براساس یکی از اخبار منتشرشده در وبگاه کامپوس فرانس، تغییراتی در فرانسه برای دانشجویان اِعمال شده است که آشنایی با آن‌ها خالی از لطف نیست.

بازگشایی رستوران‌های دانشگاه

از ۸فوریۀ۲۰۲۱ CROUSes تصمیم گرفته است رستوران‌های دانشگاه‌ها را به‌تدریج بازگشایی کند. بنابراین، دانشجویان غذایشان را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی (فاصلۀ اجتماعی، درنظر‌گرفتن محدودیت ظرفیت، زدن ماسک و...)‌ داخل محیط دانشگاه می‌توانند میل کنند یا به‌همراه خود ببرند و در محل دلخواه بخورند.

غذاهای یک‌یورویی برای دانشجویان

تمامی دانشجویان (دانشجویان فرانسوی و بین‌المللی) روزانه در رستوران‌های دانشگاه دو غذای یک‌یورویی می‌توانند میل کنند. این غذاها غذاهای گرم خانگی را شامل می‌شوند که در تهیۀ آن‌ها اصول بهداشتی رعایت شده است. ناگفته نماند دانشجویان به‌منظور بهره‌بردن از این امکان، به حساب izly فعال نیاز دارند.

کلاس‌های حضوری

یکی دیگر از تغییرات اِعمال‌شده این است که از اوایل فوریۀ۲۰۲۱ دانشجویان مجازند به مؤسسه‌های محل تحصیلشان بازگردند و یک روز در هفته در کلاس‌ها شرکت کنند. این موضوع مشمول تمام دانشجویانی خواهد شد که تمایل دارند آن را انجام دهند. به‌بیانِ‌بهتر، دانشجویان علاقه‌مند به شرکت در کلاس‌های حضوری در هر مقطع تحصیلی از این امکان می‌توانند بهره ببرند.

خدمات دانشگاهی

یکی دیگر از موضوع‌های مهم خدمات دانشگاهی است که دراختیار دانشجویان قرار می‌گیرد. با وجود شرایط خاص ناشی از بحران‌های بهداشتی، خدمات فراوانی در‌دسترس دانشجویان است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

  • خدمات اجرایی و کتابخانه‌ای که با تعیین وقت قبلی دراختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.
  • اتاق‌های مجهز به کامپیوتر و کتابخانه‌های دانشگاه امکاناتی در‌اختیار دانشجویان نیازمند به تجهیزات قرار می‌دهند تا دوره‌های آموزشی از‌راه‌دور را دنبال کنند.
  • خدمات اجتماعی CROUS و خدمات بهداشتی دانشگاه‌ها، مخصوصاً برای دانشجویان نیازمند به خدمات روان‌شناسی همچنان کاملاً دردسترس است.

به‌طورکلی، دانشجویان در فرانسه فارغ از ملیتشان با میل‌کردن غذاهای یک‌یورویی داخل رستوران‌های دانشگاه و شرکت در کلاس‌های حضوری در‌صورت تمایل و استفاده از امکانات و خدمات دانشگاهی، نهایت بهره را از تحصیل در فرانسه می‌توانند ببرند و علاوه‌بر تحصیل در دانشگاه‌های باکیفیت، ایام خوشی در این کشور بگذرانند.

منبع: