پس از ارائۀ مقاله‌های فراوان دربارۀ رشته‌های مهندسی، پزشکی و...، این بار نوبت به رشتۀ تربیت‌بدنی می‌رسد تا درباره‌اش توضیح دهیم. بسیاری از دانشجویان تمایل دارند در ترم ژانویه برای تحصیل رشتۀ تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های کانادا اقدام کنند؛ ازاین‌رو، در این مقاله دانشگاه‌های برتر به‌منظور تحصیل کارشناسی ارشد تربیت ‌بدنی در کانادا را معرفی خواهیم کرد.

دانشگاه منیتوبا

یکی از دانشگاه‌های برتر کانادا برای تحصیل رشتۀ تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه منیتوباست. نمرۀ مدنظر این دانشگاه برای مدارک زبان آیلتس و دولینگو به‌ترتیب حداقل ۶.۵ و ۱۱۵ است و شهریۀ سالانۀ تحصیل این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مذکور ۱۲هزار دلار کانادا تخمین زده می‌شود.

دانشگاه مک‌گیل

یکی دیگر از دانشگاه‌های معتبر به‌منظور تحصیل کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی در کانادا برای ترم ژانویه دانشگاه مک‌گیل محسوب می‌شود. نمرۀ مدنظر این دانشگاه برای مدرک زبان آیلتس ۶.۵ است و شهریۀ تحصیل رشتۀ تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد آن ۱۷،۹۶۱ دلار کانادا در سال برآورد می‌شود.

دانشگاه کلگری

دانشگاه کلگری نیز جزو دانشگاه‌های نام‌آشنای کانادا برای تحصیل رشتۀ تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد به‌شمار می‌آید. ناگفته نماند نمرۀ مدنظر این دانشگاه برای مدرک زبان آیلتس ۶.۵ و شهریۀ سالانۀ تحصیل این رشته در مقطع کارشناسی ارشد آن ۸،۰۸۱ دلار کانادا اعلام شده است.

دانشگاه سایمون فریزر

دانشگاه سایمون فریزر یکی دیگر از دانشگاه‌های محبوب دانشجویان برای تحصیل رشتۀ تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد محسوب می‌شود. نمرۀ مدنظر این دانشگاه برای مدرک زبان آیلتس ۷ است و شهریۀ تحصیل رشتۀ تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد آن به ۵،۸۳۸ دلار کانادا در سال می‌رسد.

دانشگاه ویندزور

نام دانشگاه ویندزور در فهرست دانشگاه‌های مشهور به‌منظور تحصیل کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی در کانادا برای ترم ژانویه دیده می‌شود. نمرۀ موردنیاز این دانشگاه برای مدارک زبان آیلتس و دولینگو به‌ترتیب ۷ و ۱۲۰ اعلام شده است. شایان ذکر است دانشجویان برای تحصیل رشتۀ تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ویندزور بین ۲۲،۸۰۰ تا ۲۷،۹۰۰ دلار کانادا در سال باید شهریه بپردازند.

دانشگاه واترلو

از دیگر دانشگاه‌های مطرح کانادا برای تحصیل رشتۀ تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه واترلو است. نمرۀ مدنظر این دانشگاه برای مدرک زبان آیلتس نیز ۷ است و شهریۀ سالانۀ تحصیل رشتۀ تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد آن به ۲۱،۷۶۲ دلار کانادا می‌رسد.

دانشگاه رجینا

دانشگاه رجینا نیز ازجمله دانشگاه‌های خوش‌نام به‌منظور تحصیل تربیت‌بدنی برای ترم ژانویه شمرده می‌شود. این دانشگاه نمرۀ موردنیاز برای مدارک زبان آیلتس و دولینگو را به‌ترتیب ۶.۵ و ۱۱۰ و شهریۀ سالانۀ تحصیل رشتۀ تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد را ۸،۸۴۰ دلار کانادا اعلام کرده است.

دانشگاه لتبریج

آخرین نام در فهرست دانشگاه‌های معتبر کانادا برای تحصیل رشتۀ تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه لتبریج است. نمرۀ موردنیاز این دانشگاه برای مدرک زبان آیلتس ۶.۵ است و دانشجویان برای تحصیل رشتۀ تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد آن ۱۴،۹۷۶ دلار کانادا در سال باید شهریه پرداخت کنند.