هزاران دانشجوی بین‌المللی هرساله برای تحصیل در ایتالیا راهی این کشور می‌شوند. کشور ایتالیا یکی از کشورهای حوزۀ شنگن است که به‌دلیل قدمت و اعتبار دانشگاه‌ها و فرهنگ و رسومش شهرتی جهانی دارد؛ اما چرا گاهی درخواست ویزای ایتالیا ریجکت می‌شود؟ ویزای شنگن مانند هر ویزای دیگری، به‌دلیل کافی‌نبودن اطلاعات برای متقاعدکردن افسر ویزا ریجکت می‌شود. با ارائۀ اطلاعات غلط یا ناقص، افسر مسئول نمی‌تواند صلاحیتتان را برای دریافت ویزا احراز کند. همچنین درصورت داشتن سابقۀ فعالیت‌های خلاف قانون، درخواست ویزای شما رد می‌شود. در این مقاله، دلایل ریجکت شدن ویزای ایتالیا را نام می‌بریم.

سوءپیشینه یا گذرنامۀ تقلبی

سابقۀ سوءپیشینه یکی از نکته‌هایی است که در ابتدا به آن دقت می‌کنند. هرگونه احتمال ایجاد خطر برای عموم مردم در حوزۀ شنگن، مانند اعتیاد یا جرایم جدی دیگر به رد درخواست ویزا منجر خواهد شد. یکی دیگر از دلایل ریجکت شدن ویزای ایتالیا ارائۀ گذرنامۀ تقلبی است. سفارت به‌سرعت این موضوع را متوجه می‌شود و علاوه‌بر رد درخواست، عواقب دیگری برای شخص به‌همراه خواهد داشت.

توضیح ناکافی دربارۀ هدف و برنامۀ سفر

از دیگر دلایل ریجکت شدن ویزای ایتالیا متقاعد‌نکردن افسر ویزا دربارۀ هدف و برنامۀ سفرتان است. کارهایی ازاین‌دست به رد درخواست منجر می‌شود: ۱. ارائه‌ندادن مدارک کاری و حرفه‌ای که با میزان پس‌انداز و درآمدتان مطابق باشد؛ ۲. نشان‌ندادن مدارکی که هدف و برنامۀ سفرتان را توجیه کند؛ ۳. ارائه‌ندادن درخواست ویزا متناسب با برنامۀ سفر (برای مثال پس از تاریخ درج‌شده در برنامۀ سفر درخواست ویزا دهید)؛ ۴. ارائه‌ندادن مدارک قطعی دربارۀ هدف سفرتان.

گذرنامۀ آسیب‌دیده یا نپذیرفتنی

اگر گذرنامه در شرایط مناسبی نگه‌داری نشده و مثلاً یکی از برگ‌هایش کَنده شده باشد، افسر ویزا به‌دلیل مشکوک‌بودن گذرنامه، درخواست ویزا را رد می‌کند. یکی دیگر از دلایل ریجکت شدن ویزای ایتالیا ارائۀ گذرنامه‌ای است که یکی از این مشکلات را دارد: ۱. پس از کسر مدت ویزا، کمتر از سه ماه اعتبار دارد؛ ۲. دو صحفۀ خالی نداشته باشد؛ ۳. بیش از دَه سال از تاریخ صدورش گذشته باشد. با مشاهدۀ هرکدام از این دلایل، افسر مسئول تصمیم می‌گیرد درخواست ویزا را رد کند.

نداشتن برنامۀ سفر

ازجمله دلایل ریجکت شدن ویزای ایتالیا ارائه‌نکردن مدارک مناسب برای نشان‌دادن برنامۀ سفر است. کارهایی ازاین‌دست نداشتن برنامۀ سفر را نشان می‌دهد‌: ۱. ارائۀ درخواست به سفارت اشتباه (یعنی ندانید مقصد اصلی سفر شما کدام کشور است)؛ ۲. نشان‌ندادن محل اقامت در زمان حضور در حوزۀ شنگن؛ ۳. نشان‌ندادن بلیت هواپیما برای تاریخ درخواستی. در‌صورت ارائه‌ندادن هرکدام از این مدارک، افسر درخواست ویزا را تأیید نمی‌کند.

نداشتن برنامۀ سفر

معرفی‌نامۀ نپذیرفتنی

ارائۀ معرفی‌نامۀ رسمی و واقعی از شخص یا دانشگاه یا سازمانی که به درخواستشان می‌خواهید در ایتالیا حضور پیدا کنید، برای درخواست ویزا الزامی است. یکی از دلایل ریجکت شدن ویزای ایتالیا ارائه‌ندادن معرفی‌نامۀ معتبر است. نشانه‌های معرفی‌نامۀ نپذیرفتنی ازاین‌قرارند: ۱. نداشتن سربرگ به‌همراه آدرس و اطلاعات تماس سازمان یا نهادی که معرفی‌نامه را صادر کرده است؛ ۲. از مدت صدور نامۀ رسمی بیشتر از سه ماه گذشته باشد؛ ۳. معرفی‌نامه مُهر و امضای نویسنده را نداشته باشد.

نداشتن تمکّن مالی کافی

نداشتن تمکّن مالی کافی برای پوشش هزینه‌ها در تمام طول سفر یکی دیگر از دلایل ریجکت شدن ویزای ایتالیا به‌شمار می‌آید. مسئول ویزا به دو موضوع بسیار حساس است: ۱. گواهی تمکّنی که بیشتر از یک ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد؛ ۲. مبلغ اظهارشده در گواهی همۀ هزینه‌های اقامت را پوشش ندهد. در‌صورت ارائه‌ندادن مدرکی دال بر اثبات تمکّن مالی کافی، به‌سرعت درخواست ویزا رد می‌شود.

شناسنامه یا عقدنامۀ نپذیرفتنی

درصورتی‌که شناسنامه یا عقدنامه یکی از این شرایط را نداشته باشد، درخواست ویزا رد می‌شود: ۱. ترجمۀ رسمی نشده باشد؛ ۲. وزارت امورخارجه و دادگستری ترجمۀ آن را تأیید نکرده باشد؛ ۳. برای شناسنامۀ کودکان، نام هر دو والد کودک مشخص نباشد؛ ۴. نام و نام‌خانوادگی با گذرنامه مغایرت داشته باشد؛ ۵. در‌صورت طلاق، نشان‌ندادن مدارکی که ثابت کند حضانت فرزند با شماست.

بیمۀ مسافرتی نامعتبر

آخرین دلیل از دلایل ریجکت شدن ویزای ایتالیا ارائۀ بیمۀ مسافرتی نامعتبر است. ویژگی‌های بیمۀ مسافرتی نامعتبر عبارت‌اند از: ۱. تمام مدت اقامت را پوشش ندهد؛ ۲. هزینۀ بازگشت متقاضی به کشورش را پوشش ندهد؛ ۳. در سراسر حوزۀ شنگن پذیرفته نباشد؛ ۴. میزان مبلغی که بیمه پوشش می‌دهد، از حداقل میزان موردانتظار سفارت کمتر باشد. هرکدام از این‌ها به ردشدن ویزای ایتالیا منجر می‌شود.

منبع: