با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، کشورهای مختلف قوانین متعددی در نظر گرفته‌اند تا از این طریق بتوانند کمی از همه‌گیری آن جلوگیری کنند. آلمان نیز از‌جمله کشورهایی است که قوانین خاصی برای این مسئله در نظر گرفته است که عبارت‌اند از: قانون 3G، 3G-Plus، 2G و 2G-Plus. در‌ این مطلب، دربارۀ این قوانین به‌اختصار توضیحاتی ارائه خواهیم داد.

‌قانون 3G: براساس این قانون، تنها افراد واکسینه‌شده و بهبود‌یافته از کرونا و با نتیجۀ منفی آزمایش کرونا (Schnelltest) می‌توانند به محیطی خاصی وارد شوند.

قانون 3G-Plus: طبق این قانون، فقط افراد واکسینه‌شده و بهبود‌یافته از کرونا و با نتیجۀ منفی آزمایش کرونا (PCR) اجازه دارند به محیط‌ خاصی وارد شوند.

قانون 2G: بنابر قانون 2 در آلمان، تنها افراد واکسینه‌شده و بهبود‌یافته از کرونا می‌توانند محیطی خاص وارد شوند.

قانون 2G-Plus: براساس این قانون، فقط افراد واکسینه‌شده یا بهبود‌یافته و با نتیجۀ منفی آزمایش کرونا اجازه دارند به محیط‌ خاصی وارد شوند.

قانون 2G در دانشگاه هامبورگ

همان‌طورکه می‌دانید، دانشگاه هامبورگ یکی از دانشگاه‌های برتر آلمان است که رشته‌های فراوانی ارائه می‌‌دهد. به‌علت شیوع ویروس کرونا و با هدف جلوگیری از همه‌گیری بیشتر، این دانشگاه مدت زیادی است که کلاس‌هایش را مجازی و آنلاین برگزار می‌کند. بااین‌حال با‌توجه‌به تصمیم رئیس دانشگاه هامبورگ، اخیراً با رعایت قانون 2G امکان برگزاری کلاس‌های حضوری این دانشگاه امکان‌پذیر شده است. درحقیقت، براساس قانون 2G در آلمان و همان‌طورکه پیش‌تر گفتیم، افراد واکسینه‌شده یا بهبود‌یافته از کرونا می‌توانند در کلاس‌های این دانشگاه حضور یابند. ناگفته نماند اگر دانشجویانی دچار این ویروس شده یا واکسینه ‌نشده باشند، نمی‌توانند در کلاس‌های حضوری دانشگاه هامبورگ شرکت کنند.

دیتر لنزن (Dieter Lenzen)، رئیس دانشگاه هامبورگ، اعلام کرده است که کلاس‌های حضوری این دانشگاه براساس قانون 2G برگزار می‌شوند. به‌نوشتۀ وبگاه دانشگاه هامبورگ، رئیس این دانشگاه اظهار کرده است که این تصمیم ابتدا به‌عنوان مسئولیتی اجتماعی با هدف مهار همه‌گیری کرونا و سپس برای تقویت و حمایت از دانشجویان واکسینه‌شده و بهبود‌یافته‌ای اتخاذ شده است که تا‌کنون غیرحضوری مشغول تحصیل بوده‌اند.

لنزن در‌ادامه افزوده است که هنوز استادان دانشگاه هامبورگ برای چگونگی ارائۀ دروس به دانشجویانی که نمی‌توانند در کلاس‌های حضوری شرکت کنند، به نتیجۀ خاصی نرسیده‌اند و تنها دانشجویان واکسینه‌شده و بهبود‌یافته از کرونا اجازه دارند در کلاس‌های حضوری شرکت کنند.