مجلۀ معتبر مک‌لینز فهرستی از بهترین دانشگاه‌های جامع کانادا در سال ۲۰۲۱ را منتشر کرد. منظور از دانشگاه جامع (Comprehensive University) مؤسسۀ آموزش عالی با امکانات آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی است. این دانشگاه‌ها دانشکده‌هایی برای برگزاری مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دارند و رشته‌های متنوعی برای متقاضیان مختلف ارائه می‌کنند. طبق گزارش مجلۀ مک‌لینتز، پنج دانشگاه‌ جامع برتر کانادا درمقایسه‌با سال گذشته تغییر نکرده‌اند و دانشگاه سایمون فریزر در ردۀ نخست قرار گرفته است. مارس هر سال، مجلۀ مک‌لینز ویژه‌نامه‌ای مخصوص دانشگاه‌های کانادا منتشر می‌کند. بد نیست بدانید آمار ارائه‌شده در مقالۀ مجلۀ مک‌لینز بر‌اساس اطلاعاتی‌ است که دانشگاه‌ها در‌اختیار آن قرار داده‌اند و دلیل غیبت برخی دیگر از دانشگاه‌های معتبر کانادا، به‌توافق‌نرسیدن مجله با آن دانشگاه‌ها و ارائه‌نشدن اطلاعات بوده است. در این مقاله، بهترین دانشگاه‌های جامع کانادا برای تحصیل در کانادا در سال ۲۰۲۱ را براساس تازه‌ترین گزارش مجلۀ معتبر مک‌لینز معرفی خواهیم کرد.اگر می خواهید مهاجرت تحصیلی به کانادا داشته باشید با ما همراه باشید.

۱. دانشگاه سایمون فریزر

دانشگاه سایمون فریزر  (Simon Fraser University) ازجمله بهترین دانشگاه‌های جامع کانادا است و در ردۀ سیصدوبیست‌وسوم دانشگاه‌های برتر جهان قرار دارد. شایان ذکر است براساس جدیدترین رتبه‌بندی وبگاه وبومتریک، دانشگاه سایمون فریزر هفتمین دانشگاه‌ برتر کانادا شناخته شده است.

۲. دانشگاه ویکتوریا

دانشگاه ویکتوریا  (Victoria University) یکی از دانشگاه‌های جامع کانادا به‌شمار می‌آید و طبق رتبه‌بندی سال ۲۰۲۱، در جایگاه ۵۵۱ تا ۵۶۰ دانشگاه‌های برتر دنیا ایستاده است. همچنین براساس تازه‌ترین رده‌بندی وبگاه وبومتریک، دانشگاه ویکتوریا در ردۀ سیزدهم دانشگاه‌های برتر کانادا جای گرفته است.

۳. دانشگاه واترلو

یکی دیگر از بهترین دانشگاه‌های جامع کانادا در سال ۲۰۲۱ دانشگاه واترلو (University of Waterloo) است که صدوشصت‌وششمین دانشگاه‌ برتر جهان محسوب می‌شود. براساس رتبه‌بندی اخیر وبگاه وبومتریک، دانشگاه واترلو در ردۀ پنجم دانشگاه‌های برتر کانادا قرار گرفته است.

۴. دانشگاه گوئلف

دانشگاه گوئلف (University of Guelph) از دانشگاه‌های جامع کاناداست و در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۱ دانشگاه‌های برتر دنیا، در رتبۀ ۵۷۱ تا ۵۸۰ قرار دارد. همچنین بنابر رده‌بندی اخیر وبگاه وبومتریک، دانشگاه گوئلف نوزدهمین دانشگاه مطرح کانادا شناخته شده است.

۵. دانشگاه کارلتون

دانشگاه کارلتون

دانشگاه کارلتون (Carleton University) یکی از بهترین دانشگاه‌های جامع کانادا به‌حساب می‌آید و در رتبه‌بندی دانشگاه‌های معتبر جهان، در ردۀ ۶۰۱ تا ۶۵۱ جای دارد. ناگفته نماند طبق رتبه‌بندی جدید وبگاه وبومتریک، دانشگاه کارلتون در ردۀ بیستم دانشگاه‌های برتر کانادا قرار گرفته است.

۶. دانشگاه نیوبرانزویک

دانشگاه نیوبرانزویک (University of New Brunswick) یکی دیگر از دانشگاه‌های جامع کانادا شناخته می‌شود و براساس جدیدترین رتبه‌بندی وبگاه وبومتریک، در ردۀ بیست‌وهفتم دانشگاه‌های مطرح کانادا و ششصدوپنجاه‌ونهم دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفته است.

۷. دانشگاه یورک

دانشگاه یورک (York University) ازجمله بهترین دانشگاه‌های جامع کانادا به‌شمار می‌رود و در جایگاه ۵۳۱ تا ۵۴۰ دانشگاه‌های برتر جهان ایستاده است. افزون‌براین طبق رتبه‌بندی جدید وبگاه وبومتریک، دانشگاه یورک هجدهمین دانشگاه‌های مطرح کانادا شناخته شده است.

۸. دانشگاه ویلفرید

دانشگاه ویلفرید (Wilfrid Laurier University) نیز از دانشگاه‌های جامع کانادا محسوب می‌شود و براساس تازه‌ترین رده‌بندی وبگاه وبومتریک، در رتبۀ سی‌اُم دانشگاه‌های برتر کانادا و هشتصدوبیست‌وچهارم دانشگاه‌های مطرح دنیا قرار گرفته است.

۹. دانشگاه مموریال

دانشگاه مموریال (Memorial University of Newfoundland) یکی از بهترین دانشگاه‌های جامع کانادا به‌شمار می‌آید که در رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا، جایگاه ۷۰۱ تا ۷۰۵ را ازآنِ خود کرده است. شایان ذکر است بنابر رده‌بندی اخیر وبگاه وبومتریک، دانشگاه مموریال بیست‌ودومین دانشگاه مطرح کانادا شناخته می‌شود.

۱۰. دانشگاه کنکوردیا

دانشگاه کنکوردیا (Concordia University) ازجمله دانشگاه‌های جامع کاناداست و در رده‌بندی سال ۲۰۲۱ دانشگاه‌های برتر جهان، در جایگاه چهارصدوهفتادوهفتم جای دارد. علاوه‌براین براساس جدیدترین رتبه‌بندی وبگاه وبومتریک، دانشگاه کنکوردیا در ردۀ بیست‌ویکم دانشگاه‌های مطرح کانادا قرار گرفته است.

۱۱. دانشگاه کبک مونترال

ازجمله بهترین دانشگاه‌های جامع کانادا در سال ۲۰۲۱ دانشگاه کبک مونترال (Université du Québec à Montréal) است که در رتبه‌بندی اخیر وبگاه وبومتریک، در ردۀ بیست‌وسوم دانشگاه‌های برتر کانادا و چهارصدوچهل‌وپنجمین دانشگاه معتبر دنیا قرار گرفته است.

۱۲. دانشگاه رایرسون

دانشگاه رایرسون (Ryerson University) یکی دیگر از دانشگاه‌های جامع کانادا به‌شمار می‌رود که در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۱ دانشگاه‌های معتبر جهان، در ردۀ ۸۰۱ تا ۱۰۰۰ جای گرفته است. شایان ذکر است بنابر تازه‌ترین رتبه‌بندی وبگاه وبومتریک، دانشگاه رایرسون در جایگاه بیست‌وچهارم دانشگاه‌های مطرح کانادا ایستاده است.

۱۳. دانشگاه بروک

دیگر دانشگاه موجود در فهرست بهترین دانشگاه‌های جامع کانادا در سال ۲۰۲۱ دانشگاه بروک (Brock University) است که براساس رتبه‌بندی اخیر وبگاه وبومتریک، بیست‌ونهمین دانشگاه‌ برتر کانادا و هفتصدوشصت‌وششمین دانشگاه مطرح دنیا شناخته شده است.

۱۴. دانشگاه ویندزور

یکی دیگر از بهترین دانشگاه‌های جامع کانادا در سال ۲۰۲۱ دانشگاه ویندزور (University of Windsor) است که در رتبۀ  ۷۵۱ تا ۸۰۰ دانشگاه‌های برتر جهان قرار دارد. علاوه‌براین طبق جدیدترین رتبه‌بندی وبگاه وبومتریک، دانشگاه ویندزور بیست‌وششمین دانشگاه‌ معتبر کانادا محسوب می‌شود.

۱۵. دانشگاه رجینا

دانشگاه رجینا (University of Regina) آخرین نام در فهرست بهترین دانشگاه‌های جامع کانادا در سال ۲۰۲۱ است و بنابر تازه‌ترین رتبه‌بندی وبگاه وبومتریک، ردۀ چهل‌وسوم دانشگاه‌های برتر کانادا و هزاروسیصدوهفتادونهمین دانشگاه‌های مطرح دنیا را ازآنِ خود کرده است.

منابع: