جمعۀ گذشته، وین تیمونز، رئیس دانشگاه مموریال، اعلام کرد براساس تصمیم دولت نیوفاندلند و لابرادور مبنی‌بر کاهش بودجۀ دانشگاه مموریال در سال جاری، متقاضیان تحصیل در این دانشگاه در نیمسال پاییز سال تحصیلی آینده با افزایش دوبرابری مواجه خواهند شد. تیمونز به خبرنگاران گفت: «ما از مشکلات مالی استان باخبریم و می‌دانیم دانشگاه مموریال نیز باید نقشش را در بهبود وضعیت استان ایفا کند؛ اما می‌خواهم بدانید تصمیم‌گیری برای تغییر ساختار و افزایش شهریه دانشگاه مموریال کار ساده‌ای نبوده است.»

کاترین مک‌لفلین، رئیس فدراسیون دانشجویان (CFS) کانادا، می‌گوید این تصمیم دانشگاه مموریال دانشجویان بسیاری را مضطرب و خشمگین کرده است. وی می‌افزاید: «خانواده‌ها و مردم طبقۀ کارگر در این استان با شنیدن این خبر و تأثیرش بر آیندۀ خانواده‌هایشان بسیار مضطرب‌ شده‌اند.»

دانشگاه مموریال یکی از دانشگاه‌های ارزان کشور کانادا به‌شمار می‌رود و از سال ۱۹۹۹، دانشجویان بومی نیوفاندلند و لابرادور و دیگر دانشجویان کانادایی به‌ترتیب ۲۲۵ و ۳۳۰ دلار کانادا بابت هر درس در این دانشگاه می‌پردازند. این دانشگاه برای مقرون‌به‌صرفه نگه‌داشتن هزینه‌ها، هر سال حدود ۶۸میلیون دلار بودجه از دولت استانی نیوفاندلند و لابرادور دریافت می‌کرد؛ اما در بودجه‌بندی اخیر استان در ماه می، گفته شد در سال جاری از میزان کمک‌های دولت استانی به این دانشگاه کاسته خواهد شد.

به‌گفتۀ تیمونز، دانشگاه مموریال برای جبران این کاهش بودجه به افزایش شهریه مجبور شده است و انتظار می‌رود در پاسخ به این افزایش شهریه‌ها، میزان ثبت‌نام در این دانشگاه حدود ۲۰درصد کاهش پیدا کند. از سپتامبر‌۲۰۲۲، دانشجویان جدید در این استان شهریه‌ای برابر با دیگر دانشجویان کانادایی و به مبلغ ۶۰۰ دلار کانادا بابت هر درس یا سالانه حدود ۶،۰۰۰ دلار کانادا باید پرداخت کنند و این مبلغ تا ۲۰۲۶ هر سال حدود ۴درصد افزایش می‌یابد. شهریۀ دانشجویان بین‌المللی نیز از سپتامبر‌۲۰۲۲ از ۱،۱۴۶ دلار کانادا بابت هر درس به ۲،۰۰۰ دلار کانادا بابت هر درس افزایش پیدا می‌کند و این مبلغ نیز تا ۲۰۲۶ هر سال حدود ۴درصد افزایش می‌یابد. گفتنی است شهریۀ دانشجویانی که در سپتامبر پیش رو تحصیل در این دانشگاه را شروع می‌کنند یا ادامه می‌دهند، در سال جاری تغییر نخواهد کرد و پس‌از‌آن، تا سال ۲۰۲۵ هر سال با ۴درصد افزایش شهریه مواجه خواهند شد.

کمی پس از اعلام افزایش شهریه دانشگاه مموریال در سال ۲۰۲۲ ، دولت نیوفاندلند و لابرادور از اعطای کمک‌هزینۀ تحصیلی براساس نیاز مالی به دانشجویان خانواده‌های کم‌درآمد خبر داد. به‌گفتۀ تام آزبورن، وزیر آموزش نیوفاندلند و لابرادور، این کمک‌هزینه بدون بازپرداخت خواهد بود و سالانه ۳،۵۰۰ دلار کانادا همراه با مزایای دیگر به دانشجویان واجدشرایط پرداخت خواهد شد.منابع: