وبگاه کامپوس فرانس در تازه‌ترین خبر، اطلاعیه‌ای دربارۀ پذیرش از رشته های هنر در فرانسه ۲۰۲۱ (پذیرش آنلاین دانشجویان بین‌المللی از رشته‌های هنر، مُد، طراحی، موسیقی، معماری و...) صادر کرد. براساس این اطلاعیه، جلسۀ پذیرش آنلاین برای دانشجویان بین‌المللی در رشته‌های یادشده اکنون باز است و آنان تا ۲۸فوریۀ۲۰۲۱ برای ثبت‌نام در شبکۀ CampusArt زمان دارند.

گفتنی است که CampusArt شبکه‌ای برای مؤسسه‌های آموزش عالی فرانسه محسوب می‌شود که دوره‌های آموزشی در زمینۀ هنر و معماری را ارائه می‌دهد. نمایندگی‌های کامپوس فرانس با پشتیبانیِ وزارت آموزش ملی فرانسه، آموزش عالی فرانسه، تحقیقات، خلاقیت و فرهنگ و امورخارجی و اروپایی این دوره‌های آموزشی را مدیریت می‌کنند.

وبگاه campusart.org در شرایطی خاص، اجازۀ دسترسی به آموزش و یادگیری در زمینۀ هنرهای تجسمی، معماری، سینما، میراث، طراحی، ارتباطات تجسمی یا بصری، مُد، موسیقی، معماری داخلی، انیمیشن سه‌بُعدی و... را به‌ افراد می‌دهد. شایان ذکر است بین فوریه و آوریل‌۲۰۲۱، به درخواست پذیرش دانشجویان پاسخ داده خواهد شد.

این روند درخواست پذیرش آنلاین در تمامی نقاط جهان در‌دسترس قرار دارد؛ البته توجه به این نکته ضروری است که CampusArt جایگزین فرایندی نخواهد شد که باید برای تحصیل در فرانسه طی شود. برنامۀ زمان‌بندیِ این فرایند خاص از‌این‌قرار است:

  • ۲نوامبر‌۲۰۲۰ تا ۲۸فوریۀ‌۲۰۲۱: زمان ثبت درخواست پذیرش در وبگاه CampusArt
  • ۲۸فوریۀ۲۰۲۱: آخرین مهلت (ددلاین) ارائۀ اپلیکیشن آنلاین و مدارک لازم در وبگاه CampusArt و آغاز مصاحبه‌های تلفنی یا اسکایپی با داوطلبان و ارائۀ پروپوزال‌های پیش‌ثبت‌نام مؤسسه‌ها به داوطلبان از‌طریق پلتفرم CampusArt
  • ۳۰آوریل‌۲۰۲۱: پایان پیش‌ثبت‌نام پروپوزال‌ها
  • ۳۰آوریل تا ۱۵مه۲۰۲۱: پاسخ داوطلبان به پروپوزال‌های مؤسسه‌ها
  • ۲۵مه۲۰۲۱: تاریخ نهایی تأیید ورود دانشجویان به حساب خود در CampusArt و بسته‌شدن این وبگاه
  • انتهای مه۲۰۲۱: تهیه و ارسال اصل مدارک پیش‌ثبت‌نام به CampusArt

وبگاه کامپوس فرانس به‌منظور ارائۀ اطلاعات بیشتر دربارۀ چگونگی دریافت پذیرش از رشته های هنر در فرانسه ۲۰۲۱، جزوه‌ای به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و اسپانیایی تهیه کرده است که علاقه‌مندان برای آشنایی با دوره‌های آموزشی و روند دریافت پذیرش، می‌توانند به آن‌ مراجعه کنند.

منبع:

https://www.campusfrance.org/fr/campus-art-ouverture-des-candidatures-en-ligne-pour-2021