هنگام صحبت از سود سپرده در کشورهای خارجی، بسیاری از افراد گمان می‌کنند که بانک‌های کشورهایی همچون آلمان نیز مانند ایران است و در‌صورت گذاشتن سرمایه‌شان در بانک، می‌توانند مبلغ درخورتوجهی به‌عنوان سود بانکی دریافت کنند. این در حالی است که پس از شروع بحران مالی در سال ۲۰۰۸، بانک‌های اروپایی نرخ سود سپرده‌ها را بسیار کاهش دادند، تا جایی که به صفر رسید. در‌حال‌حاضر، بانک‌ها و مؤسسه‌های بانکی آلمان تصمیم گرفته‌اند برای نگه‌داری سپرده و پس‌انداز مراجعه‌کنندگان، هزینه‌ای از آنان دریافت کنند که اصطلاحاً با عنوان «سود منفی» شناخته می‌شود.

همان‌طورکه گفتیم، سود سپرده در بانک های آلمان منفی است و بانک‌های این کشور از سپرد‌ه‌ها و پس‌اندازهای اندک نیز کارمزد می‌گیرند. براساس تحقیق وبگاه مالی وریوکس، حداقل ۱۳۵ مؤسسۀ مالی در آلمان از سپرده‌هایی به‌ مبلغ ۵۰هزار یورو سود منفی دریافت کرده‌اند. ناگفته نماند برخی از بانک‌ها حتی برای پس‌اندازهایی به مبلغ ۵هزار یورو نیز سود منفی در نظر می‌گیرند؛ بنابراین، نگه‌داری سپرده در بانک‌های این کشور برای آن دسته از افراد علاقه‌مند به دریافت سود بانکی، تصمیمی چندان منطقی نیست و اگر بخواهند از پس‌اندازشان سودی کسب کنند، بهتر است سرمایه‌گذاری کنند.

درپایان، بهتر است بدانید اغلب بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی آلمان سود منفی را حدود ۰.۵درصد تعیین و دلیل این تصمیم را پرداخت کارمزد به بانک مرکزی اروپا برای نگه‌داری از سپرده‌ها عنوان کرده‌اند. شایان ذکر است حداقل ۱۳ مؤسسۀ مالی نیز سود منفی را بین ۰.۵۵ تا ۱درصد محاسبه می‌کنند.