همان‌طورکه در مطالب قبلی گفتیم، از فروردین‌1400، ویزامتریک مصاحبه و بررسی پرونده‌های دانشجویی برای متقاضیان ورود به آلمان را انجام می‌دهد. در‌واقع، سیستم وقت‌دهی برای سفارت آلمان که تا ۱۹مرداد‌1400 ازطریق وبگاه رسمی سفارت انجام می‌شد، از 24 همان ماه به ویزامتریک منتقل شد و تمام امور دانشجویی نظیر تعیین وقت و وقت مصاحبه و تأیید مدارک برعهدۀ آن قرار گرفت. برای دریافت وقت مصاحبه از وبگاه ویزامتریک، باید به آدرس درخواست ویزا (visametric.com)مراجعه کنید. سیستم جدید تعیین وقت سفارت آلمان در ایران مزایایی دارد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

  • امکان دریافت وقتِ مصاحبه بعد از گرفتن پذیرش
  • زمان انتظار بسیار کوتاه (بین دو تا چهار هفته)
  • تعیین روز مصاحبه به‌وسیلۀ شخص متقاضی

مراحل گرفتن وقت در ویزامتریک

برای گرفتن وقت در سیستم ویزامتریک، ابتدا باید به وبگاه رسمی ویزامتریک به آدرس درخواست ویزا (visametric.com) مراجعه کنید و سپس مراحل زیر را انجام دهید:

مرحلۀ اول: گزینۀ «یک قرار ملاقات رزرو کنید» را انتخاب کنید.

مرحلۀ دوم: مبلغ ۶۰۰هزار تومان به حساب ویزامتریک واریز کنید (اطلاعات مربوط به حساب مدنظر را می‌توانید در صفحۀ اول رزرو قرار ملاقات بیابید). گفتنی است تنها در‌صورتی‌که 24 ساعت از پرداختتان گذشته باشد، می‌توانید وقت بگیرید.

مرحلۀ سوم: پس از گذشت زمان مذکور، گزینۀ «مراحل انتصاب» را انتخاب کنید.

مرحلۀ چهارم: درادامه، گزینۀ «ویزای ملی (فقط برای دانش‌آموزان)» را برگزینید.

مرحلۀ پنجم: در صفحۀ جدید، گزینۀ «تأیید» را انتخاب کنید.

مرحلۀ ششم: پس از انتخاب گزینۀ «تأیید»، «موارد ایران» و «دریافت قرار ملاقات» را برگزینید.

مرحلۀ هفتم: در این مرحله، صفحۀ جدیدی باز می‌شود که باید اطلاعات مربوط به محل زندگی، مرکز دریافت مدارک، نوع خدمات و تعداد متقاضی را وارد کنید.

مرحلۀ هشتم: پس از واردکردن اطلاعات، تاریخ‌های دردسترس برای مصاحبه نشان داده می‌شوند.

مرحلۀ نهم: در مرحلۀ آخر، نوع اطلاعات مربوط به ویزا را وارد کنید و سپس گزینۀ «بررسی» را برگزینید. بعد از انتخاب گزینۀ «بررسی»، صفحۀ مربوط به اطلاعات شخصی برایتان باز می‌شود که درادامه می‌توانید برای گرفتن وقت اقدام کنید.

منبع: