استان انتاریو یکی از دَه استان کانادا و دومین استان پرجمعیت این کشور است. شهر اتاوا، پایتخت کانادا و شهر تورنتو، پرجمعیت‌ترین شهر کانادا، در این استان قرار گرفته‌اند. افزون‌براین، انتاریو یکی از استان‌های گران‌قیمت کانادا محسوب می‌شود؛ با‌این‌حال به‌دلیل وسعت استان و تنوع شهرها، هزینۀ زندگی در شهرهای مختلف اختلاف فاحشی دارند؛ مثلاً هزینۀ زندگی در تورنتو گران، ولی هزینۀ زندگی در اتاوا مقرون‌به‌صرفه‌ است. هزینۀ زندگی در شهرهای کوچک‌تر مانند لندن و کینگستون و ویندزور و همیلتون درمقایسه‌با اتاوا ارزان‌تر است. به همین جهت برای برآورد هزینه زندگی در انتاریو بهتر است هزینه زندگی در شهرهای مختلف آن را بررسی کنیم. در این مقاله، برای علاقه‌مندان به تحصیل در کانادا‌، هزینه زندگی در انتاریو را تشریح می‌کنیم.

هزینۀ زندگی در تورنتو

برای درک بهتر از هزینه زندگی در انتاریو هزینۀ زندگی در تورنتو را در نظر بگیرید. هزینۀ زندگی هر نفر در شهر تورنتو بدون صرف‌نظر از اجارۀ مسکن، ماهانه حدود ۱۲۴۰ دلار کاناداست. اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۲۲۱۹ و اجاره‌بهای آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر ۱۸۰۶ دلار کانادا در ماه است. همچنین، اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمانی سه‌خوابه در مرکز شهر ۳۵۶۶ و اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر ۲۷۵۶ دلار کانادا تخمین زده می‌شود. همچنین، هزینۀ بلیت تک‌سفرۀ وسایل حمل‌ونقل عمومی ۳.۲۵ و بلیت یک‌ماهه حدود ۱۵۱ دلار کاناداست. ناگفته نماند هزینۀ تهیه غذا برای یک نفر از رستورانی ارزان‌قیمت تقریباً بیست و برای دو نفر از رستورانی نسبتاً گران‌قیمت‌تر درحدود نود دلار کانادا برآورد می‌شود. هزینۀ قبوض و خدمات شهری همچون آب، برق، سیستم گرمایش و سرمایش و حمل پسماند نیز برای آپارتمان هشتادمتری به‌طور متوسط ۱۵۳ دلار کانادا در ماه است.

هزینۀ زندگی در اتاوا

هزینۀ زندگی در اتاوا

مثال دیگری برای هزینه زندگی در انتاریو هزینۀ زندگی در اتاواست. هزینۀ زندگی هر نفر در شهر اتاوا بدون درنظرگرفتن اجارۀ مسکن، درحدود ۱۱۵۰ دلار کانادا در ماه است. هزینۀ اجارۀ آپارتمانی یک‌خوابه در مرکز شهر ۱۵۶۷ و هزینۀ اجارۀ آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر ۱۲۲۰ دلار کانادا تخمین زده می‌شود. اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمانی سه‌خوابه در مرکز شهر به‌طور متوسط ۲۶۳۵ دلار و اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر نزدیک به ۱۹۶۱ دلار کاناداست. شایان ذکر است هزینۀ بلیت تک‌سفرۀ وسایل حمل‌ونقل عمومی حدوداً ۳.۶ و بلیت یک‌ماهه ۱۲۰ دلار کانادا در ماه است. هزینۀ تهیۀ غذا نیز برای یک نفر از رستورانی ارزان‌قیمت درحدود بیست و برای دو نفر از رستورانی گران‌قیمت‌تر تقریباً هشتاد دلار کاناداست. همچنین، هزینۀ قبوض ماهانه و خدمات شهری، همچون آب، برق، سیستم گرمایش و سرمایش و حمل پسماند برای آپارتمان هشتادمتری به‌طور متوسط ۱۵۰ دلار کانادا برآورد می‌شود.

هزینۀ زندگی در کینگستون

برای هزینه زندگی در انتاریو می‌توان هزینۀ زندگی در شهر کینگستون را مثال زد. هزینۀ زندگی برای هر نفر در شهر کینگستون بدون درنظرگرفتن اجاره‌بهای مسکن، ۱۱۷۷ دلار کانادا در ماه است. اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمانی یک‌خوابه در مرکز شهر درحدود ۱۲۲۶ و اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر تقریباً ۹۹۰ دلار کاناداست. به‌طور متوسط هزینۀ اجارۀ آپارتمانی سه‌خوابه در مرکز شهر ۲۰۶۶ دلار و هزینۀ اجارۀ همان آپارتمان خارج از مرکز شهر حدود ۱۵۸۰ دلار کانادا در ماه است. هزینۀ بلیت تک‌سفره و یک‌ماهۀ وسایل حمل‌ونقل عمومی نیز به‌ترتیب ۳ و ۷۶ دلار کاناداست. افزون‌براین، هزینۀ خرید غذا برای یک نفر از رستورانی ارزان‌قیمت نزدیک به ۱۶.۵ و برای دو نفر از رستورانی نسبتاً گران‌‌تر درحدود ۶۵ دلار کانادا تخمین زده می‌شود. ناگفته نماند هزینۀ قبوض و خدمات شهری، ازجمله آب، برق، سیستم گرمایش و سرمایش و حمل پسماند برای آپارتمان هشتادمتری به‌طور متوسط ۱۵۱ دلار کانادا در ماه است.

هزینۀ زندگی در همیلتون

هزینۀ زندگی در همیلتون

هزینۀ زندگی در همیلتون می‌تواند مثال مناسب دیگری برای هزینه زندگی در انتاریو باشد. هزینۀ زندگی برای هر نفر در شهر همیلتون صرف‌نظر از اجاره‌بهای مسکن، ماهانه ۱۰۸۸ دلار کانادا تخمین زده می‌شود. هزینۀ اجارۀ آپارتمانی یک‌خوابه در مرکز شهر نزدیک به ۱۲۶۷ و هزینۀ اجارۀ آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر حدوداً ۱۰۷۴ دلار کانادا درماه است. همچنین، اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمانی سه‌خوابه در مرکز شهر به‌طور متوسط ۱،۹۶۱ دلار و اجاره‌بهای ماهانۀ همان واحد خارج از مرکز شهر حدود ۱۷۶۳ دلار کانادا برآورد می‌شود. قیمت بلیت تک‌سفرۀ وسایل حمل‌ونقل عمومی حدود ۳ دلار و بلیت یک‌ماهه ۱۱۰ دلار کاناداست. علاوه‌براین، هزینۀ تهیۀ غذا برای یک نفر از رستورانی ارزان‌قیمت حدود هجده دلار و برای دو نفر از رستورانی گران‌قیمت‌تر حدود شصت دلار کاناداست. گفتنی است هزینۀ قبوض ماهانه و خدمات شهری، نظیر آب، برق، سیستم گرمایش و سرمایش و حمل پسماند برای آپارتمان هشتادمتری ۱۶۵ دلار کاناداست.

هزینۀ زندگی در لندن

هزینۀ زندگی در لندن

برای اطلاع بهتر از هزینه زندگی در انتاریو باید هزینۀ زندگی در شهرهای کوچک را نیز در نظر گرفت. یکی از بهترین نمونه‌ها شهر لندن است. برای هر نفر در شهر لندن بدون درنظرگرفتن هزینۀ اجارۀ مسکن، ۱۰۲۳ دلار کانادا در ماه است. اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمانی یک‌خوابه در مرکز شهر حدود ۱۱۸۰ و اجاره‌بهای ماهانۀ همان آپارتمان خارج از مرکز شهر نزدیک به ۱۰۱۰ دلار کاناداست. همچنین، هزینۀ اجارۀ آپارتمانی سه‌خوابه در مرکز شهر به‌طورمتوسط ۱۹۰۰ و هزینۀ اجارۀ آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر ۱۵۸۷ دلار کانادا تخمین زده می‌شود. شایان ذکر است هزینۀ بلیت تک‌سفرۀ وسایل حمل‌ونقل عمومی حدوداً ۳ دلار و بلیت یک‌ماهه ۸۱ دلار کاناداست. هزینۀ تهیۀ غذا نیز برای یک نفر از رستورانی ارزان‌قیمت تقریباً ۱۶ دلار و برای دو نفر در رستورانی نسبتاً گران‌‌تر درحدود ۶۸ دلار کاناداست. علاوه‌براین، هزینۀ قبوض و خدمات شهری، مانند آب، برق، سیستم گرمایش و سرمایش و حمل پسماند برای آپارتمان هشتادمتری به‌طور متوسط ۱۳۵ دلار کانادا در ماه است.

هزینۀ زندگی در ویندزور

آخرین شهری که برای برآورد هزینه زندگی در انتاریو مورد بررسی قرار می‌دهیم شهر ویندزور است. هزینۀ زندگی برای هر نفر در شهر ویندزور صرف‌نظر از هزینۀ اجارۀ مسکن، ماهانه ۹۹۱ دلار کاناداست. اجاره‌بهای آپارتمانی یک‌خوابه در مرکز شهر درحدود ۹۶۰ و اجاره‌بهای آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر تقریباً ۸۴۰ دلار کانادا در ماه است. افزون‌براین، به‌طورمتوسط هزینۀ اجارۀ ماهانۀ آپارتمانی سه‌خوابه در مرکز شهر ۱۴۳۳ و هزینۀ اجارۀ ماهانۀ همان آپارتمان خارج از مرکز شهر ۱۴۰۶ دلار کانادا برآورد می‌شود. شایان ذکر است برای بلیت تک‌سفره و یک‌ماهۀ وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌ترتیب سه و هشتاد دلار کانادا باید پرداخت کرد. هزینۀ تهیۀ غذا برای یک نفر از رستورانی ارزان‌قیمت درحدود ۱۵ دلار و برای دو نفر در رستورانی گران‌قیمت‌تر تقریباً ۶۶ دلار کاناداست. همچنین، هزینۀ قبوض ماهانه و خدمات شهری، همچون آب، برق، سیستم گرمایش و سرمایش و حمل پسماند برای آپارتمان هشتادمتری به‌طور متوسط ۱۳۲ دلار کاناداست.

منبع: