در میان دانشگاه‌های آلمان و جهان، دانشگاه آگسبورگ را می‌توان یکی از دانشگاه‌های محبوب‌ دانست. این دانشگاه در قلبِ شهر آگسبورگ واقع شده است و به‌عنوان دانشگاهی نوپا شناخته می‌شود. دانشگاه آگسبورگ ترکیبی از مدرنیته و خلاقیت است و محیطی جذاب برای دانشجویان بین‌المللی فراهم می‌کند. درحال‌حاضر، این دانشگاه درحدود ۱۹هزار نفر دانشجو و ۱،۲۰۰ نفر کارمند دارد. در این مطلب، اطلاعات بیشتری دربارۀ دانشگاه آگسبورگ ارائه خواهیم دارد.

زمینه‌های تحصیلی

به‌طور‌کلی، رشته‌های تحصیلی دانشگاه آگسبورگ در حوزه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

 • هنر
 • علوم انسانی
 • علوم طبیعی
 • کسب‌وکار
 • حقوق

رشته‌های دانشگاه آگسبورگ

دانشگاه آگسبورگ رشته‌های تحصیلی متنوعی ارائه می‌دهد که در‌ادامه به‌تفکیکِ مقطع تحصیلی، آن‌ها را معرفی خواهیم کرد.

مقطع کارشناسی

رشته‌های مقطع کارشناسی دانشگاه آگسبورگ عبارت‌اند از:

 • مطالعات انگلیسی و آمریکایی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • زبان و ادبیات فرانسه: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • زبان و ادبیات ایتالیایی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • علوم اجتماعی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • زبان و ادبیات اسپانیایی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • زبان‌شناسی میان‌فرهنگی کاربردی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • آموزش هنر: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • ادبیات تطبیقی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • علوم آموزشی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • تاریخ فرهنگ اروپایی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • آلمانی به‌عنوان زبان خارجی و زبان دوم: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • تاریخ: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • تاریخ هنر و تاریخ فرهنگ: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • ارتباطات و رسانه: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • فلسفه: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • دبیری: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • موسیقی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • ریاضیات کسب‌وکار: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • مهندسی و علم مواد: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • ریاضیات: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • فیزیک: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • کسب‌وکار: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • مهندسی سیستم‌های اطلاعاتی و کسب‌وکار: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • علوم کامپیوتری: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • علوم کامپیوتر در مهندسی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • اقتصاد: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • جغرافی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • ژئوانفورماتیک: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • مدیریت کسب‌وکار جهانی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • مهندسی صنایع: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • مطالعات کسب‌وکار و حقوق: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • علوم پزشکی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.

مقطع کارشناسی ارشد

رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آگسبورگ از این قرارند:

 • زبان و ادبیات آلمانی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C2 است.
 • ادبیات بین‌الملل: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C2 است.
 • مطالعات انگلیسی و آمریکایی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته A1 است.
 • فرهنگ اروپایی ارتباطات: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B1 است.
 • اخلاقیات متون فرهنگی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • تحقیقات میان‌رشته‌ای در‌زمینۀ دبیری و یادگیری: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • موسیقی و آموزش کنسرت: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • الهیات: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • زبان‌شناسی میان‌فرهنگی کاربردی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • علوم آموزشی با تمرکز بر تنوع آموزش: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • اخلاقیات محیطی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • فرهنگ اروپایی ارتباطات (کارشناسی ارشد آلمانی‌فرانسویِ زبان و ادبیات فرانسه): سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • مطالعات تاریخی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • تاریخ هنر و تاریخ فرهنگ: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • مطالعات اروپایی میان‌رشته‌ای: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1است.
 • ارتباطات و رسانه: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • موسیقی درمانی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • مطالعات آمریکای‌شمالی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1است.
 • دانش فلسفه (ارزش‌ها و معنا): سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • مطالعات نزاع سیاسی و اجتماعی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1است.
 • مدیریت کسب‌وکار: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2است.
 • حقوق
 • موسیقی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B1است.
 • علوم مواد
 • مهندسی نرم‌افزار
 • اکولوژی جهانی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته A1 است.
 • آنالیز ریاضیات و مدل: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته A2 است.
 • کسب‌وکار: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • ریاضیات کسب‌وکار: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • اقتصاد و سیاست عمومی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • مدیریت فرانسوی‌آلمانی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • مدیریت کسب‌وکار جهانی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • ریاضیات: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • فیزیک: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته B2 است.
 • کسب‌وکار و مهندسی سیستم‌های اطلاعاتی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • علوم محیط و اقلیم: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • علوم کامپیوتری: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • مطالعات کامپیوتری و چندرسانه‌ای: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • علوم کامپیوتر در مهندسی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • جغرافی: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • ژئوانفورماتیک: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • مهندسی صنایع: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.
 • مطالعات حقوق و کسب‌وکار: سطح زبان آلمانی موردنیاز برای این رشته C1 است.

دانشکده‌های دانشگاه آگسبورگ

دانشکده‌های دانشگاه آگسبورگ عبارت‌اند از: دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار (سال تأسیس: ۱۹۷۰)، دانشکدۀ حقوق (سال تأسیس: ۱۹۷۱)، دانشکدۀ الهیات (سال تأسیس: ۱۹۷۱)، دانشکدۀ فلسفه و علوم اجتماعی (سال تأسیس: ۱۹۷۲)، دانشکدۀ تاریخ و زبان‌شناسی (سال تأسیس: ۱۹۷۲)، دانشکدۀ ریاضیات و علوم طبیعی (سال تأسیس: ۱۹۸۱)، دانشکدۀ علوم کامپیوتری کاربردی (سال تأسیس: ۲۰۰۳) و دانشکدۀ پزشکی. ناگفته نماند دانشگاه آگسبورگ با دانشگاه‌های متعددی از کشورهای مختلفی نظیر رومانی، روسیه، آفریقای‌جنوبی و ایالت متحدۀ آمریکا همکاری می‌کند و همین موضوع سبب شده است جنبۀ بین‌المللی پیدا کند.

آخرین فرصت درخواست پذیرش در دانشگاه آگسبورگ

به‌منظور اقدام برای دریافت پذیرش از دانشگاه آگسبورگ، باید با آخرین فرصت اپلیکیشن این دانشگاه آشنا شد. آخرین فرصت درخواست پذیرش برای نیمسال تابستان دانشگاه آگسبورگ پانزدهم ژانویه و آخرین فرصت درخواست پذیرش برای نیمسال زمستان آن پانزدهم جولای است. شایان ذکر است پذیرشِ آنلاین نیز از اواسط یا اواخر ماه مه برای ترم زمستان و از اواسط یا اواخر ماه نوامبر برای ترم تابستان دردسترس است.

شهر آگسبورگ

همان‌طور‌که در بخش مقدمه بیان کردیم، دانشگاه آگسبورگ در قلبِ شهر آگسبورگ واقع شده است؛ بنابراین، آشنایی با این شهر خالی از لطف نیست. در‌ادامه، اطلاعاتی کلی دربارۀ شهر آگزبورگ ارائه خواهیم داد. شهر آگسبورگ یکی از شهرهای آلمان است که به‌عنوان شهری دانشجویی شناخته می‌شود. بعد از نویس و تریر، آگسبورگ سومین شهر قدیمی آلمان محسوب می‌شود؛ بنابراین، زندگی در این شهر یا بازدید از آن به‌خوبی تاریخ کشور آلمان را منعکس می‌کند. گفتنی است مساحت این شهر ۱۴۶.۸ کیلومترمربع و جمعیتش تقریباً ۲۶۹هزار نفر است.

کیفیت زندگی در شهر آگسبورگ بسیار رضایت‌بخش است؛ به‌همین‌دلیل، شرایط زندگی را برای ساکنان و دانشجویان بین‌المللی آنجا آسان می‌کند. شاخص‌های مختلف کیفیت در شهر آگسبورگ بدین‌شرح‌اند:

 • شاخص قدرت خرید مردم: بالا
 • شاخص امنیت: بالا
 • شاخص مراقبت‌های درمانی: بالا
 • شاخص وضعیت اقلیمی: بالا
 • شاخص آلودگی هوا: پایین

تابستان‌های شهر آگسبورگ معتدل و زمستان‌هایش بسیار سرد به‌همراه باد و آسمان نیمه‌ابری است. در این شهر، متوسط دمای هوا در طول سال از منفی ۴ تا ۲۴ درجۀ سانتی‌گراد متغیر است و دمای کمتر از منفی ۱۲ یا بیشتر از ۳۱ درجۀ سانتی‌گراد به‌ندرت در آنجا دیده می‌شود. فصل گرم سال در شهر آگسبورگ از سی‌ام مه آغاز می‌شود و تا هشتم سپتامبر با متوسط دمای ۲۰ درجۀ سانتی‌گراد در روز ادامه می‌یابد. همچنین، گرم‌ترین روز سال در این شهر چهارم آگوست است که حداقل دما به ۱۳ و حداکثر به ۲۴ درجۀ سانتی‌گراد می‌رسد. شایان ذکر است فصل سرد سال در این شهر از پانزدهم نوامبر تا چهارم مارس با متوسط دمای ۷ درجۀ سانتی‌گراد در روز است. همچنین، سردترین روز سال در آگسبورگ نهم فوریه با حداقل دمای منفی ۴ و حداکثر دمای ۳ درجۀ سانتی‌گراد است. براساس دیدگاه‌های گردشگران، بهترین زمان برای بازدید از شهر آگسبورگ از اواخر ژوئن تا اواخر آگوست است که دمای هوا بین ۱۸ و ۲۷ درجۀ سانتی‌گراد است.

هزینۀ زندگی در شهر آگسبورگ برای هر نفر بدون اجاره‌بهای ماهانۀ مسکن، حدود ۸۱۴ یوروست. دربارۀ اجاره‌بهای مسکن نیز باید بگوییم که برای آپارتمان یک‌خوابه در مرکز شهر آگسبورگ، حدود ۷۵۵ و برای آپارتمانی مشابه در خارج از مرکز شهر، حدود ۵۰۹ یورو در ماه باید پرداخت کرد. همچنین، اجارۀ ماهانۀ آپارتمان سه‌خوابه در مرکز شهر حدود ۱،۳۵۷ و اجارۀ ماهانۀ آپارتمانی مشابه در خارج از مرکز شهر حدود ۱۰۵۷ یوروست. افرادی تمایل دارند در شهر آگسبورگ مسکن بخرند، باید بدانند که قیمت هر مترمربع آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به‌ترتیب درحدود ۵،۰۵۰ و ۴،۰۸۰ یورو تخمین زده می‌شود.

منابع:

https://www.studying-in-germany.org/universities-germany/university-of-augsburg/

https://www.uni-augsburg.de/en/studium/studienangebot/uebersicht/