مدارک لازم برای ویزای دانشجویی کانادابرای دریافت ویزای تحصیلی کانادا، متقاضی باید ثابت کند که از عهده هزینه تحصیل خود (و اعضای خانواده‌اش اگر همراه با او به کانادا می‌روند) برمی‌آید. در این مقاله به بررسی شرایط اثبات تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا می‌پردازیم.

روش‌های اثبات تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

  • داشتن حساب به نام متقاضی در یک بانک کانادایی (در صورتی که انتقال وجه به کانادا انجام داده‌اید)
  • گواهی سرمایه‌گذاری ضمانت‌شده (GIC) از یک مؤسسه مالی تعاونی کانادایی
  • اثبات دریافت وام دانشجویی/تحصیلی از یک بانک
  • صورت‌حساب بانکی ۴ ماه گذشته
  • داشتن حواله بانکی که قابل تبدیل به دلار کانادا باشد
  • اثبات پرداخت شهریه و هزینه محل سکونت در کانادا
  • داشتن نامه‌ای از شخص، دانشگاه، یا کالجی که مخارج متقاضی را پرداخت می‌کند، یا ارائه کمک‌هزینه پرداخت‌شده از دانشگاه یا کالج محل تحصیل در کانادا (اگر متقاضی موفق به دریافت بورسیه شده باشد) یا عضویت در یک برنامه تحصیلی تحت پوشش دولت کانادا

مبلغ مورد نیاز جهت اثبات تمکن مالی برای ویزای تحصیلی کانادا

حداقل مبلغ مورد نیاز برای تأمین مالی دانشجو (و اعضای خانواده‌اش اگر همراه با او به کانادا می‌روند) که سفارت (دولت) کانادا تعیین کرده است:

تمکن مالی مورد نیاز برای همه استان‌ها به‌جز کبک

افرادی که به کانادا وارد می‌شوند مبلغ مورد نیاز برای یک سال (علاوه بر شهریه دانشگاه یا کالج) مبلغ مورد نیاز برای یک ماه (علاوه بر شهریه دانشگاه یا کالج)
دانشجو $۱۰۰۰۰ $۸۳۳
نخستین عضو خانواده به عنوان همراه $۴۰۰۰ $۳۳۳
هر عضو دیگر خانواده به عنوان همراه $۳۰۰۰ $۲۵۵

*مبالغ بر مبنای دلار کانادا هستند.

مثال:

اگر دانشجو همراه با دو عضو خانواده‌اش قصد تحصیل در هریک از استان‌های کانادا غیر از کبک را داشته باشد، برای یک سال، به اثبات حداقل تمکن مالی زیر نیاز خواهد داشت:

شهریه دانشگاه یا کالج + $۱۰۰۰۰ (برای دانشجو)

+ $۴۰۰۰ (برای نخستین عضو خانواده به عنوان همراه)

+ $۳۰۰۰ (برای دومین عضو خانواده به عنوان همراه)

کل مبلغ مورد نیاز جهت اثبات تمکن مالی: شهریه دانشگاه یا کالج + $۱۷۰۰۰

تمکن مالی مورد نیاز برای استان کبک

افرادی که به کانادا وارد می‌شوند مبلغ مورد نیاز برای یک سال (علاوه بر شهریه دانشگاه یا کالج) مبلغ مورد نیاز برای یک ماه (علاوه بر شهریه دانشگاه یا کالج)
دانشجو $۱۱۰۰۰ $۹۱۷
نخستین عضو خانواده به عنوان همراه (۱۸ سال سن یا بیشتر) $۵۱۰۰ $۴۲۵
نخستین عضو خانواده به عنوان همراه (کمتر از ۱۸ سال سن) $۳۸۰۰ $۳۱۷
هر عضو دیگر خانواده به عنوان همراه (۱۸ سال سن یا بیشتر) $۵۱۲۵ $۴۲۷
هر عضو دیگر خانواده به عنوان همراه (کمتر از ۱۸ سال سن) $۱۹۰۳ $۱۵۹

*مبالغ بر مبنای دلار کانادا هستند.

مثال:

اگر دانشجو همراه با دو عضو خانواده‌اش (۱۸ سال سن یا بیشتر) قصد تحصیل در استان کبک را داشته باشد، برای یک سال، به اثبات حداقل تمکن مالی زیر نیاز خواهد داشت:

شهریه دانشگاه یا کالج + $۱۱۰۰۰ (برای دانشجو)

+ $۵۱۰۰ (برای نخستین عضو خانواده همراه)

+ $۵۱۲۵ (برای دومین عضو خانواده همراه)

کل مبلغ مورد نیاز جهت اثبات تمکن مالی: شهریه دانشگاه یا کالج + $۲۱۲۲۵

البته موارد بالا، اثبات تمکن مالی تعیین شده برای تمامی کشورهاست و برای کشور ایران، ارائه مدارک دیگر مالی از جمله سند منزل می‌تواند به اخذ ویزا کمک کند.

منبع:

www.canada.ca