با افزایش سرعت واکسیناسیون در سراسر دنیا، می‌توانیم جهانی را تصور کنیم که دوباره افراد به‌راحتی می‌توانند سفر کنند. با‌توجه‌به آسیب‌های ناشی از کرونا، مردمان و دولت‌مردان کشورها نگرانی زیادی بابت شیوع دوبارۀ ویروس کرونا در سرزمین‌هایشان دارند. یکی از ابتکارهای کشورها ساخت مدرکی دال بر سلامت مسافران است. پاسپورت واکسن (Vaccine Passport) یا گذرنامۀ مصونیت (Immunity Passport) سندی کاغذی یا دیجیتالی است که برای اثبات مصون‌بودن اشخاص صادر می‌شود. در‌واقع، این مدرک نشان می‌دهد مسافر واکسن دریافت کرده است یا خیر. در این مطلب، دربارۀ گذرنامه مصونیت یا پاسپورت واکسن و اهمیت آن صحبت خواهیم کرد.

نتایج مطالعۀ شرکت کانادایی Léger نشان می‌دهد حدود ۶۱درصد از کانادایی‌ها از دولتشان در اجباری‌کردن واکسیناسیون برای شرکت در اجتماعات، ۶۴درصد از اجباری‌بودن پاسپورت واکسن یا همان گذرنامۀ مصونیت برای بازگشت به زندگی اجتماعی پیش از کرونا، ۷۹درصد از اجرای طرح گذرنامۀ واکسن برای سفرهای درون‌مرزی و برون‌مرزی و ۸۲درصد از اجباری‌بودن مدرک پاسپورت واکسن برای مسافران غیرکانادایی خواهان سفر به کانادا قصد سفر به کانادا حمایت کرده‌اند. آمریکایی‌ها نیز به بازشدن مرزهای بین کانادا و آمریکا مشتاق‌اند و این موضوع به توافقی میان دو کشور آمریکا و کانادا نیاز دارد؛ اما آمریکایی‌ها کمتر از کانادایی‌ها با طرح «گذرنامۀ مصونیت» موافق بوده‌اند. بد نیست بدانید حتی چند ایالت آمریکا استفاده از پاسپورت واکسن را ممنوع کرده‌اند!

نتایج نشان می‌دهد تاکنون طرح واکسیناسیون همگانی در کشورها بسیار موفق بوده است و موضوع اصلی این نیست که مردم می‌خواهند واکسن تزریق کنند یا خیر؛ بلکه موضوع دربارۀ زمان دریافت واکسن است. بسته‌شدن مرزهای داخلی و بین‌المللی در کانادا برای کسب‌و‌کار و زندگی مردم فاجعه‌بار بوده و اجرای طرح پاسپورت واکسن هزینه‌ای ناچیز برای حفظ سلامت جامعه و کمک به بازگشت به دوران پیش از کرونا است. نکتۀ مهم دیگر اینکه گذرنامۀ مصونیت می‌تواند افرادی که واکسن نزده‌اند، به ترزیق آن ترغیب کند. نباید فراموش کنیم هنوز کشورهایی در دنیا وجود دارند که بیماری‌هایی مانند مالاریا و تب زرد در آن‌ها شایع است و نیاز به اثبات سلامت مسافران از این کشورها کاملاً احساس می‌شود.

درکنار تمام مزایای پاسپورت واکسن، بد نیست معایب آن را نیز برشماریم. در صدر معایب ذکرشده برای گذرنامۀ واکسن، به ملاحظات قانونی دربارۀ حریم خصوصی افراد باید اشاره کرد. گذرنامۀ واکسن اطلاعات شخصی و خصوصی افراد را می‌تواند فاش کند و مسائلی بیشتر از واکسیناسون کرونا را شامل شود. ناگفته نماند برخی از مردم نیز همیشه سعی کرده‌اند گذرنامه‌شان را جعل کنند و با وجود راهکارهای امنیتی اجراشده در سال‌های گذشته‌، گاهی موفق شده‌اند این کار را انجام دهند. گذرنامۀ واکسن طرحی تازه است و هنوز استاندارد‌های امنیتی چندانی ندارد و اگر عده‌ای تصمیم بگیرند گذرنامۀ واکسن را جعل کنند، احتمالاً به‌آسانی موفق به انجامش خواهند شد.

واضح است کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته سرعت تولید و تهیۀ واکسن سریع‌تر و بهتری درمقایسه‌با کشورهای فقیرتر و کمترتوسعه‌یافته دارند. سؤال مهم این است: آیا ملزم‌بودن به ارائۀ گذرنامۀ مصونیت، به مجازات مهاجران کشورهای کمترتوسعه‌یافته منجر می‌شود که امکان تزریق واکسن را نداشته‌اند؟ آیا می‌‌توان افرادی را محکوم کرد که می‌توانند واکسن تزریق کنند؛ اما از تزریق آن خودداری می‌کنند‌؟

منبع: