نوشتن مقاله یکی از تجربه‌های مهم هر دانشجو در دانشگاه است. مقاله متنی است شامل تحلیل نویسنده از اطلاعاتی منظم و مشخص که برای پاسخ به پرسشی جمع‌آوری شده‌اند. این پرسش را شما یا استادتان مشخص می‌کنید. مقالۀ دانشگاهی شاید کمی با دیگر مقاله‌هایی متفاوت باشد که در مدرسه یا خارج از دانشگاه نوشته‌اید‌؛ به‌همین‌سبب، در این مقاله برای علاقه‌مندان به تحصیل در کانادا مراحل نوشتن مقاله دانشگاهی را بیان خواهیم کرد.

انتخاب پرسش

اولین مرحله در نگارش مقاله دانشگاهی پیدا کردن هدف آن است. پرسش یک تحقیق برآمده از هدفتان است و نقطۀ تمرکز مقاله را نشان می‌دهد. در پرسش مقاله، چه چیزی وجود دارد که نمی‌دانید و می‌خواهید پیدا کنید. پرسش مقاله دلیل نوشتن مقاله است. گاهی استادتان پرسشی به شما می‌دهد و گاهی انتظار می‌رود خودتان پرسشی مطرح کنید. درهرصورت، وظیفۀ شما پاسخ به آن پرسش است.

منظم کردن رویکرد

در قدم دوم برای نوشتن مقاله دانشگاهی شما باید تصمیم بگیرید چه نوع اطلاعاتی برای پاسخ به پرسشتان احتیاج دارید و چگونه این اطلاعات در‌کنار‌هم قرار می‌گیرند. در این مرحله، نظم‌و‌ترتیب مقاله‌تان مشخص می‌شود. برای رسیدن به نظم مقاله، شاید احتیاج باشد بیشتر دربارۀ موضوع آن مطالعه کنید. هنگام مطالعه و با کسب اطلاعات پیش‌زمینه‌ای، ساختار مقاله در ذهنتان شکل می‌گیرد. افزون‌براین، از تکنیک نقشۀ ذهنی (Mind Map) برای دسته‌بندی می‌توانید استفاده کنید. هر بخش از این نقشه بخشی از مقاله می‌تواند باشد. گفتنی است تمرکز هر پاراگراف با جملۀ موضوعی (Topic Sentence) مشخص می‌شود.

جمع‌آوری اطلاعات

جمع‌آوری اطلاعات سومین مرحله برای نوشتن مقاله دانشگاهی است. یکی از منابع مهم برای جمع‌آوری اطلاعات جست‌وجو در کتابخانه‌هاست. مزیت جست‌وجو در کتابخانه در‌مقایسه‌با جست‌وجو در اینترنت این است که در منابع کتابخانه، ممکن است مقالات یا اطلاعاتی پیدا کنید که برای دسترسی اینترنتی به آن‌ها مجبور شوید هزینه بپردازید. حق عضویت ناچیز کتابخانه به شما امکان دسترسی به منبع عظیمی از مقالات و اطلاعات را می‌دهد. خواندن منابع نیز خود نیازمند مهارت است. برای خواندن مقالات دیگران، ابتدا هدفشان و سپس مؤلفه‌های اصلی را باید بیابید و درادامه، مقدمه و نتیجه‌گیری را نگاه کنید.

جمع آوری اطلاعات

ارجاع اطلاعات

در مقاله‌تان، منابع اطلاعات را باید ذکر کنید؛ زیرا خواننده باید دقیقاً بداند این اطلاعات از کجا آمده است. ارجاع اطلاعات این پرسش مهم را پاسخ می‌دهد: «از کجا می‌دانید؟» پاسخ مناسب برای این پرسش به مقاله‌تان اعتبار می‌بخشد و خواننده در‌صورت تمایل، منبع را نیز می‌تواند مطالعه کند. علاوه‌براین، ذکر منبع شما را از اتهام دزدی علمی مبرا می‌کند. روش ذکر منبع در مقاله دانشگاهی متنوع است؛ اما سه روش مرسوم عبارت‌اند از: APA و MLA وChicago . برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ هرکدام از روش‌ها، نامشان را در اینترنت می‌توانید جست‌وجو کنید.

نوشتن نتیجه‌گیری

پس از همۀ این مراحل، به‌عنوان آخرین قدم در نوشتن مقاله دانشگاهی باید بتوانید از اطلاعاتی که با ذکر منبع آورده‌اید، نتیجه‌ای ارائه کنید. نتیجۀ شما توضیح می‌دهد که اطلاعات مقاله چگونه پرسش اصلی را پاسخ می‌دهند. معمولاً در انتهای کار، جمله‌ای در پایان مقدمه اضافه می‌شود تا نشان دهد مقاله‌ چگونه به پرسش مطرح‌شده پاسخ داده است. به این جمله بیانیۀ مقاله (Thesis Statement) می‌گویند که به خواننده کمک می‌کند مقاله‌تان را بهتر بفهمد.

منبع: