بر اساس صحبت‌های مسئولین دانشگاه وسترن، برنامه تحصیلی این دانشگاه برای ترم پائیز ۲۰۲۰ و نحوه برگزاری کلاس‌ها مشخص شده است. به گفته آلن شپرد، رئیس دانشگاه وسترن، بیشتر کلاس‌های درسی این دانشگاه به صورت آنلاین خواهند بود و تنها۳۰ درصد از کلاس‌ها به صورت حضوری برگزار خواهند شد. همچنین رئیس دانشگاه وسترن اعلام کرد که کمک‌های مالی دانشگاه به دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی افزایش خواهد یافت. هدف از افزایش کمک‌های مالی به دانشجویان این است که هیچ دانشجویی به دلیل مشکلات مالی ناشی از ویروس کرونا، از تحصیل محروم نشود.

دانشگاه وسترن قصد دارد تا با تغییر در فضاهای آموزشی و کلاس‌ها، نکات بهداشتی و ضروری مانند فاصله فیزیکی بین افراد را در کلاس‌های حضوری خود رعایت کند. دانشگاه وسترن با کمک گرفتن از یک شرکت طراحی و و معماری در حال تغییر کلاس‌ها و نحوه حضور و فاصله افراد در کلاس‌ها است. با ایجاد این تغییرات، کلاس‌های حضوری و یا آزمایشگاه‌های دانشگاه به صورتی در خواهند آمد که دانشجویان و اساتید بیشترین فاصله فیزیکی را از هم داشته باشند.

میزان کلاس‌های حضوری برای هر رشته تحصیلی می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال دانشجویان پرستاری بیشتر از ۳۰ درصد از کلاس‌های خود را باید به صورت حضوری شرکت کنند و دانشجویان رشته‌های علوم انسانی امکان دارد که کمتر از ۳۰ درصد از کلاس‌های درسی آنها به صورت حضوری باشد. پس میزان کلاس‌های حضوری با توجه به رشته دانشجویان متغیر است.

به گفته مسئولان دانشگاه وسترن، در صورتی که شیوع ویروس کرونا دوباره شدت بگیرد و موج دوم شیوع اتفاق بیافتد امکان دارد تا برنامه‌های اعلام شده دچار تغییراتی بشوند. دانشگاه‌های کانادا با توجه به توصیه‌های مسئولان بهداشت و درمان کانادا برنامه‌های خود را برای ترم آتی مشخص کرده‌اند. در صورتی که شرایط شیوع ویروس کرونا شدت پیدا کند، به احتمال زیاد تمامی کلاس‌های حضوری دانشگاه‌ها متوقف خواهند شد.

شهریه دانشگاه وسترن نیز برای ترم آینده تغییری نخواهد کرد. به گفته رئیس دانشگاه وسترن، تغییر ندادن شهریه باعث خواهد شد که کیفیت آموزش در دانشگاه پائین نیاید. دانشگاه وسترن میزان کمک‌های مالی به دانشجویان کارشناسی را در حدود ۴۵ درصد افزایش داده است و مبلغ ۴۴ میلیون دلار را برای کمک‌های مالی به دانشجویان کارشناسی خود در نظر گرفته است. همچنین کمک‌های مالی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز در حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت و در حدود ۶۰ میلیون دلار برای کمک‌های مالی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نظر گرفته شده است.



منابع