سین نامبر (SIN) کوتاه‌شدۀ عبارت Social Insurance Number و عددی ۹رقمی است که افراد به‌منظور کارکردن یا دسترسی به برنامه‌ها و مزایای دولتی به آن نیاز دارند. هر سین نامبر، تنها برای یک نفر است و فرد دیگری نمی‌تواند از آن استفاده کند. هر مدرکی که سین نامبر در آن درج شده است، باید در محل امنی قرار داده شود؛ زیرا حفاظت از آن بسیار ضروری است. از‌آنجا‌که دریافت سین نامبر در کانادا موضوع مهمی است، در این مقاله دربارۀ آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

شرایط دریافت سین نامبر کانادا

پیش از ارائۀ اطلاعاتی دربارۀ چگونگی دریافت سین نامبر کانادا، بهتر است بدانیم چه کسانی به دریافت آن نیاز دارند. شهروندان و دارندگان اقامت دائم یا موقت کانادا باید سین نامبر داشته باشند تا بتوانند در این کشور کار کنند و از خدمات و مزایای دولتی بهره‌مند شوند. کودکان ۱۲ساله یا بزرگ‌تر نیز خودشان می‌توانند برای دریافت سین نامبر کانادا اقدام کنند.

چگونگی دریافت سین نامبر

متقاضیان می‌توانند آنلاین یا از‌طریق پست یا حضوری برای دریافت سین نامبر اقدام کنند. در‌ادامه، با مدارکی آشنا خواهیم شد که برای هرکدام از روش‌ها، باید ارائه شود.

آنلاین

یکی از راه‌های سادۀ دریافت سین نامبر، روش آنلاین است که برای انجام آن، باید این مدارک را داشته باشید: کپی دیجیتال مدرک اصلی شناسایی اولیه (اگر اطلاعاتی در طرف دیگر مدرک شناسایی وجود دارد، کپی هر دو طرف باید ارائه شوند)، کپی دیجیتال Secondary Document (مدرک ثانویۀ شناسایی)، کپی دیجیتال گواهی آدرس و Supporting Document (در‌صورت وجود تفاوت در نام درج‌شده در مدرک قانونی و نام کنونی‌تان). برای اطلاع از این نوع مدارک، می‌توانید به صفحۀ Social Insurance Number (بخش Supporting Document) مراجعه کنید. به‌منظور حفاظت از اطلاعات شخصی خود، هیچ‌وقت کامپیوتر یا هر وسیله‌ای که با آن برای سین نامبر اقدام می‌کنید، در لحظۀ اپلای تنها نگذارید و اگر از کامپیوترتان دور می‌شوید، حتماً مرورگر را ببندید.

پست

روش بعدی برای دریافت سین نامبر کانادا، از‌طریق پست است. برای این منظور، باید اپلیکیشن فرم تکمیل‌شده را به‌همراه اصل مدارک برای این نشانی ارسال کنید:

Service Canada, Social Insurance Registration Office, PO Box 7000, Bathurst NB E2A 4T1, Canada

مدارک موردنیاز به‌منظور اقدام برای دریافت سین نامبر ازطریق پست عبارت‌اند از: اصل مدرک شناسایی اولیه و اپلیکیشن فرم کامل و امضاشدۀ سین نامبر (افرادی که نمی‌توانند از فرم پرینت بگیرند، اگر در کانادا هستند، با شمارۀ ۱۸۶۶۲۷۴۶۶۲۷ باید تماس بگیرند و اگر خارج از کانادا هستند، با شمارۀ ۱۵۰۶۵۴۸۷۹۶۱ باید تماس بگیرند) و Supporting Document.

حضوری

درصورت اطمینان از وضعیت سلامتی خود و نداشتن علائمی نظیر تب و سرفه و تنگی نفس و نیز ارتباط‌نداشتن با فرد مبتلا به کرونا در چهارده روز گذشته، با در دست داشتن این مدارک، حضوری به مرکز خدمات کانادا مراجعه کنید: اصل مدرک شناسایی اولیه و اصل مدرک شناسایی ثانویه (ارائۀ این مدرک فقط برای کسانی لازم است که در شهر محل اقامت به سن قانونی رسیده باشند) و اصل مدرکی به‌عنوان Supporting Document.

منبع: