معادل شاخص وضعیت اقتصادی (ISEE) در ایتالیا مؤلفه‌ای است که برای ارزیابی و مقایسۀ وضعیت اقتصادی خانواده‌ها استفاده می‌شود. این مؤلفه وضعیت اقتصادی خانواده را برای دسترسی به خدمات اجتماعی می‌سنجد. مؤسسۀ ملی امنیت اجتماعی ایتالیا (INPS) که نهاد اصلی سیستم بازنشستگی عمومی ایتالیا به‌حساب می‌آید، دستورالعمل‌هایی برای اندازه‌گیری معادل شاخص وضعیت اقتصادی اعلام کرده است. ناگفته نماند این مؤسسه زیرنظر وزارت کار و سیاست‌های اجتماعی فعالیت می‌کند. از معادل شاخص وضعیت اقتصادی برای بهره‌مندی از این خدمات اجتماعی استفاده می‌‌شود:

 • کاهش هزینه‌های دانشگاه‌ها، مانند خدمات مربوط به بورسیه
 • خدمات عمومی
 • کمک‌هزینۀ زایمان
 • کمک‌هزینه‌های خانواده
 • مهدکودک و سایر خدمات برای کودکان
 • خدمات مدرسه (غذاخوری، حمل‌و‌نقل، کتاب‌های درسی، بورسیۀ تحصیلی و…)
 • بهداشت و خدمات اجتماعی در خانه و…

معادل شاخص وضعیت اقتصادی ترکیبی از درآمد خالص و ۲۰‌درصد از متراژ املاک است که با‌توجه‌به تعداد اعضای خانواده محاسبه می‌شود. طبق این فرمول، معادل شاخص وضعیت اقتصادی برای هر خانواده مقدار ثابتی نیست. درپایان مطلب حاضر، با ذکر مثالی بیشتر این موضوع را توضیح خواهیم داد.

انواع ISEE

همان‌طورکه پیش‌تر گفتیم‌، از معادل شاخص وضعیت اقتصادی برای بهره‌مندی از انواع خدمات استفاده می‌‌کنند؛ بنابراین، انواع مختلفی از ISEE تعریف شده است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

 • معادل شاخص وضعیت اقتصادی «عمومی»
 • معادل شاخص وضعیت اقتصادی مربوط به «افراد کمتر از سن قانونی»
 • معادل شاخص وضعیت اقتصادی مربوط به «دکتری تحقیقات یا بهداشت اجتماعی»
 • معادل شاخص وضعیت اقتصادی «دانشگاهی»

ناگفته نماند معادل شاخص وضعیت اقتصادی از مؤسسۀ ملی امنیت اجتماعی ایتالیا (INPS) تقاضا می‌شود و از زمان درخواست گواهی تا زمان ارائۀ آن حدوداً دَه روز طول می‌کشد. ناگفته نماند معادل شاخص وضعیت اقتصادی (ISEE) برای کسب بورسیۀ تحصیلی استانی (بورسیۀ جهان سوم) بسیار کاربردی است. در‌ادامه، برای درک بهتر معادل شاخص وضعیت اقتصادی (ISEE) مثالی می‌آوریم. خانواده‌ای چهارنفره را در نظر بگیرید که منزلی صدمتری دارد و حقوق خالص ماهانه‌اش‌ پنج‌میلیون تومان است. دو مؤلفۀ مهم «معادل شاخص وضعیت اقتصادی»، یعنی «درآمد» و «ملک»، به‌ ترتیب زیر به‌دست می‌آید:

مؤلفۀ ملک: ۲۰‌درصد متراژ ملک را به‌ازای هر متر پانصد یورو حساب کنید.

۱۰،۰۰۰=۵۰۰×(۱۰۰×۲۰%)‌

مؤلفۀ درآمد یک سال خانواده به یورو (قیمت روز یورو ۳۱هزار تومان):

۱،۹۳۵=۱۲×(۳۱،۰۰۰÷۵،۰۰۰،۰۰۰)

در مرحلۀ آخر، مجموع دو مؤلفه را بر ضریب تعداد افراد خانواده باید تقسیم کنید. ضریب تعداد اعضای خانواده به‌شرح زیر است:

 • یک نفر: ضریب ۱
 • دو نفر: ضریب ۱.۵۷
 • سه نفر: ضریب ۲.۰۴
 • چهار نفر: ضریب ۲.۴۶
 • پنج‌ نفر: ضریب ۲.۸۵

گفتنی است در‌صورتی‌که تعداد اعضای خانواده از پنج نفر بیشتر باشد، به‌ازای هر نفر ۰.۳۵ به مقدار ضریب اضافه می‌شود. همان‌طور‌که مشاهده می‌کنید، ضریب خانوادۀ چهار‌نفره ۲.۴۶ است؛ بنابراین، مقدار ISEE ازطریق زیر محاسبه می‌شود:

۴،۸۵۱=۲.۴۶÷(۱۰،۰۰۰+۱،۹۳۵)

عدد ۴،۸۵۱ همان معادل شاخص وضعیت اقتصادی (ISEE) است.

منابع: