مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا مؤسسه‌ای دولتی برای مدارج پس از دورۀ متوسطه در نیو وست مینستر استان بریتیش کلمبیا در کانادا محسوب می‌شود که به‌دلیل آموزش کاربردی و تحقیقات استثنایی شهرتی جهانی کسب کرده است. این مؤسسه بر آموزش متخصصان در زمینه‌های عدالت و ایمنی عمومی و خدمات اجتماعی متمرکز است. مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا که با نام اختصاری JIBC شناخته می‌شود، سال ۱۹۷۸ تأسیس شد و امروزه، سی‌هزار نفر دانشجو دارد. مؤسسۀ یادشده دوره‌های تخصصی برای دانشجویان بین‌المللی برگزار و در مقاطع دیپلم و کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های عدالت و ایمنی عمومی، مدرک تحصیلی اعطا می‌کند. این دوره‌ها بین چند هفته تا سه سال طول می‌کشد و دروس به زبان انگلیسی تدریس می‌شود.

رتبه‌بندی مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا

در رتبه‌بندی اخیر وبگاه وبومتریک، مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا در ردۀ صدوهجدهم مؤسسه‌های برتر کانادا جای دارد.

دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا

دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا

در مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا، چندین دانشکده و گروه‌ آموزشی به‌چشم می‌خورد که درادامه، آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

دانشکدۀ ایمنی عمومی

دانشکدۀ ایمنی عمومی دانش لازم را به متخصصان ایمنی عمومی برای پاسخ‌گویی و مدیریت وضعیت اضطراری آموزش می‌دهد. مراکز این دانشکده عبارت‌اند از:

 • مرکز آموزش رانندگی و ایمنی جاده: دوره‌های پیشرفتۀ رانندگی نقش مهمی در آموزش ایمنی جاده‌ای ایفا می‌کند و دانشکدۀ ایمنی عمومی مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا مهارت‌های لازم برای تبدیل به رانندگانی ایمن و کارکشته را به متقاضیان آموزش می‌دهد. دوره‌های مربیگری صدور مجوز و آموزش ناوگان رانندگی از دیگر دوره‌های برگزار‌شده در مرکز آموزش رانندگی و ایمنی جادۀ دانشکده است.
 • مرکز مدیریت بحران: دوره‌های مدیریت بحران برای افرادی است که می‌خواهند در زمینۀ حفظ امنیت جوامع پویا و در‌حال‌رشد منحصر‌به‌فرد باشند و دانش و مهارت کاربردی برای پیشرفت شغلی را کسب و به کاهش وضعیت اضطراری و بلایا کمک کنند. برخی از دوره‌های ارائه‌شده در مرکز مدیریت بحران ازاین‌قراند: طراحی تمرین مدیریت بحران، خدمات پشتیبانی اضطراری (ESS)، مدیریت بحران، مدیریت بلایا و مدیریت بحران و امنیت.
 • مرکز آتش‌نشانی: در مرکز آتش‌نشانی مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا، دوره‌های متنوعی ارائه می‌شود؛ ازجمله عملیات خارجی آتش‌نشانی، عملیات داخلی آتش‌نشانی، مطالعات آتش‌نشانی و ایمنی، فناوری‌های اطفای حریق، افسر آتش‌نشان و عملیات جامع آتش‌نشانی.
 • مرکز جست‌وجو و نجات: داوطلبان حرفه‌ای دوره‌های جست‌وجو و نجات از‌طریق دوره‌های ارائه‌شده در مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا دانش و مهارت عملی را برای پاسخ‌گویی و مدیریت و هدایت عملیات جست‌وجو و نجات به‌دست می‌آورند. در‌حال‌حاضر، یک دورۀ جست‌وجو و نجات در مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا برگزار می‌شود. شرکت در این دوره رایگان است؛ چراکه مرکز مدیریت بحران و مرکز جست‌وجو و نجات هزینۀ این دوره را پرداخت می‌کنند.

دانشکدۀ سلامت و اجتماع و عدالت اجتماعی

دانشکدۀ سلامت و اجتماع و عدالت اجتماعی متقاضیان را برای کمک به سلامتی و ایمنی و رفاه دیگران در محل کار و خانه و جامعه آماده می‌کند. مراکز این دانشکده بدین‌شرح‌اند:

 • مرکز ایمنی جامعه: در این مرکز، دورۀ مجوزهای مراقبت از جامعه (CCLO) و دورۀ مهارت‌های انطباقی (BYLAW) ارائه می‌شوند.
 • مرکز حل اختلاف: در مرکز حل اختلاف مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا، دوره‌های متنوعی ارائه می‌شود؛ ازجمله میانجیگری در خانواده، متخصص میانجیگری در خانواده و مداخلۀ شخص ثالث، ناسازگاری در محل کار، مربیگری ناسازگاری و متخصص مذاکره.
 • مرکز مشاوره: در مرکز مشاوره، دوره‌های مداخلۀ سوءاستفادۀ جنسی از کودکان و اثر ضربه‌های روحی ناشی از آن و بازی‌درمانی و مدیریت استرس در حوادث بحرانی برگزار می‌شود.
 • مرکز رهبری: در این مرکز، دوره‌های رهبری و حل اختلاف و رهبری کاربردی و آموزش و تسهیلات برگزار می‌شود.
 • مرکز علوم پیراپزشکی و بهداشتی: علوم بهداشتی، پاسخ‌گوی اضطراری پزشکی، امدادگری مراقبت پیشرفته و مراقبت‌های اولیۀ پزشکی ازجمله دوره‌های متنوعی است که در مرکز علوم پیراپزشکی و بهداشتی مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا برگزار می‌شود.

دانشکدۀ عدالت کیفری و امنیت

دانشکدۀ عدالت کیفری و امنیت برنامه‌های مرتبط با اجرای قانون و عدالت و امنیت را ارائه می‌دهد. مراکز این دانشکده عبارت‌اند از:

 • مرکز آنالیز هوشمند: در مرکز آنالیز هوشمند، دوره‌های آنالیز هوشمند و آنالیز تاکتیک جنایی و آنالیز جرائم اینترنتی برگزار می‌شود.
 • مرکز بازجویی و اجرای قانون: مطالعات اجرای قانون و مهارت‌های بازجویی و اجرا ازجمله دوره‌های است که مرکز بازجویی و اجرای قانون برگزار می‌کند.
 • مرکز امنیت: در این مرکز، دوره‌های مقدماتی و پیشرفتۀ آموزش افسر امنیتی ارائه می‌شود.
 • مرکز اصلاحات
 • آکادمی کلانتری
 • آکادمی پلیس

دانشکدۀ مطالعات کاربردی و تحصیلات تکمیلی

دانشکدۀ مطالعات کاربردی و تحصیلات تکمیلی دربردارندۀ مراکز تحقیق و نوآوری، مطالعات آزاد، تحصیلات تکمیلی و آموزش و یادگیری است.

دانشکدۀ تحقیقات سازمانی

در دانشکدۀ تحقیقات سازمانی، اهدافی مانند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، توسعۀ خط‌مشی، پاسخ‌گویی و رهبری استراتژیک داده‌ها و تجزیه‌و‌تحلیل آن‌ها دنبال می‌شود. این دانشکده با تهیۀ گزارش‌هایی از عملکرد استراتژیک، تجربه‌های موفق آموزشی متقاضیان و نیروی کار ماهر را امکان‌سنجی می‌کند. حوزه‌های اصلی این گزارش‌ها عبارت‌اند از: معیارهای اصلی عملکرد، مدیریت ثبت استراتژیک، ارزیابی برنامه و خدمات، بازخورد ذی‌نفعان و تحقیقات بازار برای برنامه‌نویسی آموزشی. گزارش‌های مذکور حاکمیت داده‌ها را در مؤسسه هدایت و همکاری مورد‌نیاز برای اطمینان از دستیابی کارمندان و ذی‌نفعان مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا به اطلاعات معتبر و تصمیم‌گیری به‌موقع را تسهیل می‌کند.

دانشکدۀ بومی‌سازی

مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا با مشارکت در توسعۀ ساختار برای ایجاد فضای بومی در سراسر دانشکده‌ها، از جامعۀ بومیان پشتیبانی می‌کند. مراکز این دانشکده ازاین‌قرارند: بومی‌سازی، شورای مشاورۀ بومیان، بومیان مسن و خدمات دانشجویی بومیان.

دوره‌های مخصوص دانشجویان بین‌المللی

در مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا، دوره‌هایی مخصوص دانشجویان بین‌المللی ارائه می‌شود. این دوره‌ها عبارت‌اند از: مطالعات اجرای قانون، مدیریت بحران، مراقبت‌های پیراپزشکی، مدیریت بحران و امنیت و علوم بهداشتی. هزینۀ شرکت در دوره‌های مخصوص دانشجویان بین‌المللی متفاوت است و به مدت و نوع دورۀ آموزشی بستگی دارد. متوسط هزینۀ شرکت در دوره‌های بین‌المللی ۱۶هزار دلار کانادا تخمین زده می‌شود.

مدارک عمومی موردنیاز

مدارک عمومی موردنیاز برای تحصیل در مؤسسۀ عدالت بریتیش کلمبیا بدین‌شرح‌اند: ۱. مدرک معتبر از دورۀ دبیرستان؛ ۲. ریاضیات مقطع یازده و زبان انگلیسی مقطع دوازده با حداقل نمرۀ C؛  ۳. انگیزه‌نامه؛  ۴. مدرک زبان معتبر (حداقل نمرۀ آیلتس ۶.۵ و حداقل نمرۀ تافل ۸۰).

منبع: