طبق آخرین خبر منتشرشده در وبگاه سفارت ایتالیا در ایران، دستورالعمل صدور گواهینامه سبز کرونا برای شهروندان ایتالیایی خارج از کشور اعلام شد. طبق بخشنامۀ یادشده، شهروندان ایتالیایی واکسینه‌شده در خارج از کشور دستورالعمل‌های مشخصی باید رعایت کنند. اگر شهروندان ایتالیایی و خانواده‌هایشان ساکن ایتالیا هستند، با مراجعه به مراکز بهداشت محلی (ASL) گواهینامۀ دیجیتالی اتحادیۀ اروپا (گواهینامه سبز کرونا) خود را می‌توانند دریافت کنند؛ به‌شرط آنکه یکی از واکسن‌های مجاز از نظر آژانس دارویی اروپا (EMA) و آژانس دارویی ایتالیا (AIFA) را تزریق کرده باشند. واکسن‌های مجاز از نظر EMA و AIFA از‌این‌قرارند:

  • فایزر
  • مدرنا
  • آسترازنکا
  • جانسن

در‌ادامه، اسنادی را می‌خوانید که به‌منظور درخواست صدور گواهینامه سبز کرونا برای شهروندان ایتالیایی خارج از کشور باید ارائه کنید. افرادی که دو دُز واکسن تزریق کرده باشند، کارت شناسایی و کد مالیاتی و گواهینامۀ واکسیناسیون دیجیتالی یا کاغذی‌شان را باید ارائه دهند. گواهینامۀ واکسیناسیون باید شامل اطلاعات زیر باشد: اطلاعات شناسایی فرد (نام و نام‌خانوادگی و تاریخ تولد)، اطلاعات مربوط به واکسن (نوع واکسن و تعداد دُز دریافتی)، تاریخ‌های مربوط به تزریق دُزهای واکسن و اطلاعات مربوط به سازمانی که واکسن را تزریق کرده است (استان و مرکز بهداشت مرتبط). گفتنی است گواهینامۀ واکسیناسیون به زبان انگلیسی باید باشد و اگر به زبان دیگری بود، ترجمۀ آن به زبان انگلیسی نیز باید ارائه شود.

افرادی که پیش‌تر به کرونا مبتلا شده و بهبود یافته‌اند، کارت شناسایی و کد مالیاتی و گواهینامۀ درمان دیجیتالی یا کاغذی‌شان را باید ارائه دهند. گواهینامۀ درمان فرد که مرجعی بهداشتی تأیید کرده است، باید شامل اطلاعات زیر باشد: اطلاعات شناسایی فرد (نام و نام‌خانوادگی و تاریخ تولد) و اطلاعات مربوط به ابتلا به کرونا پس از مثبت‌شدن آزمایش (تاریخ اولین آزمایش سواپ مثبت شخص) و اطلاعات مربوط به سازمانی که گواهینامۀ درمان را صادر کرده است (استان و مرکز بهداشت مرتبط). شایان ذکر است گواهینامۀ واکسیناسیون به زبان انگلیسی باید باشد و اگر به زبان دیگری بود، ترجمۀ آن به زبان انگلیسی نیز باید ارائه شود.

افرادی که یک دُز واکسن تزریق کرده و پس از ابتلا به کرونا بهبود یافته‌اند، باید کارت شناسایی، کد مالیاتی، گواهینامۀ واکسیناسیون دیجیتالی یا کاغذی و گواهینامۀ درمان دیجیتالی یا کاغذی‌شان را ارائه دهند. گواهینامۀ واکسیناسیون باید شامل اطلاعات زیر باشد: اطلاعات شناسایی فرد (نام و نام‌خانوادگی و تاریخ تولد)، اطلاعات مربوط به واکسن (نوع واکسن و تعداد دُز دریافتی)، تاریخ‌های مربوط به تزریق دُزهای واکسن و اطلاعات مربوط به سازمانی که واکسن را تزریق کرده است (استان و مرکز بهداشت مرتبط). همچنین، گواهینامۀ درمان فرد که مرجعی بهداشتی تأیید کرده است، باید شامل اطلاعات زیر باشد: اطلاعات شناسایی فرد (نام و نام‌خانوادگی و تاریخ تولد) و اطلاعات مربوط به ابتلا به کرونا پس از مثبت‌شدن آزمایش (تاریخ اولین آزمایش سواپ مثبت شخص) و اطلاعات مربوط به سازمانی که گواهینامۀ درمان را صادر کرده است (استان و مرکز بهداشت مرتبط). ناگفته نماند گواهینامۀ واکسیناسیون به زبان انگلیسی باید باشد و اگر به زبان دیگری بود، ترجمۀ آن به زبان انگلیسی نیز باید ارائه شود. نکتۀ مهم دیگر این است که در منطقۀ مستقل بولزانو گواهینامه‌ها را به زبان انگلیسی یا آلمانی می‌توان ارائه داد.

در پایان مطلب صدور گواهینامه سبز کرونا برای شهروندان ایتالیایی خارج از کشور، به این موضوع باید اشاره کنیم آن‌ دسته از افرادی که دُز اول واکسنشان را تزریق کرده‌اند، درصورتی گواهینامۀ دیجیتالی اتحادیۀ اروپا (گواهینامه سبز کرونا) خود را می‌توانند دریافت کنند که از مدت زمان تزریق دُز اول آن‌ها نگذشته باشد (حداکثر ۴۲ روز برای واکسن‌های ساخته‌شده بر‌پایۀ mRNA و حداکثر ۸۴ روز برای واکسن‌های ساخته‌شده بر پایۀ وکتور ویروسی).

اگر به مهاجرت تحصیلی به ایتالیا و یا زندگی در این کشور علاقمندید با سیم آخر همراه باشید.

منبع: