دانشگاه دوسلدورف یکی از دانشگاه‌های برتر در سراسر جهان و آلمان است که رشته های تحصیلی متنوعی را به دانشجویان ارائه می‌دهد. رشته‌های تحصیلی این دانشگاه در ۵ دانشکده خلاصه شده است. برخی از این رشته‌ها به زبان انگلیسی، برخی به زبان آلمانی و برخی دیگر به هر دو زبان تدریس می‌شوند. در ادامه لیستی از رشته‌های تحصیلی دانشگاه دوسلدورف را مشاهده می‌کنیم.

دانشکده حقوق

همانطور که می‌دانید دانشگاه دوسلدورف دارای رشته‌های متنوعی است که برخی از آنها به زبان انگلیسی، برخی دیگر به زبان آلمانی و برخی نیز به هر دو زبان تدریس می‌شوند. رشته های تحصیلی دانشگاه دوسلدورف در دانشکده حقوق به شرح زیر هستند.

 • حقوق مالکیت فکری (آلمانی)
 • رشته حقوق (آلمانی)
 • حقوق پزشکی (آلمانی)

دانشکده ریاضیات و علوم طبیعی

دانشکده ریاضیات و علوم طبیعی نیز یکی دیگر از ۵ دانشکده دانشگاه دوسلدورف است که برخی از رشته‌های تحصیلی را به زبان انگلیسی و برخی دیگر را به زبان فارسی ارائه می‌دهد. رشته های تحصیلی دانشگاه دوسلدورف که در این دانشکده ارائه می‌شوند به شرح زیر است.

 • هوش مصنوعی و علم داده (انگلیسی)
 • بیوشیمی (آلمانی، انگلیسی)
 • بیوشیمی بین‌الملل (آلمانی، انگلیسی)
 • زیست‌شناسی (در مقطع کارشناسی، آلمانی و در مقطع کارشناسی ارشد، آلمانی، انگلیسی)
 • شیمی (آلمانی)
 • علوم کامپیوتری (آلمانی)
 • برنامه ریاضیات، آماری و امور مالی (آلمانی)
 • داروسازی صنعتی (انگلیسی)
 • ریاضیات (آلمانی)
 • ریاضیات و زمینه‌های کاربردی (آلمانی)
 • فیزیک پزشکی (آلمانی)
 • زیست‌پزشکی مولکولی (انگلیسی، آلمانی)
 • علوم طبیعی (آلمانی، انگلیسی)
 • فیزیک (آلمانی)
 • روانشناسی (آلمانی)
 • نوروساینس کابردی (انگلیسی)

دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکیِ دانشگاه دوسلدورف به عنوان قدیمی‌ترین و اصلی ترین دانشکده این دانشگاه شناخته می‌شود که رشته‌های متنوعی را نیز ارائه می‌دهد. رشته های تحصیلی دانشگاه دوسلدورف که در دانشکده پزشکی ارائه می‌شوند به شرح زیر هستند:

 • زیست‌پزشکی مولکولی (آلمانی، انگلیسی)
 • سم‌شناسی (آلمانی)
 • علوم اعصاب (انگلیسی)

دانشکده هنر و علوم انسانی

دانشکده هنر و علوم انسانی نیز از جمله دیگر دانشکده‌های دانشگاه دوسلدورف است که شامل رشته‌ها تحصیلی متنوعی است. این دانشکده برخی از رشته‌های تحصیلی را به زبان انگلیسی و برخی دیگر را به زبان آلمانی تدریس می‌کند. در ادامه رشته های تحصیلی دانشگاه دوسلدورف در زمینه هنر و علوم انسانی را مشاهده می‌کنیم.

 • فرهنگ باستان (آلمانی)
 • تاریخ هنر (آلمانی)
 • مدیریت فرهنگی و هنر (آلمانی)
 • ارتباطات و مطالعات رسانه (آلمانی)
 • مطالعات تطبیقی بین زبان، ادبیات و فرهنگ زبان انگلیسی و آمریکایی (آلمانی، انگلیسی، آلمانی+ زبان خارجی)
 • زبان‌شناسی رایانه‌ای (آلمانی)
 • تحقیقات علوم اجتماعی و فرهنگی ژاپن (آلمانی)
 • مطالعات زبان انگلیسی و آمریکایی (آلمانی+زبان خارجی، انگلیسی، آلمانی)
 • مطالعات اروپایی (انگلیسی)
 • زبان و ادبیات آلمانی (آلمانی)
 • مطالعات تاریخی و ادبی زبان آلمانی (آلمانی)
 • مطالعات تاریخی (آلمانی)
 • علوم اطلاعات و فناوری زبان (آلمانی)
 • زبان، رسانه و ترجمه ایتالیایی (آلمانی+ زبان خارجی)
 • مطالعات ژاپنی (آلمانی+ زبان خارجی)
 • مطالعات یهودی (آلمانی+ زبان خارجی)
 • زبان‌شناسی (آلمانی)
 • ترجمه ادبی (آلمانی+ زبان خارجی)
 • مطالعات فرهنگی و رسانه (آلمانی)
 • بررسی فرهنگ رسانه‌ای (آلمانی+ زبان خارجی)
 • موسیقی‌شناسی (آلمانی)
 • فلسفه (آلمانی)
 • ارتباطات سیاسی (آلمانی)
 • علوم سیاسی (آلمانی)
 • PPE (فلسفه، سیاست و اقتصاد)
 • زبان و ادبیات رومانس (آلمانی+ زبان خارجی)
 • مطالعات رومی: ارتباطات فرهنگی (آلمانی+ زبان خارجی)
 • علوم اجتماعی_ ساختار اجتماعی و حکومت دموکراتیک (آلمانی)
 • جامعه‌شناسی (آلمانی)
 • علوم انسانیِ فرافرهنگی: رسانه، متن و زبانِ جهانی (آلمانی)
 • زبان، فرهنگ و ادبیات عبری (آلمانی+ زبان خارجی)

دانشکده مدیریت کسب‌وکار و تجارت

دانشکده مدیریت کسب‌‌وکار نیز آخرین دانشکده دانشگاه دوسلدورف است که برخی دیگر از رشته‌ های تحصیلی دانشگاه دوسلدورف در این دانشکده ارائه می‌شود. در ادامه رشته‌های تحصیلی که در این دانشکده ارائه می‌شوند را مشاهده می‌کنیم.

 • مدیریت اجرایی کسب‌وکار (آلمانی)
 • اقتصاد (آلمانی)
 • ریاضیات، برنامه‌های آماری و مالی (آلمانی)
 • PTE (فلسفه، سیاست و اقتصاد) (آلمانی)

منبع: