حسابداری و امورمالی یکی دیگر از رشته‌های پرطرفدار جهان است. کیفیت تدریس این رشته در بسیاری از دانشگاه‌های جهان مانند دانشگاه‌های کانادا، آلمان، فرانسه ایتالیا، اسپانیا و نروژ بسیار مطلوب است؛ از‌این‌رو، دانشجویان به تحصیل در دانشگاه‌های برتر این کشورها علاقه‌مندند. در این مقاله، بهترین دانشگاه های حسابداری و امورمالی ۲۰۲۱ کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و نروژ را معرفی و به رتبه‌های هریک اشاره خواهیم کرد.

کانادا

بهترین دانشگاه های حسابداری و امورمالی ۲۰۲۱ در کانادا عبارت‌اند از: دانشگاه تورنتو (۲۷)، دانشگاه بریتیش کلمبیا (۴۳)، دانشگاه مک‌گیل (۸۵)، دانشگاه یورک (۹۵)، دانشگاه مونترال (۹۹)، دانشگاه کویینز (۱۰۱ تا ۱۵۰)، دانشگاه آلبرتا (۱۰۱ تا ۱۵۰)، دانشگاه واترلو (۱۰۱ تا ۱۵۰)، دانشگاه وسترن (۱۰۱ تا ۱۵۰)، دانشگاه کونکوردیا (۲۰۱ تا ۲۵۰)، دانشگاه لاوال (۲۰۱ تا ۲۵۰)، دانشگاه کلگری (۲۰۱ تا ۲۵۰) و دانشگاه مک‌مستر (۲۵۱ تا ۳۰۰).

آلمان

در فهرست بهترین دانشگاه های حسابداری و امورمالی ۲۰۲۱، نام این دانشگاه‌های آلمان دیده می‌شود: دانشگاه مانهایم (۶۶)، دانشگاه هومبولت برلین (۱۰۱ تا ۱۵۰)، دانشگاه فنی مونیخ (۱۰۱ تا ۱۵۰)، دانشگاه گوته (۱۰۱ تا ۱۵۰)، مدرسۀ مدیریت WHU (۱۰۱ تا ۱۵۰)، دانشگاه آزاد برلین (۱۵۱ تا ۲۰۰)، دانشگاه هایدلبرگ (۲۰۱ تا ۲۵۰) و دانشگاه کلن (۲۰۱ تا ۲۵۰).

فرانسه

دانشگاه‌های فرانسوی حاضر در فهرست بهترین دانشگاه های حسابداری و امورمالی ۲۰۲۱ ازاین‌قرارند: مدرسۀ مدیریت پاریس HEC (۲۰)، بیزینس اسکول INSEAD (۳۱)، بیزینس اسکول ESSEC‌ (۶۲)، دانشگاه PSL (۶۴)، بیزینس اسکول EDHEC (۱۰۱ تا ۱۵۰)، دانشگاه پاریس ۱ پانتئون سوربن (۱۰۱ تا ۱۵۰)، بیزینس اسکول ESCP‌ (۱۵۱ تا ۲۰۰)، بیزینس اسکول Emlyon‌ (۲۰۱ تا ۲۵۰)، دانشگاه ساینس‌پو (۲۰۱ تا ۲۵۰) و دانشگاه سوربن (۲۵۱ تا ۳۰۰).

ایتالیا

بهترین دانشگاه های حسابداری و امورمالی ایتالیا بدین‌شرح‌اند: دانشگاه بوکونی (۱۴)، دانشگاه بولونیا (۸۰)، دانشگاه لوئیس (۱۰۱ تا ۱۵۰)، دانشگاه ساپینزای رُم (۱۵۱ تا ۲۰۰)، دانشگاه کاتولیک ساکروکور (۱۵۱ تا ۲۰۰)، دانشگاه پادوا (۲۰۱ تا ۲۵۰)، دانشگاه ونیز (۲۵۱ تا ۳۰۰)، دانشگاه ناپل (۲۵۱ تا ۳۰۰)، دانشگاه تورورگاتای رُم (۲۵۱ تا ۳۰۰) و دانشگاه پیزا (۲۵۱ تا ۳۰۰).

اسپانیا

در فهرست بهترین دانشگاه های حسابداری و امورمالی ۲۰۲۱، این دانشگاه‌های اسپانیا حضور دارند: دانشگاه ناوارا (۴۵)، دانشگاه کارلوس سوم مادرید (۷۶)، دانشگاه IE (۷۷)، دانشگاه پمپئوفابرا (۱۰۱ تا ۱۵۰)، دانشگاه مستقل مادرید (۱۵۱ تا ۲۰۰)، دانشگاه کمپلوتنسۀ مادرید (۱۵۱ تا ۲۰۰)، دانشگاه بارسلونا (۱۵۱ تا ۲۰۰)، دانشگاه والنسیا (۱۵۱ تا ۲۰۰) و دانشگاه مستقل بارسلونا (۲۰۱ تا ۲۵۰).

نروژ

بهترین دانشگاه نروژی حاضر در میان بهترین دانشگاه های حسابداری و امورمالی برای سال ۲۰۲۱ بیزینس اسکول BI محسوب می‌شود که جایگاه ۱۰۱ تا ۱۵۰ جهان را ازآنِ خود کرده است.

منبع: