براساس خبر جدید ادارۀ مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC)، قانون جدیدی برای تسهیل تحصیلات آنلاین و دریافت مجوز کار پس از فراغت از تحصیل (PGWP) در دوران شیوع ویروس کرونا برای دانشجویان بین‌المللی تصویب شده است. قانون جدید مجوز کار پس از تحصیل در کانادا می‌گوید که مدت تحصیل دانشجویان بین‌المللی مشغول به تحصیل در کانادا که در‌حال‌حاضر دوره‌های خود را از‌راه‌دور و آنلاین می‌گذرانند، از زمان «ثبت درخواست اِستادی پرمیت» در دریافت مجوز کار بعد از تحصیل آن‌ها مؤثر خواهد بود. در قانون قبلی، مدت تحصیل آنلاین پس از «تأیید درخواست اِستادی پرمیت» در دریافت مجوز کار تأثیرگذار بود.

در اطلاعیۀ IRCC آمده است: «اگر پیش از شروع دورۀ تحصیلی‌تان برای دریافت اِستادی پرمیت اقدام کنید، زمان سپری‌شده در تحصیل آنلاین خارج از کانادا از بهار‌۲۰۲۰ در دریافت مجوز کار PGWP مؤثر خواهد بود. اگر دورۀ تحصیلی شما تا ۳۰آوریل‌۲۰۲۱ خارج از کشور کانادا به‌پایان برسد، هیچ زمانی از اعتبار مجوز کارتان کسر نخواهد شد.»

اواخر آگوست، کانادا اعلام کرده بود زمانی از اعتبار مجوز کار دانشجویان بین‌المللی که برای ثبت درخواست مجوز اقدام کرده‌اند، کسر نخواهد شد؛ حتی اگر آنلاین مشغول به تحصیل باشند.

قانون جدید مجوز کار پس از تحصیل در کانادا برای دانشجویان آنلاین به چه معنی است؟

این قانون جدید باعث می‌شود که دانشجویان بین‌المللی بیشتری واجدِشرایط دریافت مجوز کار پس از فراغت از تحصیل باشند؛ حتی دانشجویانی که نمی‌توانند به‌زودی به کانادا سفر کنند. قانون مذکور این دسته از دانشجویان را شامل می‌شود:

  • دانشجویانی که اِستادی پرمیت معتبر دارند.
  • دانشجویانی که درخواست اِستادی پرمیت آن‌ها تأیید شده است.
  • دانشجویانی که برای دریافت اِستادی پرمیت پیش از هر ترم تحصیلی در سال ۲۰۲۰ درخواستشان را ثبت کرده‌اند.
  • دانشجویانی که برای شروع دورۀ تحصیلی در ژانویۀ۲۰۲۱ برای دریافت اِستادی پرمیت درخواستشان را ثبت کرده‌اند.

اگر دورۀ تحصیلی‌تان را خارج از کانادا شروع کرده و تمام آن را آنلاین گذرانده‌اید، برای دریافت مجوز کار می‌توانید اقدام کنید؛ ولی برای دریافت این نوع مجوز باید مشمول این دو شرط باشید:

  1. طول دورۀ تحصیلی‌تان از هشت تا دوازده ماه باشد؛
  2. زمان شروع دوره از مه تا سپتامبر‌۲۰۲۰ باشد؛ در‌غیر‌این‌صورت، می‌توانید ۵۰درصد از دوره‌تان را آنلاین (تا ۳۰‌آوریل‌۲۰۲۱) و ۵۰درصد باقی‌مانده را حضوری در کشور کانادا بگذرانید.

اگر طی دو سال از دو دورۀ تحصیلی متفاوت فارغ‌التحصیل می‌شوید، درصورتی‌که یکی از دوره‌ها از مه تا سپتامبر‌۲۰۲۰ شروع شده باشد و هر دوره حداقل هشت ماه طول بکشد و ۵۰درصد از مجموع طول دوره‌ها را حضوری در کشور کانادا گذرانده باشید، حداکثر ۵۰درصد از مدت تحصیلتان (تا ۳۰‌آوریل‌۲۰۲۱) را می‌توانید آنلاین بگذرانید.

پیش از دوران پاندمی COVID-19، دانشجویان بین‌المللی با تحصیل آنلاین و تحصیل در دوره‌های تمام‌وقتِ کمتر از هشت ماه نمی‌توانستند مجوز کار پس از تحصیل در کشور کانادا را دریافت کنند. مجوز کار پس از تحصیل به دانشجویان بین‌المللی امکان می‌دهد که پس از پایان دورۀ تحصیلی‌شان در کانادا بمانند و تجربۀ کاری ارزشمندی کسب کنند. دانشجویان بین‌المللی با دریافت مجوز پس از تحصیل، می‌توانند تا سه سال در کانادا بمانند و مشغول به کار شوند. مدت اعتبار این مجوز به طول دورۀ تحصیلی دانشجویان در مؤسسه‌ها و دانشگاه‌های معتبر کانادا بستگی دارد.منابع: