بی‌شک تمامی افراد این کرۀ خاکی حق زندگی دارند؛ حتی کسانی که با معلولیت یا ناتوانی خاصی به‌دنیا آمده‌اند. تعداد افرادِ ناتوان یا معلول مشتاق به تحصیل کم نیستند و دراین‌میان، برخی کشورها مانند فرانسه امکاناتی برای این دسته از افراد فراهم کرده تا بتوانند با تحصیل در فرانسه به آرزوی خود برسند. تحصیل معلولان در فرانسه را تجلی یکی از آرزوهای مهم و حیاتی افرادی می‌توان در نظر گرفت که به‌دلیل ناتوانی مجبور شده بودند تحصیل را کنار بگذارند. در فرانسه، سیستم‌های متعددی به دانشجویان معلول امکان می‌دهد از بهترین شرایط تحصیل استفاده کنند. در این مطلب، با تحصیل معلولان در فرانسه بیشتر آشنا خواهیم شد.

استقبال دانشگاه از معلولان

خدمات بخش پذیرش هر دانشگاه در فرانسه اطلاعاتی دربارۀ نحوۀ رسیدگی به دانشجویان معلول ارائه می‌دهد. به‌عنوان مثال، این دانشجویان می‌توانند از امکانات کمک‌آموزشی همچون تدریس خصوصی یا پشتیبانی‌هایی مانند یادداشت‌برداشتن فردی دیگر برای آنان و... استفاده کنند. گفتنی است امکان استفاده از دیگر امکانات کمک‌‌آموزشی نیز برای دانشجویان فراهم است که بخش‌ کمک‌رسانی مسئول استقبال و گردآوری دانشجویان ناتوان است. ناگفته نماند بخش مذکور فقط به دانشجویانی کمک می‌کند که کمیسیون یا انجمن حقوق و استقلال افراد ناتوان (CDAPH) نیاز آنان به کمک را تشخیص داده باشد.

بخش کمک‌رسانی علاوه‌بر درنظرگرفتن موضوع‌هایی مانند نوشتن یا ترجمۀ واحدهای درسی، به این افراد در زندگی روزمره نیز کمک می‌کند. در دانشگاه‌های فرانسه، خدمات دانشگاه برای پیشگیری‌های پزشکی و بهبود سلامت (SUMPPS) وظیفۀ پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان برای دانشجویان ناتوان و نظارت بر سلامت آنا را بر‌عهده دارد و کمک‌های رایگان برای پیشگیری، همچون واکسیناسیون را ارائه می‌دهد.

آموزش از راه دور

یکی از امکانات دانشگاه‌های فرانسه برای دانشجویان معلول آموزش از راه دور است. این نوع آموزش ویژۀ افرادی است که به‌دلیل معلولیت نمی‌توانند حرکت کنند. مرکز ملی آموزش از راه دور (CNED) تمام واحد‌های درسی آموزش عالی و دوره‌های آمادگی برای آزمون‌های رقابتیGrandes École  را در‌اختیار دانشجویان ناتوان قرار می‌دهد.

مشاوران سازمان کروس (CROUS) نیز در زمینۀ یافتن اقامتگاه دانشجویی مناسب به این دسته از دانشجویان کمک و تضمین می‌کنند رستوران‌های دانشگاه برای همه دردسترس است. ناگفته نماند ممکن است هزینۀ حمل‌ونقل دانشجویان معلولی پوشش داده شود که در مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی ثبت‌نام کرده‌اند. برای استفاده از خدمات حمل‌ونقل دانشجویان معلول به ریاست بخش باید درخواست دهند.

اتحادیۀ دانشجوییِ مطالعات پویا و استخدامی افراد ناتوان صنفی است که امکان آموزش را برای جوانان معلول و ناتوان فراهم می‌کند و برنامه‌هایی برای موفقیت آنان ترتیب می‌دهد؛ ازجمله تدریس خصوصی در مقطع متوسطه یا درنظرگرفتن برنامه‌هایی برای اجتماعی‌شدن یا برقراری جلسه‌هایی بین افراد و کارمندان معلول. افزون‌براین، اتحادیۀ مذکور بودجه‌هایی جمع‌آوری و با آن کمک‌هزینه‌های مالی (بورسیه) به دانشجویان معلول اعطا می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ خدمات مربوط به هر دانشگاه، به بخش پذیرش دانشگاه مدنظرتان مراجعه کنید.

اگر پرسشی درباره راه های مهاجرت تحصیلی به فرانسه و شرایط اخذ ویزای تحصیلی فرانسه دارید، می‌توانید آن را به‌صورت کامنت مطرح کنید.

منبع:

https://www.campusfrance.org/fr/etudiant-situation-handicap-France