استان آلبرتا با جمعیتی افزون‌بر چهارمیلیون نفر، چهارمین استان پرجمعیت کانادا به‌شمار می‌آید. این استان از شرق با استان ساسکاچوان و از غرب با استان بریتیش کلمبیا و از جنوب با ایالت مونتانای آمریکا هم‌مرز است. مرکز این استان، شهر ادمونتون، مرکز اصلی تأمین نفت خام و خدمات وابسته به آن در کاناداست. در سیصدکیلومتری جنوب شهر ادمونتون، شهر کلگری قرار گرفته که بزرگ‌ترین شهر استان آلبرتاست. کلگری و ادمونتون، دو مرکز بزرگ در استان آلبرتا، در‌مجموع بیش از دو‌میلیون نفر جمعیت دارند. پتروشیمی و فناوری پاک و کشاورزی سه بخش اصلی اقتصاد این استان هستند. صنعت نفت از سال ۱۹۴۷ ستون اقتصاد استان آلبرتا بوده است. یکی از راه‌های بررسی هزینه زندگی در آلبرتا بررسی هزینۀ زندگی در شهرهای بزرگ آن است. در این مقاله، برای علاقه‌مندان به تحصیل در کانادا، هزینۀ زندگی در پنج شهر بزرگ استان آلبرتا را بررسی می‌کنیم.

شهر ادمونتون

هزینۀ زندگی  در شهر ادمونتون و کلگری شاخص خوبی برای تخمین هزینه زندگی در آلبرتا است. هزینۀ زندگی هر نفر در شهر ادمونتون صرف‌نظر از اجارۀ مسکن، ماهانه حدود ۱،۲۰۰ دلار کاناداست. اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۱،۱۰۰ دلار کانادا و اجاره‌بهای آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر ۹۷۰ دلار کانادا در ماه است. علاوه‌براین، اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۷۵۰ دلار کانادا و اجاره‌بهای ماهانۀ همان آپارتمان خارج از مرکز شهر ۱،۵۰۰ دلار کانادا تخمین زده می‌شود. همچنین، قیمت بلیت تک‌سفره و یک‌ماهۀ وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌ترتیب ۳.۵ و ۹۷ دلار کاناداست. گفتنی است هزینۀ تهیۀ غذا برای یک نفر از رستورانی ارزان‌قیمت تقریباً ۲۰ دلار کانادا و برای دو نفر از رستورانی نسبتاً گران‌قیمت‌تر حدوداً ۸۰ دلار کانادا برآورد می‌شود. هزینۀ قبوض و خدمات شهری همچون آب، برق، سیستم گرمایش و سرمایش و حمل پسماند نیز برای آپارتمان هشتادمتری به‌طورمتوسط ۲۱۹ دلار کانادا در ماه است.

شهر کلگری

شهر کلگری

هزینۀ زندگی هر نفر در شهر کلگری صرف‌نظر از اجارۀ مسکن، ماهانه حدود ۱،۱۰۰ دلار کاناداست. اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۱،۲۰۰ دلار کانادا و اجاره‌بهای آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر ۱،۰۰۰ دلار کانادا در ماه است. همچنین، اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۲،۱۰۰ دلار کانادا و اجاره‌بهای ماهانۀ همان آپارتمان خارج از مرکز شهر ۱،۶۰۰ دلار کانادا تخمین زده می‌شود. افزون‌براین، برای خرید بلیت تک‌سفره و یک‌ماهۀ وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌ترتیب ۳.۵ و ۱۰۹ دلار کانادا باید پرداخت. ناگفته نماند هزینۀ تهیۀ غذا برای یک نفر از رستورانی ارزان‌قیمت تقریباً ۲۰ دلار کانادا و برای دو نفر از رستورانی نسبتاً گران‌قیمت‌تر درحدود ۷۵ دلار کانادا تخمین زده می‌شود. هزینۀ قبوض و خدمات شهری همچون آب، برق، سیستم گرمایش و سرمایش و حمل پسماند نیز برای آپارتمان هشتادمتری به‌طورمتوسط ۱۹۶ دلار کانادا در ماه است.

شهر رد دییر

هزینۀ زندگی هر نفر در شهر رد دییر صرف‌نظر از اجارۀ مسکن، ماهانه حدود ۱،۲۰۰ دلار کاناداست. اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۹۱۰ دلار کانادا و اجاره‌بهای آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر ۸۶۰ دلار کانادا در ماه است. افزون‌براین، اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۳۰۰ دلار کانادا و اجاره‌بهای ماهانۀ همان آپارتمان خارج از مرکز شهر ۱،۴۶۰ دلار کاناداست. علاوه‌براین، برای خرید بلیت تک‌سفره و یک‌ماهۀ وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌ترتیب ۲.۵ و ۷۱ دلار کانادا پرداخت کرد. شایان ذکر است هزینۀ تهیۀ غذا برای یک نفر از رستورانی ارزان‌قیمت تقریباً ۱۸ دلار کانادا و برای دو نفر از رستورانی نسبتاً گران‌قیمت‌تر درحدود ۷۵ دلار کانادا تخمین زده می‌شود. هزینۀ قبوض و خدمات شهری همچون آب، برق، سیستم گرمایش و سرمایش و حمل پسماند نیز برای آپارتمان هشتادمتری به‌طورمتوسط ۲۵۲ دلار کانادا در ماه است.

شهر لتبریج

شهر لتبریج

یکی دیگر از شهرهایی که می‌تواند درک مناسبی از هزینه زندگی در آلبرتا به ما بدهد، شهر لتبریج است. هزینۀ زندگی هر نفر در شهر لتبریج صرف‌نظر از اجارۀ مسکن، ماهانه حدود ۱،۲۰۰ دلار کاناداست. اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۸۹۰ دلار کانادا و اجاره‌بهای آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر ۹۶۰ دلار کانادا در ماه است. ناگفته نماند اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۵۰۰ دلار کانادا و اجاره‌بهای ماهانۀ همان آپارتمان خارج از مرکز شهر ۱،۳۰۰ دلار کانادا تخمین زده می‌شود. همچنین، بهای خرید بلیت تک‌سفره و یک‌ماهۀ وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌ترتیب ۳ و ۷۷ دلار کاناداست. گفتنی است هزینۀ تهیۀ غذا برای یک نفر از رستورانی ارزان‌قیمت تقریباً ۱۷ دلار کانادا و برای دو نفر از رستورانی نسبتاً گران‌قیمت‌تر درحدود ۶۵ دلار کانادا برآورد می‌شود. هزینۀ قبوض و خدمات شهری همچون آب، برق، سیستم گرمایش و سرمایش و حمل پسماند نیز برای آپارتمان هشتادمتری به‌طورمتوسط ۲۳۹ دلار کانادا در ماه است.

شهر ایردری

اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ایردری ۹۳۰ دلار کانادا و اجاره‌بهای آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر ۸۰۰ دلار کانادا در ماه است. علاوه‌براین، اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۶۰۰ دلار کانادا و اجاره‌بهای ماهانۀ همان آپارتمان خارج از مرکز شهر ۱،۲۰۰ دلار کانادا برآورد می‌شود. همچنین، برای خرید بلیت تک‌سفره و یک‌ماهۀ وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌ترتیب ۳.۲۵ و ۸۶ دلار کانادا باید پرداخت. ناگفته نماند هزینۀ تهیۀ غذا برای یک نفر از رستورانی ارزان‌قیمت تقریباً ۱۵ دلار کانادا و برای دو نفر از رستورانی نسبتاً گران‌قیمت‌تر درحدود ۶۰ دلار کاناداست. هزینۀ قبوض و خدمات شهری همچون آب، برق، سیستم گرمایش و سرمایش و حمل پسماند نیز برای آپارتمان هشتادمتری به‌طورمتوسط ۲۰۶ دلار کانادا در ماه است.

منبع: