شاید تصور کنید تنها کسب نمرۀ عالی در آزمون‌های GMAT و GRE برای قبولی در رشتۀ MBA کافی باشد؛ اما بسیاری از داوطلبان آگاهانه یا ناآگاهانه مرتکب اشتباهاتی می‌شوند که ممکن است با وجود نمرۀ عالی و داشتن شرایط لازم، از ثبت‌نام در رشتۀ MBA و تحصیل در دانشگاه و کشور دلخواهشان باز بمانند. اشتباهات رایج در ثبت‌نام MBA به چهار دستۀ کلی تقسیم می‌شوند. در این مطلب، قصد داریم این اشتباهات رایج را معرفی کنیم.

اشتباهات پژوهشی

اشتباهات عمدۀ پژوهشی هنگام ثبت‌نام در رشتۀ MBA عبارت‌اند از‌: ۱. دیر اقدام‌کردن؛ ۲. درنظرنگرفتن زمان کافی و مناسب به‌منظور آمادگی برای آزمون GMAT؛ ۳. هم‌زمانی آمادگی برای آزمون GMAT و اقدام برای ثبت‌نام رشتۀ MBA؛ ۴. بی‌توجهی به رویدادهای مختلف برگزارشده در دانشگاه‌های MBA‌؛ ۵. تحقیق‌نکردن کافی دربارۀ دانشگاه مدنظر و برنامۀ MBA آن‌؛ ۶. کافی‌نبودن درون‌نگری متقاضی و برخورد سطحی با موضوع.

اشتباهات زمان اپلای

بیشترین اشتباهات زمان اپلای برای ثبت‌نام در رشتۀ MBA رخ می‌دهد. این دسته از اشتباهات بدین‌شرح‌اند: ۱. به‌کار‌بردن اشتباه نام دانشکده هنگام ثبت‌نام؛ ۲. ارسال مقاله‌های یکسان به دانشگاه‌های مختلف؛ ۳. پاسخ‌ندادن به پرسش‌های مقاله؛ ۴. ناتوانی در بیان اهداف اجرایی؛ ۵. رونویسی از نمونه‌مقاله‌های موجود؛ ۶. نتیجه‌گیری ناقص و نامناسب در انتهای مقاله؛ ۷. استفاده از اصطلاحات نارایج؛ ۸. تمرکز‌نکردن روی نتایج اصلی رزومه؛ ۹. اطلاعات تماس ناقص؛ ۱۰. کوتاهی در انتخاب توصیه‌کنندگان مشتاق و جزئی‌نگر؛ ۱۱. ندادن اطلاعات کافی به توصیه‌کنندگان؛ ۱۲. نادیده‌گرفتن دستورالعمل‌ها (مثلاً قالب‌بندی و محدودیت واژه‌ها).

اشتباهات ویدئویی و مصاحبه

بیشترِ دانشکده‌های MBA برای درک بهتر و شناخت بیشتر متقاضیان، از آنان می‌خواهند مقالۀ ویدیویی تهیه کنند. این مقالۀ ویدئویی به متقاضیان فرصت می‌دهد در‌برابر کمیتۀ پذیرش موقعیت بهتری کسب کنند. ‌هنگام آماده‌سازی مقالۀ ویدئویی یا آمادگی برای مصاحبۀ حضوری یا آنلاین، ممکن است اشتباهاتی از متقاضیان سر بزند. اشتباهات رایج در ثبت‌نام MBA ‌هنگام آماده‌سازی مقالۀ ویدئویی یا آمادگی برای مصاحبه ازاین‌قرارند: ۱. تمرین‌نکردن مقابل آینه یا ضبط‌نکردن آزمایشی ویدئو ؛ ۲. تکیه بر ابزارهایی که ممکن است در طول مصاحبه حواس متقاضیان را پرت کند؛ ۳. برقرار‌نکردن تماس چشمی و فرار از نگاه مستقیم؛ ۴. شرکت‌نکردن در مصاحبه‌های آزمایشی برای یافتن ضعف‌ها و وقفه‌های احتمالی موقع مصاحبه.

اشتباهات دیگر

اشتباهات رایج در ثبت‌نام MBA به اشتباهات ذکر‌شده محدود نمی‌شود و هنوز اشتباهاتی وجود دارد که متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌های معتبر MBA به آن‌ها باید توجه و از ارتکابشان خودداری کنند. اشتباهات رایج دیگر هنگام ثبت‌نام در رشتۀ MBA عبارت‌اند از: ۱. کنترل‌نکردن شخصیتی که متقاضیان در شبکه‌های اجتماعی از خود به‌نمایش می‌گذارند؛ ۲. تناقض در داستان شرح‌داده‌شدۀ متقاضیان از قسمتی به قسمتی دیگر؛ ۳. بررسی‌نکردن متن ارسالی از‌لحاظ ایرادهای نگارشی یا دستوری که به رد درخواست متقاضی منجر می‌شود؛ ۴. بررسی‌نکردن چندبارۀ کار قبل از ارسال به دانشکدۀ مدنظر.

درانتها، به این نکته باید اشاره کنیم که معمولاً این اشتباهات ناشی از بی‌توجهی به جزئیات، نداشتن استراتژی مناسب، کافی‌نبودن تحقیق و شناخت ناکافی متقاضیان از خودشان رخ می‌دهد. با درنظرگرفتن این نکته‌ها، تا حد زیادی از اشتباهات رایج در ثبت‌نام MBA می‌توانید جلوگیری کنید و بخت قبولی‌تان در دانشگاه دلخواه را افزایش دهید.

منابع: