همان‌طور‌که از نام رشته زبان شناسی برمی‌آید، مطالعۀ علمی زبان‌ است و برخی از موضوع‌های مهم در این زمینه عبارت‌اند از: دانش ناخودآگاه زبانی، فراگیری زبان در کودکان، ساختار زبان، تنوع زبان‌ها و تأثیر زبان بر تعامل‌های انسانی‌. این رشته عوامل اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی مؤثر بر زبان را نیز بررسی می‌کند. زبان‌شناسان زبان‌های انسانی را از‌طریق تحلیل آواهای مختلف و معنایی شکل‌گرفته از کنار‌هم‌ قرار‌گرفتن آن‌ها مطالعه و نظریه‌پردازان این رشته ساختار‌ها و الگوهای زبان شناسی را برای درک بهتر هر زبان مطرح می‌کنند. در این مقاله، برای علاقه‌مندان به تحصیل در کانادا، دانشگاه‌های برتر برای تحصیل زبان شناسی در کانادا را معرفی می‌کنیم.

دانشگاه تورنتو

دانشگاه تورنتو بهترین دانشگاه کانادا و بیست‌وپنجمین دانشگاه معتبر دنیاست. این دانشگاه سال ۱۸۲۷ در شهر تورنتو بنیان نهاده شد و برترین دانشگاه برای تحصیل زبان شناسی در کانادا به‌شمار می‌آید. هم‌اکنون، بیش از ۷۴هزار نفر دانشجو در سه پردیس دانشگاه تورنتو مشغول تحصیل هستند. دانشکده‌های این دانشگاه از‌این‌قرارند: دانشکدۀ مهندسی و علوم کاربردی، دانشکدۀ فیزیک و حرکت‌شناسی، دانشکدۀ ارتباطات، دانشکدۀ معماری، دانشکدۀ هنر، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشکدۀ آموزش، دانشکدۀ حقوق، دانشکدۀ مدیریت، دانشکدۀ پزشکی، دانشکدۀ موسیقی، دانشکدۀ پرستاری، دانشکدۀ داروسازی، دانشکدۀ بهداشت عمومی، دانشکدۀ جنگلداری، دانشکدۀ مددکاری و دانشکدۀ علوم سیاسی. شهریۀ تحصیل این رشته در مقطع کارشناسی دانشگاه تورنتو سالانه ۵۹هزار دلار کانادا برآورد می‌شود.

دانشگاه بریتیش کلمبیا

دانشگاه بریتیش کلمبیا سومین دانشگاه معتبر کانادا و چهل‌وپنجمین دانشگاه برتر جهان است. این دانشگاه سال ۱۹۰۸ در شهر ونکوور تأسیس شد و درحال‌حاضر، بیش از ۶۶هزار نفر دانشجو در دو پردیس ونکوور و اوکاناگان تحصیل می‌کنند. برخی از دانشکده‌های این دانشگاه عبارت‌اند از: دانشکدۀ علوم، دانشکدۀ کشاورزی، دانشکدۀ هنر، دانشکدۀ کسب‌وکار، دانشکدۀ پزشکی، دانشکدۀ پرستاری، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشکدۀ آموزش، دانشکدۀ جنگلداری، دانشکدۀ روزنامه‌نگاری، دانشکدۀ حقوق، دانشکدۀ موسیقی، دانشکدۀ علوم داروسازی، دانشکدۀ مددکاری و دانشکدۀ اقتصاد. دانشگاه بریتیش کلمبیا پس از دانشگاه تورنتو، دومین دانشگاه برتر برای تحصیل زبان شناسی در کانادا محسوب می‌شود و شهریۀ سالانۀ تحصیل این رشته در مقطع کارشناسی حدود چهل‌هزار دلار کانادا تخمین زده می‌شود.

دانشگاه مونترال

دانشگاه مونترال

یکی دیگر از دانشگاه‌های برتر برای تحصیل زبان شناسی در کانادا دانشگاه مونترال است که چهارمین دانشگاه مطرح کانادا و یکی از ۱۵۰ دانشگاه معتبر دنیا شناخته می‌شود. این دانشگاه سال ۱۸۷۸ در شهر مونترال شروع به کار کرد و امروزه، چهارده دانشکده دارد. دانشکده‌های دانشگاه مونترال بدین‌شرح‌اند: دانشکدۀ هنر و علوم، دانشکدۀ آموزش، دانشکدۀ طراحی، دانشکدۀ حرکت‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشکدۀ پزشکی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشکدۀ پرستاری، دانشکدۀ موسیقی، دانشکدۀ بینایی‌سنجی، دانشکدۀ بهداشت عمومی، دانشکدۀ داروسازی، دانشکدۀ دام‌پزشکی و دانشکدۀ مطالعات تکمیلی. پلی‌تکنیک مونترال و مدرسۀ HEC مونترال نیز زیرمجموعۀ دانشگاه مونترال محسوب می‌شوند. شایان ذکر است شهریۀ تحصیل این رشته در دانشگاه مونترال ۲۲‌هزار دلار کانادا در سال است.

دانشگاه مک مستر

دانشگاه مک مستر ششمین دانشگاه برتر کانادا و یکی از ۱۵۰ دانشگاه مطرح جهان است. این دانشگاه سال ۱۸۸۷ تأسیس شد و هم‌اکنون، میزبان بیش از سی‌هزار نفر دانشجو در این شش دانشکده و مدرسه است: دانشکدۀ مهندسی، دانشکدۀ علوم بهداشتی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشکدۀ علوم اجتماعی و مدرسۀ کسب‌وکار. شهریۀ سالانۀ تحصیل این رشته در دانشگاه مک مستر، ازجمله دانشگاه‌های برتر برای تحصیل زبان شناسی در کانادا، به حدود ۳۲هزار دلار کانادا می‌رسد.

دانشگاه وسترن

از دیگر دانشگاه‌های برتر برای تحصیل زبان شناسی در کانادا دانشگاه وسترن است. این دانشگاه هشتمین دانشگاه مطرح کانادا و یکی از ۲۵۰ دانشگاه باکیفیت دنیا به‌حساب می‌آید که سال ۱۸۷۸ در شهر لاندن بنیان نهاده شد. درحا‌ل‌حاضر، وسترن میزبان بیش از چهل‌هزار نفر دانشجو در دوازده دانشکده است. این دانشکده‌ها ازاین‌‌قرارند: دانشکدۀ هنر و علوم انسانی، دانشکدۀ موسیقی، دانشکدۀ آموزش، دانشکدۀ مهندسی، دانشکدۀ علوم بهداشتی، دانشکدۀ رسانه، دانشکدۀ حقوق، دانشکدۀ کسب‌وکار، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشکدۀ علوم، دانشکدۀ علوم اجتماعی و دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی. ناگفته نماند شهریۀ تحصیل این رشته در مقطع کارشناسی حدود ۳۵هزار دلار کانادا در سال برآورد می‌شود.

دانشگاه کوئینز

دانشگاه کوئینز

دانشگاه کوئینز نهمین دانشگاه مطرح کانادا و یکی از ۲۵۰ دانشگاه برتر جهان است که سال ۱۸۴۱ در شهر کینگستون شروع به کار کرد و امروزه، بیش از ۲۸هزار نفر دانشجو در آن مشغول تحصیل هستند. هشت دانشکدۀ این دانشگاه بدین‌شرح‌اند: دانشکدۀ علوم و هنر، دانشکدۀ حقوق، دانشکدۀ آموزش، دانشکدۀ کسب‌وکار، دانشکدۀ مهندسی و علوم کاربردی، دانشکدۀ سلامت، دانشکدۀ علوم سیاسی و دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی. شهریۀ تحصیل این رشته در مقطع کارشناسی دانشگاه کوئینز، از دانشگاه‌های برتر برای تحصیل زبان شناسی در کانادا، سالانه ۴۸هزار دلار کاناداست.

دانشگاه کلگری

دانشگاه کلگری، یکی دیگر از دانشگاه‌های برتر برای تحصیل زبان شناسی در کانادا، سال ۱۹۶۶ در شهر کلگری تأسیس شد. این دانشگاه دهمین دانشگاه برتر کانادا و یکی از ۲۵۰ دانشگاه معتبر جهان است که امروزه، بیش از سی‌هزار نفر دانشجو در سیزده دانشکدۀ آن مشغول تحصیل هستند. دانشکده‌ها و مدرسه‌های دانشگاه کلگری عبارت‌اند از‌: دانشکدۀ هنر، دانشکدۀ حرکت‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشکدۀ پرستاری، دانشکدۀ علوم، دانشکدۀ مددکاری، دانشکدۀ دام‌پزشکی، دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی، مدرسۀ پزشکی، مدرسۀ کشاورزی، مدرسۀ کسب‌وکار، مدرسۀ مهندسی و مدرسۀ آموزش. شایان ذکر است شهریۀ سالانۀ تحصیل این رشته در مقطع کارشناسی دانشگاه کلگری بیست‌هزار دلار کانادا برآورد می‌شود.

دانشگاه اتاوا

دانشگاه اتاوا یازدهمین دانشگاه مطرح کانادا و یکی از سیصد دانشگاه برتر دنیاست. این دانشگاه سال ۱۸۴۷ در شهر اتاوا شروع به کار کرد و امروزه، یکی از دانشگاه‌های معتبر برای تحصیل زبان شناسی در کانادا و بزرگ‌ترین دانشگاه دوزبانه (انگلیسی‌فرانسوی) جهان است. دانشگاه اتاوا میزبان بیش از ۴۱هزار نفر دانشجو در این نُه دانشکده است‌: دانشکدۀ هنر، دانشکدۀ آموزش، دانشکدۀ مهندسی، دانشکدۀ علوم سلامت، دانشکدۀ حقوق، دانشکدۀ پزشکی، دانشکدۀ علوم طبیعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی و دانشکدۀ مدیریت. شهریۀ تحصیل این رشته در مقطع کارشناسی به حدود ۳۶هزار دلار کانادا در سال می‌رسد.

دانشگاه دالهاوزی

دانشگاه دالهاوزی

دانشگاه دالهاوزی دوازدهمین دانشگاه معتبر کانادا و یکی از سیصد دانشگاه برتر جهان به‌حساب می‌آ‌ید که سال ۱۸۱۸ در شهر هالیفکس بنیان نهاده شد. درحال‌حاضر، دالهاوزی ازجمله دانشگاه‌های معتبر برای تحصیل زبان شناسی در کاناداست و بیش از نوزده‌هزار نفر دانشجو در چهار پردیس و دوازده دانشکدۀ آن در دویست رشته مشغول تحصیل هستند. دانشکده‌های این دانشگاه ازاین‌قرارند: دانشکدۀ کشاورزی، دانشکدۀ معماری، دانشکدۀ هنر و علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم کامپیوتر، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشکدۀ مهندسی، دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی، دانشکدۀ سلامت، دانشکدۀ حقوق، دانشکدۀ مدیریت، دانشکدۀ پزشکی و دانشکدۀ علوم. ناگفته نماند شهریۀ سالانۀ تحصیل این رشته در مقطع کارشناسی دانشگاه دالهاوزی حدود ۲۱هزار دلار کاناداست.

دانشگاه ویکتوریا

آخرین نام در فهرست دانشگاه‌های برتر برای تحصیل زبان شناسی در کانادا دانشگاه ویکتوریاست که چهاردهمین دانشگاه مطرح کانادا و یکی از چهارصد دانشگاه برتر دنیا محسوب می‌شود. دانشگاه ویکتوریا سال ۱۹۶۳ در منطقۀ ویکتوریا تأسیس شد و امروزه، بیش از ۲۲هزار نفر دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری آن تحصیل می‌کنند. دانشکده‌های این دانشگاه عبارت‌اند از: دانشکدۀ آموزش، دانشکدۀ مهندسی، دانشکدۀ هنرهای زیبا، دانشکدۀ توسعۀ انسانی و اجتماعی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشکدۀ علوم، دانشکدۀ علوم اجتماعی و دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی. شهریۀ تحصیل این رشته در مقطع کارشناسی دانشگاه ویکتوریا حدوداً به ۲۵هزار دلار کانادا در سال می‌رسد.

منبع: