند که کرایۀ تاکسی ۱.۱۰ یورو به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی تاکسی ۳.۵۰ یوروست. همچنین، هر لیتر بنزین در اسپانیا 1.29 یورو قیمت دارد.

مقایسۀ هزینۀ حمل‌ونقل در یک نگاه

 • قیمت بلیت یک‌طرفه در ایتالیا: ۳.۴۵درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت بلیت یک‌ماهه در ایتالیا: ۱۲.۵۰درصد کمتر از اسپانیا
 • قیمت ورودی تاکسی در ایتالیا: ۲۷.۲۷درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت کرایۀ تاکسی (هر کیلومتر) در ایتالیا: ۴۲.۸۶درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت بنزین (یک لیتر) در ایتالیا: ۱۹.۶۷درصد بیشتر از اسپانیا
 • نتیجه‌گیری: به‌طورکلی، هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل در ایتالیا بیشتر از اسپانیاست.

هزینۀ مسکن

در میان هزینه‌های مهم زندگی در کشورهای ایتالیا و اسپانیا، هزینۀ مسکن را می‌توان مهم‌ترین هزینه دانست. درحقیقت، هزینۀ مسکن، مهم‌ترین معیار در روند مقایسه هزینه زندگی در ایتالیا و اسپانیا است که بدین‌شرح است:

 • ایتالیا: اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۶۰۴.۴۶ یورو و اجاره‌بهای آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر ۴۶۶.۶۶ یورو در ماه است. همچنین، اجارۀ ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۱۰۴.۴۷ یورو و اجارۀ ماهانۀ همان آپارتمان خارج از مرکز شهر ۷۲۹.۰۹ یورو برآورد می‌شود. شایان ذکر است قیمت خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز شهر و خارج از شهر به‌ترتیب ۳،۴۸۱.۹۷ و ۲،۰۶۶.۱۷ یوروست.
 • اسپانیا: اجارۀ ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۶۷۵.۲۱ یورو و اجارۀ ماهانۀ آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر ۵۰۹.۷۲ یوروست. افزون‌براین، اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۰۴۹.۷۷ یورو و اجاره‌بهای همان آپارتمان خارج از مرکز شهر ۷۷۲.۰۸ یورو در ماه است. ناگفته نماند برای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز شهر و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۳،۰۷۵.۸۳ و ۲،۰۰۳.۹۸ یورو باید پرداخت کرد.

مقایسۀ هزینۀ مسکن در یک نگاه

درادامۀ مقاله، تفاوت هزینۀ اجاره‌بها و هزینۀ خرید آپارتمان در ایتالیا و اسپانیا را مشاهده خواهید کرد:

 • اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر در ایتالیا: ۱۰.۴۸درصد کمتر از اسپانیا
 • اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه خارج از مرکز شهر در ایتالیا: ۸.۴۵درصد کمتر از اسپانیا
 • اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر در ایتالیا: ۵.۲۱درصد بیشتر از اسپانیا
 • اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه خارج از مرکز شهر در ایتالیا: ۲.۵۹درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز شهر در ایتالیا: ۱۳.۲۰درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت خرید هر مترمربع آپارتمان خارج از مرکز شهر در ایتالیا: ۳.۱۰درصد بیشتر از اسپانیا
 • نتیجه‌گیری: به‌طورکلی، هزینۀ اجارۀ آپارتمان یک‌خوابه در ایتالیا کمتر از اسپانیا و هزینۀ خرید آپارتمان در ایتالیا بیشتر از اسپانیاست.

هزینۀ قبوض و اینترنت

از دیگر هزینه‌های مهم زندگی در هر کشوری، ازجمله ایتالیا و اسپانیا، هزینۀ قبوض و اینترنت است که درادامه، آن‌ را در این دو کشور مقایسه خواهیم کرد.

 • ایتالیا: هزینۀ قبوض مربوط به آب و برق و سیستم گرمایشی و سرمایشی برای آپارتمان ۸۵متری ۱۱۵.۷۱ یورو و هزینۀ اینترنت شصت مگابیت‌برثانیه یا بیشترِ نامحدود ۲۸.۸۹ یورو در ماه است.
 • اسپانیا: برای قبوض مربوط به آب و برق و سیستم گرمایشی و سرمایشی آپارتمان ۸۵‌متری ۱۱۸.۲۵ یورو و برای اینترنت شصت مگابیت‌برثانیه یا بیشترِ نامحدود ۴۰.۱۹ یورو در ماه باید پرداخت کرد.

مقایسۀ هزینۀ قبوض و اینترنت در یک نگاه

درادامه، تفاوت هزینه‌های قبوض و اینترنت در ایتالیا و اسپانیا را به‌اختصار بیان خواهیم کرد.

 • هزینۀ قبوض در ایتالیا: ۳۱.۶۸درصد بیشتر از اسپانیا
 • هزینۀ اینترنت در اسپانیا: ۲۸.۱۱درصد کمتر از اسپانیا
 • نتیجه‌گیری: به‌طورکلی، هزینۀ قبوض در ایتالیا بیشتر از اسپانیاست.

سایر هزینه‌ها

علاوه‌بر هزینه‌های زندگی یادشده، هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که مقایسه‌شان در ایتالیا و اسپانیا خالی از لطف نیست. ازجملۀ این هزینه‌ها، هزینۀ لباس و ورزش و تفریح است که درادامه، آن‌ها را در این دو کشور مقایسه خواهیم کرد.

هزینۀ لباس

 • ایتالیا: قیمت شلوار جین (با برند 501Levis یا برندی مشابه) ۷۷.۱۲ یورو و لباس تابستانی از فروشگاه زنجیره‌ای (با برند Zara، H&M و...) ۳۰.۷۱ یورو برآورد می‌شود. همچنین، برای خرید یک جفت کتانی ورزشی و یک جفت کفش چرمی رسمی مردانه به‌ترتیب ۸۲.۶۸ و ۱۱۲.۶۰ یورو باید پرداخت کرد.
 • اسپانیا: قیمت شلوار جین (با برند 501Levis یا برندی مشابه) ۷۱.۷۰ یورو و لباس تابستانی از فروشگاه زنجیره‌ای (با برند Zara، H&M و...) ۲۸.۹۹ یوروست. متوسط قیمت یک جفت کتانی ورزشی ۶۹.۲۷ یورو و یک جفت کفش چرمی رسمی مردانه ۸۶.۵۷ یورو تخمین زده می‌شود.

مقایسۀ هزینۀ لباس در یک نگاه

تفاوت هزینه‌های مربوط به لباس در ایتالیا و اسپانیا به‌شرح زیر است. ناگفته نماند در این بخش فقط به مثال‌های قسمت قبلی اکتفا شده است.

 • قیمت شلوار جین (با برند 501Levis یا برندی مشابه) در ایتالیا: ۷.۵۶درصد بیشتر از اسپانیا
 • قیمت لباس تابستانی از فروشگاه زنجیره‌ای (با برند Zara، H&M و...) در ایتالیا: ۵.۹۶درصد بیشتر از اسپانیا
 • متوسط قیمت یک جفت کتانی ورزشی در ایتالیا: ۱۹.۳۵درصد بیشتر از اسپانیا
 • متوسط قیمت یک جفت کفش چرمی رسمی مردانه در اسپانیا: ۳۰.۰۷درصد بیشتر از اسپانیا
 • نتیجه‌گیری: به‌طورکلی، هزینۀ لباس در ایتالیا بیشتر از اسپانیاست.

هزینۀ ورزش و تفریح

 • ایتالیا: شهریۀ باشگاه ورزشی برای هر فرد بزرگ‌سال ۴۷.۸۷ یورو در ماه و هزینۀ اجارۀ زمین تنیس در آخر هفته ۱۹.۳۵ یورو به‌ازای هر ساعت تخمین زده می‌شود. افزون‌براین، هزینۀ تفریحاتی نظیر رفتن به سینما ۸.۵۰ یورو به‌ازای هر بلیت است.
 • اسپانیا: شهریۀ باشگاه ورزشی برای هر فرد بزرگ‌سال ۳۷.۰۸ یورو در ماه و هزینۀ اجارۀ زمین تنیس در آخر هفته ۱۱.۸۷ یورو به‌ازای هر ساعت است. گفتنی است هزینۀ تفریحاتی مانند رفتن به سینما ۸ یورو به‌ازای هر بلیت برآورد می‌شود.

مقایسۀ هزینۀ ورزش و تفریح در یک نگاه

درادامه تفاوت قیمت هزینۀ ورزش و تفریح در ایتالیا و اسپانیا را مشاهده خواهید کرد.

 • شهریۀ باشگاه ورزشی برای هر فرد بزرگ‌سال در ایتالیا: ۲۹.۱۱درصد بیشتر از اسپانیا
 • هزینۀ اجارۀ زمین تنیس در ایتالیا: ۶۲.۹۵درصد بیشتر از اسپانیا
 • هزینۀ بلیت سینما در ایتالیا: ۶.۲۵درصد بیشتر از اسپانیا
 • نتیجه‌گیری: به‌طورکلی، متوسط هزینۀ ورزش و تفریح در اسپانیا کمتر از ایتالیاست.

درپایان، پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف ایتالیا و اسپانیا به صفحات این شهرها و همچنین برای اطلاع از تحصیل در اسپانیا و تحصیل در ایتالیا به صفحات این کشورها در وبگاه سیم آخر مراجعه کنید.

منابع: