دولت کانادا به‌منظور بررسی وضعیت استان‌ها و قلمروها برای شناسایی گونۀ جدید ویروس کرونا برنامه‌ای طراحی کرده است. این گونه در بریتانیا و آفریقای‌جنوبی مشاهده شده و داده‌های اولیه نشان می‌دهد ممکن است گونۀ جهش‌یافتۀ جدید COVID-19 راحت‌تر پخش شود. باوجوداین، تاکنون شواهدی مبنی‌بر ایجاد بیماری شدید یا تأثیر روی پاسخ آنتی‌بادی یا عملکرد واکسن وجود ندارد. برای تأیید این یافته‌ها، تحقیقات بیشتری لازم است و جوامع پزشکی و بهداشت عمومی و پژوهشی در کانادا و سراسر دنیا در حال بررسی جهش‌های ویروس هستند.

آزمایشگاه میکروبیولوژی ملی (National Microbiology Laboratory) در آژانس بهداشت عمومی کانادا (PHAC) ازطریق تحلیل ژنومیک پایگاه داده‌ها در استان‌ها و قلمروهای کانادا موارد ابتلا به COVID-19 را بررسی می‌کند. در پی این بررسی کشوری، دو مورد ابتلا به گونۀ جدید ویروس کرونا در استان انتاریو شناسایی شده است و انتظار می‌رود با ادامه‌یافتن بررسی‌ها، موارد ابتلا به این گونه و گونه‌های دیگر ویروس کرونا در تمام کانادا شناسایی شود. علاوه‌براین، ازآنجاکه این دو شخصِ مبتلا به گونۀ جدید ویروس به خارج از کانادا سفر نکرده‌اند، افراد دیگر هشدارهای آژانس بهداشت عمومی و محدودیت‌های تماس را باید جدی بگیرند تا میزان شیوع ویروس کرونا و گونه‌های جهش‌یافتۀ آن در جوامع کاهش پیدا کند. انجام اقدامات توصیه‌شده بهترین راه برای جلوگیری از ابتلا به COVID-19 است.

از مارس۲۰۲۰، دولت کانادا برای کاهش خطر ورود ویروس کرونا و گونۀ جدید آن به این کشور محدودیت‌هایی سخت‌گیرانه، ازجمله محدودیت سفر و قرنطینۀ اجباری را اعمال کرده است؛ درنتیجه کمتر از ۲درصد موارد مبتلاشده در کانادا افرادی بوده‌اند که به خارج از کشور سفر کرده‌اند. درحال‌حاضر، تمام مسافران باید در زمان ورود به کانادا برنامۀ قرنطینۀ خود را به افسران قرنطینه در نقاط مرزی ارائه بدهند و افراد فاقد برنامۀ قرنطینۀ مناسب به مراکز مخصوص قرنطینۀ فدرال فرستاده می‌شوند. آژانس بهداشت عمومی کانادا برنامۀ مسافران را در طول قرنطینه زیرنظر می‌گیرد و برای بررسی رعایت قرنطینۀ اجباریِ چهارده‌روزه، با افسران اجرای قانون همکاری می‌کند. افرادی که قوانین قرنطینۀ اجباری را رعایت نکنند، به پرداخت جریمۀ حداکثر ۷۵۰هزار دلاری یا تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

۲۰دسامبر۲۰۲۰، دولت کانادا در پاسخ به نگرانی‌ها دربارۀ گونۀ جدید COVID-19 شناسایی‌شده در بریتانیا‌، تمام پروازها از بریتانیا را ۷۲ ساعت لغو و سپس، آن را تا ۶ژانویه۲۰۲۰ تمدید کرد. درحال‌حاضر، برای شناسایی افرادی که چهارده روز پیش از سفرشان به یکی از کشورهای مدنظر رفته بودند، در نقاط مرزی کانادا از تمام مسافران دربارۀ ارزیابی‌های بهداشتی پرسش‌های تکمیلی می‌شود. مسافرانی که پیش از ۲۰دسامبر به کانادا وارد شده‌اند، دورۀ قرنطینۀ خود را باید کامل کنند و درصورت وجود نشانه‌های بیماری، حتی نشانه‌های ضعیف، آزمایش دهند و نتیجۀ آن را به مراکز ارزیابی محلی گزارش کنند. همچنین، دولت کانادا به افراد توصیه می‌کند از سفرهای غیرضروری به کشورهای دیگر خودداری کنند و اگر به بریتانیا یا آفریقای‌جنوبی باید بروند، بیشتر از همیشه احتیاط کنند.

محدودیت‌های کشور کانادا به‌سرعت درحال تغییر است و ممکن است که برنامه‌های سفر به کشورهای دیگر را تغییر بدهد. افرادی که بدون داشتن دلیلی ضروری به خارج از کانادا سفر می‌کنند، ممکن است مجبور شوند بیشتر از حد انتظارشان خارج از کانادا بمانند.منبع: