هزینه سفارت ایتالیا را می‌توان فقط به‌صورت نقدی و با یورو پرداخت کرد؛ البته این هزینه با‌توجه‌به سن افراد متغیر است. نکتۀ مهم دربارۀ هزینه سفارت ایتالیا تغییر قیمت جزئی آن از روز پنجشنبه ٣٠ژانویۀ‌٢٠٢٠ است. طبق قانون جدید روادید، تعرفۀ کنسولی صدور ویزا از ۶٠ به ٨٠ یورو برای متقاضیان بزرگ‌تر از ١٢ سال و از ٣۵ به ۴٠ یورو برای متقاضیان بین ۶ تا ١٢ سال افزایش خواهد یافت. بنابراین، این تعرفه برای افراد بزرگ‌سال و ۶ تا ۱۲ سال به‌ترتیب ۸۰ و ۴۰ یورو و برای افراد کوچک‌تر از ۶ سال رایگان است.

همسران شهروندان ایتالیایی یا تبعۀ اتحادیۀ اروپا و فرزندان کوچک‌تر از ۲۱ سال آنان در‌صورت ملحق‌شدن به والدین یا همراهی آنان، از پرداخت هزینۀ صدور روادید معاف خواهند بود. همچنین، والدین و والدین همسر شهروندان ایتالیا یا اتحادیۀ اروپا اگر تحت تکفل اقتصادی فرزند دارای تابعیت ایتالیایی یا اروپایی خود باشند و نیز فرزندان بزرگ‌تر از ۲۱ سال شهروندان ایتالیا یا اتحادیۀ اروپا در‌صورتی‌که همچنان تحت سرپرستی اقتصادی یکی از والدین یا هر دو آنان باشند، از پرداخت هزینۀ صدور روادید معاف خواهند بود.

شایان ذکر است تعرفۀ خدمات شرکت Cox and Kings Global Services تغییر نخواهد کرد. درواقع، این شرکت یکی از شرکای مهم و صاحب‌امتیاز تأمین منابع خارجی برای دولت‌ها و شرکت‌های تجاری در سراسر جهان است که اغلب روی خدمات‌رسانی به بخش‌های کنسولی هیئت‌های دیپلماتیک سیاسی تمرکز دارد و خدماتش را با تمهیدات خاصی ازجمله حمایت و پشتیبانی‌های اجرایی و مدیریت وظایف در زمینۀ طی مراحل کامل فرایند درخواست روادید و گذرنامه و کنسولی ارائه می‌کند.

Cox and Kings Global Services مرکز رسمی درخواست صدور ویزا از طرف سفارت ایتالیاست. تمام متقاضیان ویزای کشور ایتالیا که تابعیت کشور ایران را دارند، می‌توانند برای درخواست صدور ویزا از طریق این شرکت اقدام کنند. پس از درخواست وقت ملاقات، متقاضی باید با مدارک لازم به دفاترCox and Kings Global Services  به این نشانی مراجعه کنند: تهران، ولنجک، خیابان سیزدهم، پاساژ گالریا مال، ساختمان اداری، طبقۀ چهارم. این خدمات شامل هزینه‌های اضافی هستند که در وبگاه www.ckgsir.com مشخص شده‌اند. در‌حال‌حاضر، هزینۀ مربوط به ارائۀ خدمات این شرکت برای روادید دانشجویی پنجاه یوروست.

در صورتی که به زندگی و یا تحصیل در ایتالیا علاقمندید به با سیم آخر همراه باشید.

منابع

https://ambteheran.esteri.it/ambasciata_teheran/fa