هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف آلمان متفاوت است و آشنایی با آن‌ها می‌تواند به انتخاب بهترین گزینه برای تحصیل در آلمان و زندگی کمک کند. در این مقاله، هزینه‌های مهم زندگی در برخی شهرهای آلمان، مانند برلین، مونیخ، هامبورگ، فرانکفورت، کلن، اشتوتگارت، دوسلدورف، درسدن و لایپزیگ را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.

متوسط هزینۀ زندگی

به‌طورکلی، متوسط هزینۀ ماهانۀ زندگی در شهرهای برلین، مونیخ، هامبورگ، فرانکفورت، کلن، اشتوتگارت، دوسلدورف، درسدن و لایپزیگ به ترتیب برابر ۷۹۷.۷۵، ۸۸۷.۰۲، ۸۲۵.۹۷، ۸۵۳.۰۸، ۸۲۷.۸۸، ۷۸۲.۳۹، ۷۸۹.۸۶، ۷۸۹.۸۶، ۷۸۵.۸۹ و ۷۱۵.۸۷ است. در ادامه نیز با اطلاعات بیشتری دربارۀ هزینه‌ها آشنا خواهیم شد.

هزینۀ خوراک و رستوران

همان‌طورکه می‌دانید، هزینۀ خوراک و رستوران یکی از هزینه‌های مهم زندگی است‌؛ بنابراین در مقایسه هزینه زندگی در شهرهای مختلف آلمان، آن را باید در نظر بگیریم. درادامه، به هزینه‌های خوراک و رستوران در شهرهای مختلف آلمان اشاره خواهیم کرد.

شهر برلین

برای خرید غذا از رستورانی ارزان‌قیمت و تقریباً گران‌قیمت به‌ترتیب ۹ و ۵۰ یورو باید پرداخت کرد. همچنین، بهای یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۹۳، ۱.۳۰، ۱.۹۶، ۲.۱۹، ۹.۵۱، ۶.۹۷ و ۱۲.۵۰ یوروست.

شهر مونیخ

هزینۀ غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و با قیمت متوسط به‌ترتیب ۱۳ و ۶۰ یوروست. ناگفته نماند قیمت یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۹۷، ۱.۷۴، ۲.۰۲، ۲.۴۹، ۱۳، ۷.۱۱ و ۱۴.۹۱ یورو تخمین زده می‌شود.

شهر هامبورگ

بهای غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و تقریباً گران‌قیمت به‌ترتیب به ۱۰ و ۵۰ یورو می‌رسد. افزون‌براین، برای خرید یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۸۸، ۱.۶۲، ۲.۰۳، ۲.۶۶، ۸.۲۱، ۷.۰۹ و ۱۰.۲۵ یورو باید پرداخت کرد.

شهر فرانکفورت

هزینۀ غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و با قیمت متوسط به‌ترتیب ۱۰.۲۵ و ۶۰ یوروست. گفتنی است قیمت یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو نیز به‌ترتیب ۰.۸۹، ۱.۱۳، ۱.۷۷، ۲.۲۰، ۸.۲۳، ۶.۵۳ و ۹.۱۴ یورو برآورد می‌شود.

شهر کلن

برای خرید غذا از رستورانی ارزان‌قیمت و نسبتاً گران‌قیمت به‌ترتیب ۹ و ۶۰ یورو باید پرداخت کرد. همچنین، قیمت یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۸۳، ۱.۲۸، ۱.۹۲، ۲.۳۰، ۷.۴۸، ۶.۸۹ و ۹.۱۹ یوروست.

شهر اشتوتگارت

قیمت غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و تقریباً گران‌قیمت به‌ترتیب ۱۲ و ۵۵ یوروست. برای خرید یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۸۹، ۱.۸۷، ۲.۰۵، ۲.۱۹، ۷.۷۹، ۷.۰۹ و ۱۱.۰۷ یورو باید پرداخت کرد.

شهر دوسلدورف

بهای غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و تقریباً گران‌قیمت به‌ترتیب به ۱۰ و ۶۰ یورو می‌رسد. شایان ذکر قیمت یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو نیز به‌ترتیب ۰.۷۹، ۱.۱۲، ۱.۹۵، ۲.۲۸، ۷.۶۳، ۷.۱۶ و ۱۰.۱۴ یورو تخمین زده می‌شود.

شهر درسدن

برای خرید غذا از رستورانی ارزان‌قیمت و نسبتاً گران‌قیمت به‌ترتیب ۱۰ و ۴۹ یورو باید پرداخت کرد. افزون‌براین، بهای یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو به‌ترتیب ۰.۸۵، ۱.۲۹، ۲.۱۶، ۲.۴۳، ۸.۲۵، ۷.۱۷ و ۱۰.۰۵ یوروست.

شهر لایپزیگ

قیمت غذا در رستورانی ارزان‌قیمت و با قیمت متوسط به‌ترتیب ۸ و ۴۵ یورو برآورد می‌شود. ناگفته نماند یک لیتر شیر، یک قرص نان پانصدگرمی، یک کیلوگرم برنج‌، دوازده عدد تخم‌مرغ‌، یک کیلوگرم پنیر محلی، یک کیلوگرم فیلۀ مرغ و یک کیلوگرم گوشت گاو نیز به‌ترتیب ۰.۷۸، ۱.۱۵، ۱.۹۸، ۲.۱۴، ۷.۵۷، ۶.۵۸ و ۹.۱۲ یورو قیمت دارد.

هزینۀ حمل‌ونقل

هزینۀ حمل‌ونقل از دیگر هزینه‌های مهم زندگی است که آن را نیز در مقایسه هزینه زندگی در شهرهای مختلف آلمان باید در اولویت قرار داد. متوسط هزینۀ حمل‌ونقل در شهرهای مختلف آلمان ازاین‌قرار است:

شهر برلین

بهای بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۲.۹۰ و ۸۲ یورو و کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۲ و ۳.۹۰ یورو برآورد می‌شود. همچنین، قیمت هر لیتر بنزین ۱.۳۷ یوروست.

شهر مونیخ

قیمت بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۳.۳۰ و ۵۵.۳۰ یورو و کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۲ و ۳.۷۰ یورو تخمین زده می‌شود. ناگفته نماند برای خرید هر لیتر بنزین نیز ۱.۳۳ یورو باید پرداخت کرد.

شهر هامبورگ

بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۳.۳۰ و ۹۱.۰۵ یورو قیمت دارد و بهای کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و ورودی آن به‌ترتیب به ۱.۹۱ و ۵ یورو می‌رسد. افزون‌براین، بهای هر لیتر بنزین ۱.۳۸ یوروست.

شهر فرانکفورت

هزینۀ بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۲.۷۵ و ۹۱ یورو و کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۲ و ۳.۵۰ یوروست. گفتنی است برای خرید هر لیتر بنزین نیز ۱.۳۹ یورو باید پرداخت کرد.

شهر کلن

بهای بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب به ۳ و ۹۷.۶۵ یورو می‌رسد و کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۲ و ۳.۵۰ یورو برآورد می‌شود. شایان ذکر است هر لیتر بنزین نیز ۱.۴۲ یورو قیمت دارد.

شهر اشتوتگارت

هزینۀ بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۲.۶۰ و ۶۸.۵۰ یورو و کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۱.۹۰ و ۳ یوروست. همچنین، بهای هر لیتر بنزین به ۱.۴۰ یورو می‌رسد.

شهر دوسلدورف

قیمت بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۲.۹۰ و ۷۸ یوروست و کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۲.۲۰ و ۴.۸۰ یورو برآورد می‌شود. علاوه‌براین، برای خرید هر لیتر بنزین ۱.۳۶ یورو باید پرداخت کرد.

شهر درسدن

هزینۀ بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهۀ حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۲.۴۰ و ۶۱.۵۰ یورو و کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۲.۲۰ و ۳.۹۰ یوروست. ناگفته نماند بهای هر لیتر بنزین نیز به ۱.۳۶ یورو می‌رسد.

شهر لایپزیگ

برای خرید بلیت یک‌طرفه و یک‌ماهه حمل‌ونقل داخلی به‌ترتیب ۲.۷۰ و ۷۸.۹۰ یورو باید پرداخت کرد و کرایۀ تاکسی به‌ازای هر کیلومتر و مبلغ ورودی آن به‌ترتیب ۱.۹۰ و ۳.۵۰ یوروست. همچنین، بهای خرید هر لیتر بنزین ۱.۳۷ یورو برآورد می‌شود.

هزینۀ قبوض و اینترنت

هزینۀ قبوض و اینترنت یکی دیگر از هزینه‌هایی است که در مقایسه هزینه زندگی در شهرهای مختلف آلمان ممکن است از آن غفلت شود؛ اما عاملی مهم در فرایند مقایسه شهرها به‌حساب می‌آید‌. در‌ادامه، با هزینۀ قبوض و اینترنت در شهرهای مختلف آلمان بیشتر آشنا خواهیم شد.

شهر برلین

هزینۀ ماهانۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۲۱۶.۱۴ و ۳۱.۸۸ یوروست.

شهر مونیخ

هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب به ۲۶۴.۷۴ و ۳۶.۰۵ یورو در ماه می‌رسد.

شهر هامبورگ

هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۲۲۵.۸۴ و ۳۱.۲۴ یورو در ماه برآورد می‌شود.

شهر فرانکفورت

هزینۀ ماهانۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۲۷۴.۲۷ و ۳۱.۰۸ یورو تخمین زده می‌شود.

شهر کلن

هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب برابر ۲۵۰.۵۴ و ۲۹.۸۵ یورو در ماه است.

شهر اشتوتگارت

هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۲۱۱.۱۷ و ۲۹.۰۴ یورو در ماه برآورد می‌شود.

شهر دوسلدورف

هزینۀ ماهانۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب ۲۱۹.۰۲ و ۳۳.۶۳ یوروست.

شهر درسدن

هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود به‌ترتیب به ۲۹۲.۶۹ و ۳۸.۰۸ یورو در ماه می‌رسد.

شهر لایپزیگ

هزینۀ قبوض سیستم گرمایشی، سرمایشی، آب و برق و اینترنت با سرعت حداقل شصت مگابیت‌بر‌ثانیۀ نامحدود ۲۰۳.۷۰ و ۳۱.۸۱ یورو در ماه تخمین زده می‌شود.

هزینۀ اجارۀ مسکن

در این مقاله، دربارۀ هزینه‌های مختلف زندگی صحبت کرده‌ایم‌؛ اما هیچ‌کدام به‌اندازۀ اجاره‌بهای مسکن اهمیت ندارند. متوسط اجاره‌بهای مسکن در شهرهای مختلف آلمان بدین‌شرح است:

شهر برلین

اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۸۸۴.۴۲ و ۶۵۵.۵۶ یورو در ماه می‌رسد. همچنین، اجارۀ ماهانۀ آپارتمانی سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۷۰۵ یورو و اجارۀ ماهانۀ همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر ۱،۲۰۴.۴۱ یورو برآورد می‌شود.

شهر مونیخ

اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۱،۲۷۸.۰۶ یورو و اجاره‌بهای همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر ۹۲۷.۹۸ یوروست. ناگفته نماند اجارۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۲،۲۷۳.۲۷ و ۱،۷۲۵ یورو در ماه تخمین زده می‌شود.

شهر هامبورگ

اجارۀ ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۹۲۳.۹۵ و ۶۶۰.۳۱ یورو برآورد می‌شود. همچنین، برای اجارۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۷۹۶ یورو و برای اجارۀ آپارتمانی مشابه در خارج از مرکز شهر ۱،۳۰۰ یورو در ماه باید پرداخت کرد.

شهر فرانکفورت

اجارۀ ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر به ۱،۰۴۷.۷۱ یورو و اجارۀ ماهانۀ آپارتمانی مشابه در خارج از مرکز شهر به ۸۰۲.۳۹ یورو می‌رسد. افزون‌براین، اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۱،۹۲۱.۶۷ و ۱،۴۳۴ یورو در ماه برآورد می‌شود.

شهر کلن

اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر ۸۲۲.۸۰ یورو و اجاره‌بهای همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر ۶۳۱.۶۷ یورو تخمین زده می‌شود. این هزینه برای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۱،۴۹۶.۶۷ و ۱،۰۸۳.۳۳ یورو در ماه می‌رسد.

شهر اشتوتگارت

برای اجارۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۹۲۹.۵۵ و ۷۴۲.۳۱ یورو در ماه باید پرداخت کرد. ناگفته نماند اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۷۱۹.۰۵ یورو و اجاره‌بهای همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر ۱،۳۱۲.۵۰ یورو تخمین زده می‌شود.

شهر دوسلدورف

اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۷۶۴.۵۵ و ۵۸۴.۱۳ یورو در ماه است. علاوه‌براین، اجارۀ ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۵۰۰ یورو و اجارۀ ماهانۀ آپارتمان مشابه در خارج از مرکز شهر ۱،۰۹۸.۹۵ یوروست.

شهر درسدن

اجارۀ ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر به ۵۷۵ یورو و اجارۀ ماهانۀ همان آپارتمان در خارج از مرکز شهر به ۴۶۲.۳۱ یورو می‌رسد. شایان ذکر است اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۱،۳۱۶.۶۷ و ۸۹۰ یورو در ماه است.

شهر لایپزیگ

اجاره‌بهای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۵۰۵.۴۲ و ۴۲۹.۱۷ یورو در ماه برآورد می‌شود. همچنین، برای اجارۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر ۱،۰۹۸.۸۹ یورو و برای اجارۀ آپارتمانی مشابه در خارج از مرکز شهر ۹۳۹.۲۵ یورو در ماه باید پرداخت کرد.

هزینۀ خرید مسکن

دیگر هزینۀ مهم زندگی در روند مقایسه هزینه زندگی در شهرهای مختلف آلمان هزینۀ خرید مسکن است؛ زیرا برخی افراد ممکن است تمایل داشته باشند به‌جای اجارۀ مسکن، آن را بخرند. متوسط بهای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر‌های آلمان ازاین‌قرار است:

شهر برلین

بهای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز شهر و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۵،۸۸۰.۶۹ و ۳،۶۱۲.۵۰ یورو برآورد می‌شود.

شهر مونیخ

هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۱۱،۴۸۶.۶۷ و ۷،۹۵۵.۷۱ یورو قیمت دارد.

شهر هامبورگ

برای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۶،۷۸۴.۸۸ و ۴،۲۳۳.۴۱ یورو باید پرداخت کرد.

شهر فرانکفورت

بهای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۷،۱۲۱.۰۵ و ۴،۸۴۸.۶۸ یورو می‌رسد.

شهر کلن

هزینۀ خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۵،۷۱۴.۲۹ و ۳،۹۷۵ یوروست.

شهر اشتوتگارت

قیمت خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۶،۱۰۰ و ۴،۱۰۳.۱۲ یورو برآورد می‌شود.

شهر دوسلدورف

بهای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۵،۵۰۰ و ۳،۷۱۴.۲۹ یورو تخمین زده می‌شود.

شهر درسدن

برای خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۳،۳۵۰ و ۲،۷۱۶.۶۷ یورو باید پرداخت کرد.

شهر لایپزیگ

هزینۀ خرید هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۳،۶۶۶.۶۷ و ۲،۳۱۶.۶۷ یورو می‌رسد.

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ هرکدام از شهرهای یادشده، به صفحات مربوط به آن‌ها در وبگاه سیم آخر مراجعه کنید.

منابع: