امروزه، بیشترِ دانشگاه‌های معتبر سراسر دنیا از متقاضیان توصیه‌نامه درخواست می‌کنند. توصیه‌نامه مدرکی است تا استادان، مدرسان و... صلاحیت علمی متقاضیان را تأیید کنند. در ابتدا، متقاضیان شاید فکر کنند نقشی در کسب توصیه‌نامه ایفا نمی‌کنند؛ اما راه‌هایی وجود دارد تا بدانیم چگونه توصیه‌ نامه‌ برای تحصیل در رشته‌های مختلف داشته باشیم. در مقالۀ حاضر، نکته‌هایی دربارۀ داشتن توصیه‌ نامه‌ برای تحصیل رشته MBA خواهید خوانید.

چگونگی نوشتن توصیه‌‌نامه‌

در ابتدا، با مؤلفه‌های نوشتن توصیه‌نامه باید آشنا شویم. توصیه‌نامه حاوی تصویر روشنی از متقاضی به‌عنوان شخصی حرفه‌ای و روشن‌فکر در فعالیت مرتبط باید باشد و قوت‌های مختلف او را برجسته کند. در توصیه‌نامه، ویژگی‌ها، مهارت‌ها، دیدگاه‌ها و هدف‌های روشن متقاضی باید ذکر شود. ناگفته نماند امتیازهای در آزمون‌های موردنیاز مانند آزمون GMAT می‌تواند کمیتۀ پذیرش دانشگاه مدنظر متقاضی را قانع کند که متقاضی نامزد برتر تحصیل در آن دانشگاه است. توصیه‌نامه بخش مهمی از فرایند تلاش برای کسب پذیرش در دانشگاه است و باید جدی گرفته شود.

قبل از نوشتن متن توصیه‌نامه، باید بدانید مهم‌ترین نکته انتخاب توصیه‌کنندۀ شایسته است. به‌جرئت می‌توان گفت انتخاب توصیه‌کنندۀ اصلح از متن توصیه‌نامه مهم‌تر است. مهم‌ترین عامل در کسب توصیه‌ نامه‌ برای تحصیل رشته MBA ایجاد رابطه‌ای قوی است. افرادی که توصیه‌نامه‌ می‌نویسند، به حرفی برای گفتن نیاز دارند و اگر واقعاً متقاضی را بشناسند، می‌توانند قانع‌کننده‌تر بنویسند. انتخاب سِمَت توصیه‌کننده به دانشگاه مدنظر متقاضی بستگی دارد. ممکن است کمیتۀ پذیرش دانشگاه توصیه‌نامه را‌ از مرجعی حرفه‌ای یا سرپرست یا هم‌تیمی متقاضی تقاضا کند که متقاضی چند سال با وی کار کرده باشد. درواقع، توصیه‌کننده باید متقاضی و ویژگی‌های و عملکردهایش را بشناسد.

ناگفته نماند به‌طور‌کلی استفاده از خانواده و دوستان به‌عنوان توصیه‌کننده پیشنهاد نمی‌شود؛ مگر اینکه دانشگاه ذکر کرده باشد که اشکالی ندارد. همچنین، موقعیت شغلی یا رتبۀ شخصی که توصیه‌ نامه‌ برای تحصیل رشته MBA می‌نویسد، در برخی مواقع می‌تواند تفاوت ایجاد کند؛ اما درنهایت، متقاضی کسی را باید انتخاب کند که او را به‌خوبی بشناسد و سِمَت عالی‌تری دارد.

نکته‌هایی برای نوشتن توصیه‌‌نامه‌

نکته‌هایی برای نوشتن توصیه‌‌نامه‌

برخی از نکته‌های مهم در نوشتن توصیه‌‌نامه عبارت‌اند از:

زمان درخواست

متقاضی چند هفته زودتر از توصیه‌کننده برای توصیه‌نامه باید درخواست کند و به برنامۀ کاری معمولاً شلوغ وی احترام بگذارد. اگر توصیه‌کننده چند هفته برای نوشتن توصیه‌نامه فرصت داشته باشد، احتمال موافقتش با نوشتن توصیه‌نامه برای متقاضی بیشتر می‌شود.

درخواست مؤدبانه

متقاضی از توصیه‌کننده مؤدبانه و شخصاً باید درخواست کند. باید بدانیم توصیه‌کننده به متقاضی برای نوشتن توصیه ‌نامه‌ برای تحصیل رشته MBA لطف می‌کند و بهتر است متقاضی حضوری یا ازطریق ایمیل از لطفشان تشکر کند.

ارائۀ نامۀ پذیرش به توصیه‌کننده

متقاضی پذیرش دریافتی از دانشگاه‌ را برای توصیه‌کننده و دلیل علاقه‌اش را  باید شرح دهد. اگر توصیه‌کننده مهارت‌ها و تجربه‌های متقاضی را بتواند به‌گونه‌ای ارائه کند که با برنامه‌های آتی او منطبق باشد، نتیجۀ کار نوشتن توصیه‌ نامه‌ برای تحصیل رشته MBA خواهد بود.

ارائۀ رزومه و انگیزه‌نامه به توصیه‌کننده

متقاضی رزومه و انگیزه‌نامه‌اش را به توصیه‌کننده باید ارائه کند. این مدارک حاوی اطلاعات مهمی دربارۀ متقاضی است که ممکن است توصیه‌کننده از آن‌ها در نوشتن توصیه‌نامه بتواند استفاده کند.

کوتاه‌بودن توصیه‌نامه

متقاضی به توصیه‌کننده باید یادآوری کند که توصیه‌نامه باید کوتاه باشد. به‌نظر می‌رسد حدود پنج پاراگراف برای نوشتن توصیه‌نامه کافی باشد؛ چراکه کوتاه‌تر از این نمی‌تواند همۀ مهارت‌های متقاضی را برجسته کند و طولانی‌تر از این نیز ممکن است باعث شود خواننده علاقه‌اش به خواندن توصیه‌نامه را از دست دهد.

پیگیری توصیه‌نامه

متقاضی یک ‌هفته پس از درخواست از توصیه‌کننده، با او باید تماس بگیرد. این موضوع باعث می‌شود متقاضی از روند کار توصیه‌نامه آگاه شود و در مهلت تعیین‌شده برای ارسال آن، کارش را انجام دهد. درضمن، ممکن است لازم باشد متقاضی اطلاعات بیشتری از خود به توصیه‌کننده ارائه کند.

نحوۀ ارسال توصیه‌نامه

متقاضی به توصیه‌کننده دربارۀ چگونگی ارسال توصیه‌نامه به دانشگاه مدنظرش باید توضیح دهد. دستورالعمل ارسال توصیه‌نامه ممکن است در فرم توصیه‌نامه ذکر شده باشد؛ اما بهتر است متقاضی نحوۀ ارسال توصیه‌نامه خود را با توصیه‌کننده مرور کند.

بایدها و نبایدهای توصیه نامه

بایدها و نبایدهای توصیه نامه

درادامۀ مقاله، به برخی از بایدها و نبایدهای نوشتن توصیه نامه برای تحصیل رشته MBA اشاره خواهیم کرد.

بایدها

۱. متقاضی با سبک و شیوۀ نوشتن توصیه‌نامه باید آشنا باشد.

۲. متقاضی متوجه الگوی ساختار توصیه‌نامه باشد و از آشفتگی در آن اجتناب کند.

۳. متقاضی نمونه‌ای از توصیه‌نامه را به توصیه‌کننده باید ارائه دهد.

۴. متقاضی افرادی موفق در  حیطۀ دلخواهش پیدا کند و از آن‌ها الهام بگیرد.

نبایدها

۱. متقاضی از سرقت ادبی از توصیه‌نامه‌های دیگر اجتناب کند.

۲. متقاضی از ارسال توصیه‌نامه جعلی خودداری کند.

۳. انتخاب توصیه‌کننده‌ای که متقاضی را به‌خوبی نمی‌شناسند، ممکن است متقاضی را به دردسر بیندازد.

۴. انتخاب توصیه‌کننده‌ای که با متقاضی مشکل شخصی یا رابطۀ بدی دارد، احتمالاً عواقب خوشی به‌همراه نخواهد داشت.

درادامه، نمونه‌ای از توصیه نامه برای تحصیل رشته MBA را مشاهده می‌کنید.

Dear Sir or Madam:

I am pleased to recommend Mr. Lee, a promising young colleague at the Bank of Japan (BOJ), for admission to your distinguished MBA program at Cambridge University. I have known Mr. Lee for two years as his direct supervisor within our Financial Markets Department. BOJ, as a national central bank, conducts monetary policy for maintaining price stability in Japan, and the Financial Markets Department provides various money market operations with different collateral categories to accept for funds-supplying operations as the basis for realizing current monetary easing policy and overcoming deflation. Mr. Lee manages the risks of collateral that BOJ accepts to maintain the soundness of BOJ’s assets as well as to provide efficient collateral risk-assessment rates, which are used to provide benchmarks for the whole financial industry.

At BOJ, being assigned to the role of Markets Operations Planner is a sign that management is recognizing an employee’s potential, because this job requires considerable leadership, risk management, legal writing, and other skills, including a thorough understanding of IT systems. One instance where Mr. Lee demonstrated these capabilities occurred during a project involving the renewal of BOJ’s financial networking system. He coordinated more than 40 members from 5 departments to improve BOJ’s collateral risk management. Before this system renewal, collateral was marked-to-market weekly, which meant that BOJ had to use the same market value for one week even though the real value fluctuated daily. After the renewal, the mark-to-market was conducted daily, which improved collateral risk management. Private financial institutions welcomed this change, and collateral value increased to £2 billion.

Mr. Lee, as a leader of the risk management team, administers BOJ’s collateral and closely collaborates with other teams – especially those focused on policy infrastructure planning, credit risk evaluation, and statistics. Sometimes, sectionalism leads to conflicts, and relations with other teams can become tense. In Mr. Lee’s case, however, I have never been bothered with that kind of issue. With his long-term vision, he always strives to maintain strong working relationships, generously spending time helping others by offering information and analyses. Moreover, his unwavering patience and amicable personality help the team create a mutually supportive atmosphere. Simply put, Mr. Lee is affable and well-loved by his colleagues. His presence at your esteemed institution will benefit his classmates and even faculty members because he can provide unique perspectives on the unprecedented challenges that global central banks are facing and possible solutions.

I sincerely ask you to give this young man the opportunity to achieve his ample potential. Mr. Lee has the capacity to become a truly extraordinary leader, and his dedication and determination will surely improve the financial systems in Japan – and possibly across the world – over the next few decades. It is our genuine desire that Mr. Lee returns to BOJ with fresh ideas as to how to move both our organization and international financial systems forward in a progressive way.

Warm Regards,

XXXX

منبع: