وزارت بهداشت کانادا (Health Canada) در ۲۳دسامبر۲۰۲۰ مجوز استفاده از واکسن مدرنا (Moderna) را برای درمان COVID-19 صادر کرد. واکسن مدرنا دومین واکسن ویروس کرونا محسوب می‌شود که برای استفاده در کانادا تأیید شده است. پیش‌ازاین در ۹دسامبر۲۰۲۰، وزارت بهداشت کانادا مجوز استفاده از واکسن شرکت فایزر و بیوان‌تِک را صادر کرده بود. ۱۲اکتبر۲۰۲۰، وزارت بهداشت کانادا درخواست شرکت مدرنا برای بررسی واکسن ویروس کرونا را دریافت و پس از بررسی دقیق و مستقل شواهد و اطلاعات موجود، اعلام کرد واکسن مدرنا استانداردهای ایمنی و کارایی و کیفی مدنظر این وزارتخانه را دارد.

وزارت بهداشت کانادا در این اطلاعیه اعلام کرده است تأیید استفاده از واکسن مدرنا گامی مهم برای مطمئن‌شدن از دسترسی مردم کانادا به واکسن COVID-19 در سراسر کشور است. شرایط نگه‌داری متفاوت واکسن مدرنا امکان توزیع واکسن در مناطق دورافتاده‌تر کانادا، ازجمله قلمروهای کانادایی را ساده‌تر می‌کند. همچنین، وزارت بهداشت کانادا اعلام کرده به شفافیت اطلاعات متعهد است؛ بنابراین، تعدادی از مدارک مربوط به تصمیم‌گیری برای تأیید واکسن مدرنا، ازجمله خلاصۀ بررسی شواهد را برای عموم منتشر خواهد کرد. ناگفته نماند در هفته‌های آینده، اطلاعات بیشتر دربارۀ این موضوع، مانند خلاصۀ جزئیات علمی و داده‌های آزمایش‌های بالینی در‌دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

وزارت بهداشت و آژانس بهداشت عمومی کانادا اعلام کرده‌اند به‌محض ورود واکسن جدید به بازار، عملکردش را به‌دقت ارزیابی خواهند کرد تا در‌صورت شناسایی مشکلات امنیتی، اقدامات لازم را انجام دهند. در قوانین مدوّن برای تأیید واکسن مدرنا، از شرکت تولیدکننده خواسته شده است به ارائۀ اطلاعات دربارۀ امنیت و کارایی و کیفیت واکسن به وزارت بهداشت کانادا ادامه دهد. گفتنی است کمیتۀ مشورتی ایمن‌سازی ملی (National Advisory Committee on Immunization – NACI) اطلاعات حمایتی بیشتر دربارۀ طرز استفاده از واکسن‌های COVID-19 را برای استفاده در برنامه‌های ایمن‌سازی فدرال و استانی و قلمروها ارائه خواهد کرد.

واکسن مدرنا برای استفادۀ افراد بزرگ‌تر از هجده سال تولید شده است؛ بااین‌حال، شرکت مدرنا مشغول انجام آزمایش‌های جانبی روی کودکان بیش از دوازده سال است؛ بنابراین، ممکن است این ویژگی واکسن در آینده تغییر کند و کودکان نیز بتوانند از آن استفاده کنند. این واکسن براساس دستورالعمل موقت صادرات و فروش و تبلیغات استفاده از داروهای مربوط به COVID-19 در وزارت بهداشت کانادا تأیید شده است. وزارتخانۀ مذکور با استفاده از فرایند این دستورالعمل می‌تواند اطلاعات شرکت تولیدکننده را در زمان فرایند تولید محصول بررسی کند تا از هماهنگی محصول با استانداردهای سخت‌گیرانۀ کانادا مطمئن شود.منبع: