ورود به کانادا در پاندمی کرونا برای مسافران واکسینه‌شده با واکسن‌های تأییدشده و دارای دلایل سفر غیرضروری از تاریخ‌های زیر مجاز است:

  • از ۹آگوست۲۰۲۱ برای شهروندان آمریکایی و دارندگان اقامت دائم آمریکا و ساکن این کشور که از ایالات متحده به کانادا سفر می‌کنند.
  • از ۷سپتامبر۲۰۲۱ برای تمام مسافران واکسینه‌شده با دلایل غیرضروری

مسافران دیگر هنگام رسیدن به کانادا به اقامت سه‌روزه در هتل‌های تأییدشده نیازی ندارند. تمام مسافران قانون قرنطینۀ کانادا را باید رعایت کنند و رعایت‌نکردن قوانین یا ارائۀ اطلاعات اشتباه به جریمۀ نقدی یا حبس منجر خواهد شد. گفتنی است افراد با مشاهدۀ نشانه‌های بیماری در هر زمان، به رعایت قرنطینه و تماس با مراکز بهداشت عمومی محلی ملزم خواهند بود.

مقررات پیش از سفر برای تمام مسافران

تمامی افراد، حتی مسافران واکسینه‌شده، برای قرنطینه باید برنامه‌ریزی کنند و زمان رسیدن به کانادا برنامۀ قرنطینه را همراه داشته باشند. مسافران واکسینه‌شده به ماندن در قرنطینۀ اجباری نیازی نخواهند داشت؛ اما ممکن است بنا به تصمیم افسران خدمات مرزی، حتی آنان نیز به رعایت قوانین قرنطینه مجبور شوند.

مسافران باید ۷۲ ساعت پیش از رسیدن به کانادا، آزمایش مولکولی COVID-19 بدهند و نتیجۀ منفی را همراه داشته باشند. افراد بهبودیافته از بیماری نیز نتیجۀ مثبت آزمایش مولکولی COVID-19 را باید همراه داشته باشند؛ آزمایشی که از ۱۴ تا ۱۸۰ روز پیش از سفر گرفته شده است. همچنین، آنان ۷۲ ساعت پیش از رسیدن به کانادا اطلاعاتشان، ازجمله نتیجۀ آزمایش‌ها و مدارک واکسیناسیون را در اپلیکیشن ArriveCAN باید ثبت کنند. ناگفته نماند مسافران واکسینه‌شده علاوه‌بر ثبت اطلاعات در اپلیکیشن ArriveCAN، مدارک واکسیناسیون کاغذی یا دیجیتالی تمام دُزهای واکسن تزریق‌شده را باید همراه داشته باشند و این مدارک را تا چهارده روز پس از رسیدن به کانادا نزد خود نگه دارند.

مقررات در زمان رسیدن به مرز کانادا

مسافران برای ورود به کانادا در پاندمی کرونا، به‌محض رسیدن به مرز این کشور مقررات خاصی باید رعایت کنند. این مقررات برای مسافران واکسینه‌شده و واکسینه‌نشده متفاوت است.

مقررات مسافران واکسینه‌شده

مسافران واکسینه‌شده هنگام رسیدن به مرز کانادا به ارائۀ اطلاعات و مدارک لازم و پاسخ به پرسش‌های بهداشتی افسران ملزم خواهند بود. بیشتر مسافران واکسینه‌شده زمان رسیدن به کانادا به انجام آزمایش نیازی نخواهند داشت؛ اما ممکن است افرادی تصادفی برای انجام آزمایش کرونا در مرز انتخاب شوند و آزمایش‌ندادن به قرنطینۀ اجباری آنان یا پرداخت جریمۀ نقدی منجر خواهد شد.

مقررات مسافران واکسینه‌نشده

مسافران واکسینه‌نشده نیز هنگام رسیدن به مرز کانادا به ارائۀ اطلاعات و مدارک لازم و پاسخ به پرسش‌های بهداشتی افسران مجبور خواهند بود. آنان هنگام رسیدن به کانادا دو کیت آزمایش مولکلولی COVID-19 باید دریافت کنند و موقع رسیدن به مرز و هشت روز پس از آن، آزمایش COVID-19 بدهند. این قانون ممکن است در برخی استان‌ها یا قلمروهای کانادا متفاوت باشد و مسافران به رعایت تمام قوانین فدرال و استانی ملزم خواهند بود. مسافران واکسینه‌نشده درصورت داشتن نشانه‌های بیماری یا برنامۀ قرنطینۀ نامطلوب، دستورالعمل‌های دولتی را باید رعایت کنند.

مقررات قرنطیه برای مسافران واکسینه‌نشده

مسافران به‌محض رسیدن به کانادا، باید به محل قرنطینه بروند و ۴۸ ساعت پس از رسیدن به محل قرنطینه با استفاده از اپلیکیشن ArriveCAN یا تماس با شمارۀ ۱۸۳۳۶۴۱۰۳۴۳، رسیدن خود به محل را تأیید کنند. افزون‌براین، آنان فرم خودارزیابی روزانه برای نشانه‌های COVID-19 را باید تکمیل کنند و سپس، آزمایش روز هشتم را براساس دستورالعمل‌ها انجام دهند. دولت کانادا یا مسئولان استان‌ها و قلمروهای این کشور در پایان قرنطینه با این مسافران تماس خواهند گرفت.منبع: