دانشگاه پلی تکنیک مادرید یکی از دانشگاه‌های محبوبِ اسپانیاست و رشته‌های متعددی دراختیار دانشجویان قرار می‌دهد که آشنایی با آن‌ها برای علاقه‌مندان به تحصیل در این دانشگاه اهمیت دارد. در این مقاله، رشته‌های دانشگاه پلی تکنیک مادرید را به‌تفکیک مقاطع تحصیلی معرفی خواهیم کرد.

مقطع کارشناسی

رشته های دانشگاه پلی تکنیک مادرید در مقطع کارشناسی تمامی زمینه‌های تحصیلی معماری و مهندسی موردنیاز جامعۀ امروز را ارائه می‌کند. ناگفته نماند این دانشگاه به‌دلیل کیفیت درخورتوجه آموزشی و تحقیقاتی‌، در اروپا و حتی جهان نیز شناخته‌شده است. رشته های دانشگاه پلی تکنیک مادرید در مقطع کارشناسی به‌تفکیک زمینه‌های مختلف تحصیلی عبارت‌اند از:

 • فناوری محیط‌زیست و آگروفارستری (دارکشت‌ورزی): کارشناسی مهندسی کشاورزی، کارشناسی فناوری صنعت تغذیه و فناوری کشاورزی، کارشناسی فناوری زیستی، کارشناسی علوم کشاورزی و مهندسی، کارشناسی مهندسی زراعی، کارشناسی مهندسی محیط‌زیست، کارشناسی مهندسی منابع طبیعی، کارشناسی مهندسی تغذیه و کارشناسی مهندسی جنگلداری
 • معماری و فناوری و مهندسی عمران: کارشناسی ساخت، کارشناسی مهندسی عمران، کارشناسی عمران و ارض، کارشناسی عمران و کارشناسی زیرساخت معماری
 • فناوری صنایع: کارشناسی مهندسی هوافضا، کارشناسی مهندسی شیمی، کارشناسی مهندسی برق، کارشناسی مهندسی انرژی، کارشناسی مهندسی فناوری صنایع، کارشناسی مهندسی سازمانی، کارشناسی مهندسی زمین‌شناسی، کارشناسی مهندسی خودرو و الکترونیک، کارشناسی مهندسی توسعۀ محصولات و طراحی صنعتی، کارشناسی مهندسی دریایی، کارشناسی مهندسی مواد، کارشناسی مهندسی مکانیک، کارشناسی مهندسی فناوری معدن، کارشناسی معماری دریایی و کارشناسی منابع انرژی و سوخت و مواد منفجره
 • فناوری ارتباطات و اطلاعات: کارشناسی مهندسی پزشکی، کارشناسی مهندسی الکترونیک، کارشناسی سیستم‌های اطلاعاتی، کارشناسی مهندسی IT، کارشناسی مهندسی ژئوماتیک، کارشناسی علوم کامپیوتری و ریاضیات، کارشناسی مهندسی نرم‌افزار، کارشناسی مهندسی صدا و تصویر، کارشناسی مهندسی سیستم‌های مخابراتی، کارشناسی مهندسی خدمات و فناوری مخابراتی و کارشناسی مهندسی تله‌ماتیک
 • علوم ورزشی: کارشناسی علوم ورزشی
 • طراحی و مُد: کارشناسی طراحی مُد
 • رشته‌های دومدرکی: رشته‌های دومدرکی (Dual یا Double) این دانشگاه به‌تفکیک زمینه‌های تحصیلی ازاین‌قرارند:
  • معماری و فناوری و مهندسی عمران: رشتۀ دومدرکی مدیریت کسب‌وکار و ساخت
  • فناوری صنایع: رشتۀ دومدرکی مهندسی طراحی صنعتی و توسعۀ محصولات، رشتۀ دومدرکی مهندسی مکانیک، رشتۀ دومدرکی مهندسی برق صنعتی و رشتۀ دومدرکی مهندسی خودرو
  • فناوری ارتباطات و اطلاعات: رشتۀ دومدرکی مدیریت اجرایی کسب‌وکار و محاسباتی و رشتۀ دومدرکی مدیریت و مهندسی کامپیوتر و فناوری جامعۀ اطلاعاتی و رشتۀ دومدرکی مهندسی نرم‌افزار و فناوری جامعۀ اطلاعاتی

مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه پلی تکنیک مادرید در مقطع کارشناسی ارشد نیز رشته‌های تحصیلی متنوعی ارائه می‌کند. این رشته‌ها عبارت‌اند از:

 • مهندسی هوافضا: کارشناسی ارشد مکانیک مهندسی پرواز و کارشناسی ارشد سیستم حمل‌ونقل هوایی و کارشناسی ارشد سیستم‌های فضایی
 • مهندسی محیط‌زیست و آگروفارستری: کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، کارشناسی ارشد فناوری محیط‌زیست برای کشاورزی پایدار، کارشناسی ارشد بهداشت و تولیدات دامی، کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های زیستی، رشتۀ دومدرکی مهندسی کشاورزی و اقتصاد کشاورزی، کارشناسی ارشد اقتصاد مربوط به کشاورزی، کارشناسی ارشد منابع طبیعی و تغذیه، کارشناسی ارشد بازگردانی اکوسیستم، کارشناسی ارشد مهندسی جنگلداری، کارشناسی ارشد فناوری مبارزه با آتش‌سوزی جنگل، کارشناسی ارشد چشم‌انداز و باغبانی و کارشناسی ارشد بهره‌برداری و مدیریت منابع آبی در محیط طبیعی
 • معماری و ساختمان: کارشناسی ارشد پروژه‌های معماری پیشرفته، کارشناسی ارشد ارتباطات مربوط به معماری، کارشناسی ارشد احیا و محافظت از میراث معماری، کارشناسی ارشد معماری، کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، کارشناسی ارشد ساختارهای ساختمان، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی ارضی و شهری (گرایش مطالعات شهری)، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و فضایی (گرایش برنامه‌ریزی شهری)، کارشناسی ارشد خلاقیت فناوری در ساخت، کارشناسی ارشد ساخت و فناوری، کارشناسی ارشد میراث فرهنگیِ قرن بیست‌ویکم، کارشناسی ارشد فناوری معماری و ساخت و رشتۀ دومدرکی خلاقیت فناوری در ساخت و احیای ساخت
 • فناوری زیستی: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی و کارشناسی ارشد فناوری زیستی آگروفارستری و کارشناسی ارشد مهندسی تغذیه درزمینۀ بهداشت
 • مهندسی عمران، ساخت، انرژی، محیط‌زیست و پایایی: کارشناسی ارشد اقتصاد دَوَرانی (گرایش مواد معدنی و تولید محصول) و کارشناسی ارشد اقتصاد دَوَرانی با گرایش مصرف و مدیریت پایای منابع طبیعی و کارشناسی ارشد مهندسی انرژی
 • مهندسی و حرفه‌های مرتبط: کارشناسی ارشد مهندسی آکوستیک، کارشناسی ارشد نقشه‌کشی و ژئودزی، کارشناسی ارشد مهندسی زمین‌شناسی، کارشناسی ارشد ریاضیات صنعتی، کارشناسی ارشد مهندسی مواد، کارشناسی ارشد مهندسی معدن، کارشناسی ارشد مهندسی دریا و اقیانوس، کارشناسی ارشد ارزیابی خطر زلزله ازطریق فناوری زمین‌شناسی و کارشناسی ارشد مهندسی معدن پایدار
 • مهندسی صنایع: کارشناسی ارشد رباتیک و اتوماسیون، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، رشتۀ دومدرکی مهندسی صنایع و رباتیک و اتوماسیون، رشتۀ دومدرکی مهندسی صنایع و الکترونیک صنعتی، رشتۀ دومدرکی مهندسی صنایع و علم و فناوری هسته‌ای، رشتۀ دومدرکی مهندسی صنایع و مهندسی زلزله‌شناسی، کارشناسی ارشد مهندسی برق، کارشناسی ارشد مهندسی الکترومکانیک، کارشناسی ارشد مهندسی طراحی صنعتی، کارشناسی ارشد مهندسی تولید، کارشناسی ارشد علم و فناوری هسته‌ای، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات: کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، کارشناسی ارشد امنیت مجازی، کارشناسی ارشد خلاقیت دیجیتال، کارشناسی ارشد نرم‌افزار سامانۀ نهفته و توزیع‌شده، رشتۀ دومدرکی مهندسی مخابرات و مهندسی سیستم‌های الکترونیک، رشتۀ دومدرکی مهندسی مخابرات و ارتباطات، رشتۀ دومدرکی مهندسی مخابرات و شبکه و خدمات تله‌ماتیک، کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های الکترونیک، کارشناسی ارشد شیوه‌های قانونی در علوم کامپیوتری، کارشناسی ارشد مهندسی انفورماتیک، کارشناسی ارشد اینترنت اشیاء، کارشناسی ارشد علوم داده، کارشناسی ارشد خدمات و برنامه‌های موبایل برای ابزارهای موبایلی، کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک، کارشناسی ارشد منظومۀ شمسی فتوولتاییک، کارشناسی ارشد مهندسی شبکه، کارشناسی ارشد مهندسی شبکه و خدمات تله‌ماتیک، کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات، کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار، کارشناسی ارشد سیستم‌ها و نرم‌افزار و کارشناسی ارشد پردازش اطلاعات محاسباتی و آماری
 • مدیریت و سازمان: کارشناسی ارشد مدیریت بحران، کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری پایدار و بوم‌شناختی، کارشناسی ارشد مدیریت خلاقیت و اقتصاد، کارشناسی ارشد مهندسی سازمانی، کارشناسی ارشد پروژۀ برنامه‌ریزی برای مدیریت پایدار و توسعۀ غیرشهری و کارشناسی ارشد فناوری توسعه
 • علوم زمین‌شناسی و شیمی و فیزیک: کارشناسی ارشد فناوری سطح و لیزر و پلاسما
 • زیرساخت جاده و مهندسی عمران، انرژی، محیط‌زیست و پایداری: کارشناسی ارشد مهندسی عمران، کارشناسی ارشد سیستم‌های مهندسی عمران، رشتۀ دومدرکی مهندسی عمران و سیستم‌های مهندسی عمران، کارشناسی ارشد تأثیر انرژی در ساخت و صنعت و ترابری، کارشناسی ارشد مهندسی محیط‌زیست، کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی زیرساخت، کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، کارشناسی ارشد آلودگی خاک و آب، کارشناسی ارشد مهندسی مواد و ساخت و زیرساخت
 • علوم ورزشی: کارشناسی ارشد فعالیت فیزیکی و علوم ورزشی
 • فناوری و خلاقیت در طراحی مُد: کارشناسی ارشد مهندسی و طراحی مُد

همچنین برخی از رشته‌های تحصیلی نظیر آموزش دبیری در مقاطع متوسطه Lower و Higher برای گرایش‌های فیزیک، فناوری، ریاضیات و شیمی و... نیز در دورۀ کارشناسی ارشد ارائه می‌شوند.

مقطع دکتری

رشته های دانشگاه پلی تکنیک مادرید در مقطع دکتری به‌تفکیک زمینه‌های تحصیلی بدین‌شرح‌اند:

 • صنعت و تولید: دکتری اروپایی مدیریت صنعتی، دکتری رشتۀ میان‌دانشگاهی مکانیک سیالات، دکتری مهندسی مکانیک، دکتری مهندسی هوافضا، دکتری رباتیک و کنترل اتوماتیک، دکتری مدیریت خلاقیت و اقتصاد، دکتری مهندسی برق و الکترونیک، دکتری مهندسی مواد و مهندسی شیمی و محیط‌زیست، دکتری مدیریت مهندسی، دکتری انرژی پایدار و هسته‌ای و قابل‌احیا، دکتری طراحی صنعتی و مهندسی کالا، دکتری مهندسی و طراحی صنعتی و دکتری تحقیقات محیط‌زیست و ارزیابی خطر و مدل
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات: دکتری مهندسی ریاضیات و آمار و پژوهش‌های عملیاتی، دکتری هوش مصنوعی، دکتری مهندسی پزشکی، دکتری سیستم و فناوری ارتباطات، دکتری مهندسی سیستم‌های الکترونیک، دکتری ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتری منظومۀ شمسی فتوولتاییک، دکتری علوم و فناوری کامپیوتری برای شهرهای هوشمند، دکتری مهندسی خدمات و سیستم جامعۀ اطلاعاتی، دکتری مهندسی سیستم تله‌ماتیک و دکتری محاسبات و سیستم‌ها و نرم‌افزار
 • محیط‌زیست و آگروفارستری: دکتری مهندسی مدیریت منابع طبیعی، دکتری پژوهش پیشرفتۀ جنگلداری، دکتری مهندسی زراعی، دکتری فناوری محیط‌زیست برای کشاورزی پایدار، دکتری منابع ژنتیکی و فناوری زیستی، دکتری سیستم‌های پیچیده و دکتری برنامه‌ریزی برای مدیریت پایدار و توسعۀ شهری
 • مهندسی عمران: دکتری سیستم‌های مهندسی عمران، دکتری مهندسی ساختار و مواد و زیرساخت، دکتری معماری دریایی و مهندسی دریا و اقیانوس، دکتری مهندسی ژئوماتیک و دکتری خلاقیت فناوری در زمینۀ ساخت
 • معماری: دکتری معماری و شهرسازی، دکتری پروژه‌های معماری پیشرفته، دکتری میراث معماری، دکتری فناوری معماری و ساخت، دکتری ساختارهای ساختمان و دکتری پایداری و احیای شهری
 • هنر و علوم اجتماعی: دکتری معماری، دکتری طراحی، دکتری مُد و اجتماع، دکتری موسیقی و علوم و فناوری مربوط به آن، دکتری ارتباطات معماری و دکتری علوم مربوط به فعالیت‌های فیزیکی و ورزش

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ دانشگاه پلی تکنیک مادرید، می‌توانید به صفحۀ مربوط به آن مراجعه کنید.

منابع: