هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف فرانسه متفاوت است و مقایسه هزینه زندگی در شهرهای مختلف فرانسه می‌تواند به انتخاب بهترین گزینه برای تحصیل در فرانسه و زندگی کمک کند. در این مقاله، هزینه‌های مهم زندگی در برخی شهرهای فرانسوی، مانند پاریس، بوردو، لیون، مارسی، نیس، استرازبورگ، تولوز، مون‌پلیه و نانت را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.

متوسط هزینۀ زندگی

به‌طورکلی، متوسط هزینۀ ماهانۀ زندگی در شهرهای یادشده صرف‌نظر از اجاره‌بهای مسکن بدین‌شرح ‌است:

 • شهر پاریس: ۹۶۶.۵۹ یورو
 • شهر بوردو: ۷۹۰.۷۵ یورو
 • شهر لیون: ۸۳۸.۴۱ یورو
 • شهر مارسی: ۷۸۵.۳۹ یورو
 • شهر نیس: ۷۶۹.۱۶ یورو
 • شهر استرازبورگ: ۸۶۳.۶۶ یورو
 • شهر تولوز: ۷۹۲.۸۲ یورو
 • شهر مون‌پلیه: ۷۸۶.۶۰ یورو
 • شهر نانت: ۷۸۴.۳۹ یورو

هزینۀ خوراک و رستوران

همان‌طورکه می‌دانید، هزینۀ خوراک و رستوران یکی از هزینه‌های مهم زندگی است‌؛ بنابراین در روند مقایسۀ شهرها و کشورهای مختلف، آن را باید در نظر بگیریم. درادامه، به هزینه‌های خوراک و رستوران در شهرهای مختلف فرانسه اشاره خواهیم کرد.

 • شهر پاریس: برای خرید غذا از رستورانی ارزان‌قیمت و تقریباً گران‌قیمت به‌ترتیب ۱۵ و ۶۰ یورو باید پرداخت کرد. همچنین، بهای یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۱.۰۷، ۱.۸۱، ۲.۲۷، ۳.۸۵، ۱۷.۸۱، ۱۲.۷۵ و ۲۰.۷۵ یوروست.
 • شهر بوردو: هزینۀ غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و با قیمت متوسط به‌ترتیب ۱۲ و ۴۰ یوروست. ناگفته نماند قیمت یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۹۹، ۱.۳۶، ۲.۲۵، ۲.۳۴، ۱۱، ۱۲.۲۵ و ۱۷.۷۵ یورو تخمین زده می‌شود.
 • شهر لیون: بهای غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و تقریباً گران‌قیمت به‌ترتیب به ۱۲ و ۵۰ یورو می‌رسد. افزون‌براین، برای خرید یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۹۹، ۱.۱۹، ۱.۷۶، ۳.۲۶، ۱۸، ۹ و ۱۷ یورو باید پرداخت کرد.
 • شهر مارسی: هزینۀ غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و با قیمت متوسط به‌ترتیب ۱۳ و ۵۰ یوروست. گفتنی است قیمت یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو نیز به‌ترتیب ۰.۹۲، ۱.۵۳، ۱.۷۰، ۳.۴۰، ۱۲.۲۵، ۸ و ۲۲.۷۵ یورو برآورد می‌شود.
 • شهر نیس: برای خرید غذا از رستورانی ارزان‌قیمت و نسبتاً گران‌قیمت به‌ترتیب ۱۵ و ۵۰ یورو باید پرداخت کرد. همچنین، قیمت یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۱.۱۰، ۱.۲۲، ۱.۴۷، ۲.۹۶، ۱۴، ۱۰.۱۸ و ۱۵ یوروست.
 • شهر استرازبورگ: قیمت غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و با قیمت متوسط به‌ترتیب ۱۰ و ۶۰ یوروست. برای خرید یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۱.۰۵، ۱.۱۲، ۲.۳۴، ۲.۶۰، ۱۷.۷۵، ۸.۱۰ و ۱۵.۸۷ یورو باید پرداخت کرد.
 • شهر تولوز: بهای غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و تقریباً گران‌قیمت به‌ترتیب به ۱۴ و ۵۲ یورو می‌رسد. شایان ذکر قیمت یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو نیز به‌ترتیب ۰.۸۸، ۱.۴۸، ۱.۷۱، ۲.۷۲، ۱۴.۸۸، ۸.۷۸ و ۱۷.۱۴ یورو تخمین زده می‌شود.
 • شهر مون‌پلیه: برای خرید غذا از رستورانی ارزان‌قیمت و نسبتاً گران‌قیمت به‌ترتیب ۱۲ و ۵۰ یورو باید پرداخت کرد. افزون‌براین، بهای یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۹۴، ۱.۴۲، ۱.۶۴، ۳.۳۱، ۱۶.۸۳، ۱۱.۷۵ و ۱۶.۸۰ یوروست.
 • شهر نانت: قیمت غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و با قیمت متوسط به‌ترتیب ۱۲ و ۴۰ یورو برآورد می‌شود. ناگفته نماند یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو نیز به‌ترتیب ۰.۹۲، ۱.۱۰، ۱.۴۶، ۲.۴۸، ۱۲.۶۵، ۸.۹۳ و ۱۳.۳۸ یورو قیمت دارد.

هزینۀ حمل‌ونقل

هزینۀ حمل‌ونقل ازجمله هزینه‌های مهم زندگی است که آن را نیز در مقایسۀ هزینه‌ها باید در اولویت قرار داد. متوسط هزینۀ حمل‌ونقل در شهرهای مختلف فرانسه ازاین‌قرار است:

 • شهر پاریس: بهای بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهه حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۹۰ و ۷۵ یورو و هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۱.۵۰ و ۵ یورو برآورد می‌شود. همچنین، قیمت هر لیتر بنزین ۱.۵۶ یوروست.
 • شهر بوردو: قیمت بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهه حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۷۰ و ۴۲.۲۰ یورو و هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۱.۶۶ و ۷ یورو تخمین زده می‌شود. ناگفته نماند برای خرید هر لیتر بنزین نیز ۱.۵۰ یورو باید پرداخت کرد.
 • شهر لیون: بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهه حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۹۰ و ۶۴ یورو قیمت دارد و هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب به ۱.۷۷ و ۵ یورو می‌رسد. افزون‌براین، بهای هر لیتر بنزین ۱.۴۸ یوروست.
 • شهر مارسی: هزینۀ بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهه حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۸۰ و ۴۸ یورو و هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۱.۵۱ و ۷ یوروست. گفتنی است برای خرید هر لیتر بنزین نیز ۱.۴۶ یورو باید پرداخت کرد.
 • شهر نیس: بهای بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهه حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب به ۱.۵۰ و ۳۳ یورو می‌رسد و هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۲.۰۸ و ۴ یوروست. شایان ذکر است هر لیتر بنزین نیز ۱.۵۲ یورو قیمت دارد.
 • شهر استرازبورگ: هزینۀ بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهه حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۸۰ و ۵۱ یورو و هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۰.۷۵ و ۴ یوروست. همچنین، بهای هر لیتر بنزین به ۱.۴۲ یورو می‌رسد.
 • شهر تولوز: قیمت بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهه حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۷۰ و ۵۱ یوروست و کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۲ و ۵ یورو برآورد می‌شود. علاوه‌براین، برای خرید هر لیتر بنزین ۱.۴۸ یورو باید پرداخت کرد.
 • شهر مون‌پلیه: هزینۀ بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهه حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۶۰ و ۵۰ یورو و هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۰.۸۲ و ۳.۴۰ یوروست. ناگفته نماند بهای هر لیتر بنزین نیز به ۱.۵۳ یورو می‌رسد.
 • شهر نانت: برای خرید بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهه حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۱.۷۰ و ۶۰.۳۵ یورو باید پرداخت کرد و هزینۀ کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۰.۸۳ و ۴.۵۰ یوروست. همچنین، بهای خرید هر لیتر بنزین ۱.۴۲ یورو برآورد می‌شود.

هزینۀ قبوض و اینترنت

هزینۀ قبوض و اینترنت یکی دیگر از هزینه‌هایی است که در فرایند مقایسۀ هزینه‌های زندگی در شهرها و کشورهای گوناگون ممکن است از آن غفلت شود؛ اما هزینۀ بسیار مهمی است. در‌ادامه، با هزینۀ قبوض و اینترنت در شهرهای مختلف فرانسه بیشتر آشنا خواهیم شد.

 • شهر پاریس: هزینۀ ماهانۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۶۱.۴۵ و ۲۶.۷۸ یوروست.
 • شهر بوردو: هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب به ۱۵۶.۲۳ و ۲۵ یورو در ماه می‌رسد.
 • شهر لیون: هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۵۰.۲۵ و ۳۱.۱۴ یورو در ماه برآورد می‌شود.
 • شهر مارسی: هزینۀ ماهانۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۱۵.۸۲ و ۲۵.۸۸ یورو تخمین زده می‌شود.
 • شهر نیس: هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب برابر ۱۳۳.۷۹ و ۲۷.۷۳ یورو در ماه است.
 • شهر استرازبورگ: هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۲۲۸.۲۷ و ۳۴ یورو در ماه برآورد می‌شود.
 • شهر تولوز: هزینۀ ماهانۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۱۳۷.۶۴ و ۲۷ یوروست.
 • شهر مون‌پلیه: هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب به ۱۱۵.۷۰ و ۳۲.۲۵ یورو در ماه می‌رسد.
 • شهر نانت: هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود ۱۵۷.۷۲ و ۳۰ یورو در ماه تخمین زده می‌شود.

هزینۀ اجارۀ مسکن

در این مقاله، دربارۀ هزینه‌های مختلف زندگی صحبت کرده‌ایم‌؛ اما هیچ‌کدام به‌اندازۀ اجاره‌بهای مسکن اهمیت ندارند. متوسط اجاره‌بهای مسکن در شهرهای مختلف فرانسه بدین‌شرح است:

 • شهر پاریس: اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۱،۲۱۷.۷۴ و ۸۷۳.۱۱ یورو در ماه می‌رسد. همچنین، اجارۀ ماهانۀ آپارتمانی سه‌خوابه در مرکز شهر ۲،۷۴۳.۲۷ یورو و اجارۀ ماهانۀ همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر ۱،۷۶۸.۲۹ یورو برآورد می‌شود.
 • شهر بوردو: اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۶۶۹.۶۷ یورو و اجاره‌بهای همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر ۵۲۲.۹۲ یوروست. ناگفته نماند اجارۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۱،۲۱۱.۱۱ و ۹۸۷.۵۰ یورو در ماه تخمین زده می‌شود.
 • شهر لیون: اجارۀ ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۶۷۸.۶۴ و ۴۹۲.۸۶ یورو برآورد می‌شود. همچنین، برای اجارۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۳۷۵.۲۹ یورو و برای اجارۀ آپارتمانی مشابه در خارج از مرکز شهر ۱،۰۵۹.۳۸ یورو در ماه باید پرداخت کرد.
 • شهر مارسی: اجارۀ ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر به ۵۷۰.۹۱ یورو و اجارۀ ماهانۀ آپارتمانی مشابه در خارج از مرکز شهر به ۴۷۸.۲۳ یورو می‌رسد. افزون‌براین، اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۱،۱۴۲.۸۶ و ۱،۰۵۰ یورو در ماه برآورد می‌شود.
 • شهر نیس: اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۸۳۷.۹۱ یورو و اجاره‌بهای همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر ۸۹۶.۲۴ یورو تخمین زده می‌شود. این هزینه برای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۱،۸۴۶.۵۱ و ۱،۳۵۳.۹۳ یورو در ماه می‌رسد.
 • شهر استرازبورگ: برای اجارۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۶۵۷.۸۶ و ۴۸۸.۵۷ یورو در ماه باید پرداخت کرد. ناگفته نماند اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۲۷۲.۵۰ یورو و اجاره‌بهای همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر ۹۰۷.۱۴ یورو تخمین زده می‌شود.
 • شهر تولوز: اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۶۱۷.۰۴ و ۴۶۷.۲۲ یورو در ماه است. علاوه‌براین، اجارۀ ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۱۱۶.۶۷ یورو و اجارۀ ماهانۀ آپارتمان مشابه در خارج از مرکز شهر ۸۴۶.۸۸ یوروست.
 • شهر مون‌پلیه: اجارۀ ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر به ۵۹۴.۴۴ یورو و اجارۀ ماهانۀ همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر به ۴۶۸.۷۵ یورو می‌رسد. شایان ذکر است اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۱،۰۵۶.۲۵ و ۹۲۲.۲۲ یورو در ماه است.
 • شهر نانت: اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۵۳۸.۳۳ و ۴۲۷.۵۰ یورو در ماه برآورد می‌شود. همچنین، برای اجارۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۱۸۷.۵۰ یورو و برای اجارۀ آپارتمانی مشابه در خارج از مرکز شهر ۸۲۲.۸۶ یورو در ماه باید پرداخت کرد.

هزینۀ خرید مسکن

دیگر هزینۀ مهم زندگی در هر شهری هزینۀ خرید مسکن است؛ زیرا برخی افراد ممکن است تمایل داشته باشند به‌جای اجارۀ مسکن، آن را بخرند. متوسط بهای خرید مسکن در مرکز و خارج از مرکز شهر‌های فرانسه ازاین‌قرار است:

 • شهر پاریس: بهای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز شهر و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۱۲،۲۳۵.۴۷ و ۹،۰۷۶.۷۹ یورو برآورد می‌شود.
 • شهر بوردو: هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۵،۷۱۴.۲۹ و ۳،۹۱۶.۶۷ یورو قیمت دارد.
 • شهر لیون: برای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۴،۷۸۲.۲۲ و ۲،۹۵۶.۲۵ یورو باید پرداخت کرد.
 • شهر مارسی: بهای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۳،۲۰۰ و ۲،۶۴۰ یورو می‌رسد.
 • شهر نیس: هزینۀ خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۶،۶۳۵.۹۴ و ۴،۷۶۲.۵۰ یوروست.
 • شهر استرازبورگ: قیمت خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۴،۸۷۵ و ۳،۰۷۹.۵۰ یورو برآورد می‌شود.
 • شهر تولوز: بهای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۴،۶۰۰ و ۳،۰۵۰ یورو تخمین زده می‌شود.
 • شهر مون‌پلیه: برای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۳،۵۷۵ و ۱،۲۷۵ یورو باید پرداخت کرد.
 • شهر نانت: هزینۀ خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۴،۰۶۶.۶۷ و ۲،۶۲۲.۶۷ یورو می‌رسد.

منبع:

https://www.numbeo.com/cost-of-living/