اجاره‌بهای خانه یکی از موضوع‌های مهمی است که ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند؛ زیرا عمدۀ هزینه‌های زندگی مربوط به آن است. در این مطلب، تصمیم گرفتیم تا دربارۀ اجاره بها در کانادا صحبت کنیم. گفتنی است این هزینه‌ها برگرفته از وبگاه معتبر Numbeo هستند.

مونترال

هزینۀ اجارۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۱،۲۷۰.۶۹ و ۹۰۲.۴۲ دلار کانادا در ماه هستند. گفتنی است این هزینه برای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۲،۲۲۷.۹۱ و ۱،۵۵۱.۰۵ دلار کانادا در ماه برآورد می‌شود.

تورنتو

اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۱،۹۵۶.۸۳ و ۱،۶۵۶.۹۴ دلار کانادا تخمین زده می‌شود. همچنین، هزینۀ اجارۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۳،۳۶۴.۶۳ و ۲،۶۱۱.۸۲ دلار کانادا در ماه است.

ونکوور

برای اجارۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۲،۰۴۳.۴۱ و ۱،۶۵۲.۷۱ دلار کانادا در ماه باید پرداخت کرد. ناگفته نماند این مبلغ برای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به‌ ۳،۸۴۰.۸۴ و ۲،۸۹۱.۴۷ دلار کانادا در ماه می‌رسد.

کبک

اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۸۵۹.۷۲ و ۶۷۳.۵۳ دلار کانادا برآورد می‌شود. گفتنی است برای اجارۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر نیز به‌ترتیب ۱،۴۴۷.۰۶ و ۱،۰۶۵ دلار کانادا در ماه باید پرداخت کرد.

اتاوا

هزینۀ اجارۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب به ۱،۶۱۹.۳۵ و ۱،۲۴۴.۶۹ دلار کانادا در ماه می‌رسد. افزون‌براین، اجاره‌بهای ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۲،۷۵۴ و ۲،۰۸۰ دلار کاناداست.

کلگری

برای اجارۀ آپارتمان یک‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب ۱،۲۵۷.۱۲ و ۱،۰۵۳.۱۳ دلار کانادا در ماه باید بپردازید. شایان ذکر است اجاره‌بهای آپارتمان سه‌خوابه در مرکز و خارج از مرکز شهر نیز به‌ترتیب ۲،۲۸۱.۴۳ و ۱،۷۷۲ دلار کانادا در ماه تخمین زده می‌شود.

منبع: