براساس داده‌های تحلیلی کامپوس‌فرانس، وضعیت مؤسسه‌های آموزشی فرانسه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی در حال بهبود است. سازمان کامپوس‌فرانس که وظیفۀ ترویج و تبلیغ آموزش عالی و خدمات دانشجویی و پویایی بین‌المللی دانشگاه‌های فرانسه را بر‌عهده دارد، از عملکرد خوب فرانسه در رتبه‌بندی‌های دانشگاهی بین‌المللی شانگهای (Shanghai) و تایمز (Times Higher Education - THE) خبر داده است.

کامپوس‌فرانس می‌گوید: «اگرچه متدولوژی رتبه‌بندی‌های دانشگاهی بین‌المللی معمولاً کشورهای انگلیسی‌زبان را در اولویت می‌گذارد، نگاهی اجمالی به این رتبه‌بندی‌ها نشان می‌دهد که این وضعیت روبه‌پایان است. احتمالاً پذیرش دانشگاهی و ارتباط نزدیک‌تر بین پژوهش و نهادهای آموزش عالی در این تغییر نقش تسریع‌کننده ایفا کرده‌اند؛ چراکه فرانسه اکنون در بیشتر رتبه‌بندی‌ها از جایگاه مناسبی برخوردار است.» کامپوس‌فرانس می‌افزاید نگاهی نزدیک‌تر به رتبه‌بندی‌های شانگهای و تایمز در دو سال گذشته نشان می‌دهد حضور و پیشرفت مؤسسه‌های آموزشی فرانسه در این رتبه‌بندی‌ها کاملاً مشهود است.

در سال ۲۰۲۰، فرانسه پس از آمریکا و بریتانیا رتبۀ سوم را در فهرست بیست مؤسسۀ آموزشی برتر جهان ازنظر رتبه‌بندی شانگهای ازآنِ خود کرده بود. همچنین براساس رتبه‌بندی THE در این سال، پنج مؤسسۀ آموزشی فرانسوی در فهرست دویست مؤسسۀ آموزشی دنیا قرار گرفته بودند. این مؤسسه‌ها عبارت‌اند از: دانشگاه علوم و ادبیات پاریس (PSL)، دانشگاه سوربن، اکول پلی‌تکنیک، دانشگاه پاریس و تلکام پاریس. در‌این‌میان، از سال ۲۰۱۱ هیچ‌یک از دانشگاه‌های فرانسوی در فهرست پنجاه دانشگاه برتر جهان در این رتبه‌بندی قرار نگرفته است. در سال ۲۰۲۱ نیز، پنج مؤسسۀ آموزشی فرانسوی در فهرست دویست مؤسسۀ آموزشی دنیا ازنظر رتبه‌بندی THE قرار گرفته‌اند. این دانشگاه‌ها عبارت‌اند از: دانشگاه علوم و ادبیات پاریس (PSL)، دانشگاه سوربن، اکول پلی‌تکنیک، دانشگاه پاریس و دانشگاه پاریس‌ساکلی.

کامپوس‌فرانس درادامه بیان می‌کند: «حضور و پیشرفت دانشگاه‌های فرانسوی در رتبه‌بندی‌ها براساس موضوع یا رشته بیش‌ازپیش مهم است. در رتبه‌بندی‌های کمترشناخته‌شده نیز، فرانسه جایگاه‌های برتر را از‌آنِ خود کرده است.» این کشور در رتبه‌بندی تایمز هم در میان مؤسسه‌های آموزشی جوان با قدمتی کمتر از پنجاه سال، ۲۶ مؤسسۀ آموزشی دارد که دوازده مؤسسه در فهرست صد مؤسسۀ برتر قرار گرفته‌اند. در رتبه‌بندی QS نیز، شش دانشگاه فرانسوی در فهرست پنجاه دانشگاه برتر جهان با قدمت کمتر از پنجاه سال جای گرفته‌اند.

هجده مؤسسۀ آموزشی فرانسوی در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای و فهرست پنجاه دانشگاه برتر دنیا در سال ۲۰۲۰ و ۳۴ دانشگاه فرانسوی در فهرست صد دانشگاه برتر قرار دارند. درمجموع، ۸۶ دانشگاه فرانسوی در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای جای گرفته‌اند و ۳۷ مؤسسه حداقل در یک رشته در میان صد دانشگاه برتر جهان قرار گرفته‌اند.منبع: