یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که همواره ذهن افرادی که تمایل به مهاجرت دارند را به خود مشغول می‌کند هزینه‌های مربوط به زندگی در کشور مقصد است. همچنین برخی از افراد در انتخاب چند کشور دچار تردید هستند و در جستجوی کشوری باکیفیت اما ارزان‌تر اند. همانطور که همه می‌دانید آلمان و کانادا هردو از جمله کشورهای بسیار باکیفیت برای زندگی و تحصیل هستند و بسیاری از افراد در انتخاب این دو کشور تردید دارند. بی‌شک انتخاب هرکدام بسته به شرایط شخصی و اقتصادی فرد، آینده روشنی را در پی خواهد داشت. درحقیقت شرایط اقتصادی در انتخاب کشور مقصد بسیار مهم است و درصورت ایجاد تردید در انتخاب چند کشور مقایسه هزینه های زندگی در کشورهای مربوطه بسیار مؤثر است. مقایسه هزینه زندگی در آلمان و کانادا نیز برای افرادی که قصد زندگی و تحصیل در کانادا یا زندگی و تحصیل در آلمان را دارند خالی از لطف نیست زیرا بعد از آشنایی با هزینه‌ها بسته به شرایط اقتصادی خود می‌توانند یکی از این دو کشور را انتخاب کنند. در ادامه این مقاله با مقایسه هزینه هایی نظیر موادغذایی و رستوران، حمل و نقل، مسکن و… به مقایسه هزینه زندگی در آلمان و کانادا خواهیم پرداخت. شایان ذکر است که به منظور مقایسه دقیق‌تر هزینه‌ها، هزینه‌های کشور کانادا نیز به یورو احتساب شده است.

هزینه مواد غذایی و رستوران

به منظور مقایسه هزینه زندگی در آلمان و کانادا توجه به هزینه‌های مربوط به مواد غذایی و رستوران‌ بسیار مهم است که در ادامه به تفکیک کشورها این هزینه‌ها را مشاهده می‌کنیم.

 • آلمان: هزینه غذا در رستورانی ارزان در آلمان برابر ۱۰ یورو و در رستورانی با قیمت متوسط برابر ۵۰ یورو برای ۲ نفر است. هزینه مواد غذایی پر مصرفی نظیر شیر (۱ لیتر)، نان سفید (۱ عدد)، برنج سفید (۱ کیلوگرم)، تخم‌مرغ (۱۲ عدد) و پنیر محلی (۱ کیلوگرم) به ترتیب برابر ۰.۷۸ یورو، ۱.۳۳ یورو، ۲.۰۲ یورو، ۲.۰۱ یورو و ۷.۹۱ یورو است. هزینه موادغذایی دیگری نظیر فیله مرغ و گوشت گاو به ترتیب برابر ۷.۶۱ یورو و ۱۰.۶۸ یورو به ازای هر ۱ کیلوگرم است. هزینه میو‌ه‌هایی مانند سیب و موز و پرتقال به ترتیب برابر ۲.۲۸ یورو، ۱.۵۷ یورو و ۱.۹۸ یورو به ازای هر ۱ کیلوگرم است. گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز نیز به ترتیب برابر ۲.۳۵ یورو، ۱.۲۷ یورو و ۱.۲۹ یورو به ازای هر ۱ کیلوگرم قیمت دارند.
 • کانادا: هزینه غذا در رستورانی ارزان در کانادا برابر ۱۰.۱۸ یورو و در رستورانی متوسط برابر ۴۴.۵۵ یورو برای ۲ نفر است. هزینه مواد غذایی پر مصرفی نظیر شیر (۱ لیتر)، نان سفید (۱ عدد)، برنج سفید (۱ کیلوگرم)، تخم‌مرغ (۱۲ عدد) و پنیر محلی (۱ کیلوگرم) به ترتیب برابر ۱.۶۰ یورو، ۱.۸۵ یورو، ۲.۴۲ یورو، ۲.۱۸ یورو و ۸.۱۱ یورو است. هزینه موادغذایی دیگری نظیر فیله مرغ و گوشت گاو به ترتیب برابر ۸.۴۳ یورو و ۹.۶۱ یورو به ازای هر ۱ کیلوگرم است. هزینه میو‌ه‌های مانند سیب و موز و پرتقال به ترتیب برابر ۲.۶۴ یورو، ۱.۱۲ یورو و ۲.۵۸ یورو به ازای هر ۱ کیلوگرم است. گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز نیز به ترتیب برابر ۲.۶۳ یورو، ۱.۸۶ یورو و ۱.۶۵ یورو به ازای هر ۱ کیلوگرم قیمت دارند.

مقایسه هزینه موادغذایی و رستوران در یک نگاه

در ادامه به طور مختصر تفاوت هزینه موادغذایی و رستوران را در کانادا و آلمان مشاهده می‌کنیم:

 • هزینه غذا در رستوران ارزان در کانادا: ۱.۸۳ درصد بیش‌تر از آلمان
 • هزینه غذا در رستوران با قیمت متوسط در کانادا: ۱۰.۹۰ درصد کمتر از آلمان
 • هزینه شیر در کانادا: ۱۰۴.۵۴ درصد بیش‌تر در آلمان
 • هزینه یک قرص نان در کانادا: ۳۸.۸۹ درصد بیش‌تر از آلمان
 • هزینه برنج (۱ کیلوگرم) در کانادا: ۲۰ درصد بیش‌تر از آلمان
 • هزینه تخم‌مرغ (۱۲ عدد) در کانادا: ۸.۴۷ درصد بیش‌تر از آلمان
 • هزینه پنیرمحلی (۱ کیلوگرم) در کانادا: ۲.۵۲ درصد بیش‌تر از آلمان
 • هزینه فیله مرغ (۱ کیلوگرم) در کانادا: ۱۰.۷۷ درصد بیش‌تر از آلمان
 • هزینه گوشت گاو (۱ کیلوگرم) در کانادا: ۹.۹۷ کمتر از آلمان
 • هزینه ۱ کیلوگرم سیب در کانادا: ۱۵.۴۵ درصد بیش‌تر از آلمان
 • هزینه ۱ کیلوگرم موز در کانادا: ۳۰.۲۳ درصد بیش‌تر از آلمان
 • هزینه ۱ کیلوگرم پرتقال در کانادا: ۱۱.۶۳ درصد بیش‌تراز آلمان
 • هزینه ۱ کیلوگرم گوجه فرنگی در کانادا: ۴۶.۹۸ درصد بیش‌تر از آلمان
 • هزینه ۱ کیلوگرم سیب زمینی در کانادا: ۲۸.۴۱ درصد بیش‌تر از آلمان
 • هزینه ۱ کیلوگرم پیاز در کانادا: ۲۸.۴۱ درصد بیش‌تر از آلمان

نتیجه گیری: به طور کلی هزینه‌های خوراک و موادغذایی در آلمان کمتر از کانادا است.

هزینه حمل و نقل

هزینه حمل و نقل

مقایسه هزینه حمل و نقل در آلمان و کانادا نیز در روند مقایسه هزینه زندگی در آلمان و کانادا بسیار مهم است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. پس اگر قصد مهاجرت تحصیلی به کانادا و یا مهاجرت تحصیلی به آلمان را دارید تا انتها همراه ما باشید.

 • آلمان: هزینه بلیط یک‌طرفه (حمل و نقل داخلی) و بلیط یک‌ماهه به ترتیب برابر ۲.۸۰ یورو و ۷۰.۹۵ یورو است. افرادی نیز که از تاکسی برای حمل و نقل استفاده می‌کنند باید بدانند که کرایه تاکسی برابر ۲ یورو به ازای هر ۱ کیلومتر و ورودیه تاکسی برابر ۳.۵۰ یورو است. هزینه بنزین نیز برای آنهایی که از وسایل نقلیه شخصی استفاده می‌کنند بسیار مهم است. هزینه بنزین در آلمان برابر ۱.۴۲ یورو به ازای هر ۱ لیتر است.
 • کانادا: هزینه بلیط یک‌طرفه (حمل و نقل داخلی) و بلیط یک‌ماهه به ترتیب برابر ۲.۰۷ یورو و ۶۱.۷۴ یورو است. افرادی نیز که از تاکسی برای حمل و نقل استفاده می‌کنند باید بدانند که کرایه تاکسی برابر ۱.۲۷ یورو به ازای هر ۱ کیلومتر و ورودیه تاکسی برابر ۲.۵۵ یورو است. هزینه بنزین نیز برای آنهایی که از وسایل نقلیه شخصی استفاده می‌کنند بسیار مهم است. هزینه بنزین در کانادا برابر ۰.۷۳ یورو به ازای هر ۱ لیتر است.

مقایسه هزینه حمل و نقل در یک نگاه

 • هزینه بلیط یکطرفه در کانادا: ۲۶.۱۳ درصد کمتر از آلمان
 • هزینه بلیط یکماهه در کانادا: ۱۲.۹۹ درصد کمتر از آلمان
 • هزینه ورودیه تاکسی در کانادا: ۲۷.۲۶ درصد کمتر از آلمان
 • هزینه کرایه تاکسی (۱ کیلومتر) در کانادا: ۳۶.۳۵ درصد کمتر از آلمان
 • هزینه بنزین (۱ لیتر) در کانادا: ۴۸.۷۰ درصد کمتر از آلمان

نتیجه‌گیری: به طورکلی هزینه های مربوط به حمل و نقل در آلمان کمتر از کانادا است.

هزینه مسکن

هزینه مسکن

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که به مقایسه هزینه زندگی در آلمان و کانادا کمک می‌کند هزینه های مربوط به مسکن است که در ادامه به تفکیک کشور به آنها پرداخته‌ایم.

 • آلمان: اجاره‌بها برای یک آپارتمان ۱ خوابه در مرکز شهر در آلمان برابر ۷۴۱.۹۲ یورو در ماه و برای آپارتمانی مشابه، خارج از مرکز شهر برابر ۵۶۱.۳۱ یورو در ماه است. همچنین اجاره ماهیانه برای یک آپارتمان ۳ خوابه در مرکز شهر برابر ۱۴۲۴.۹۵ یورو و برای همین آپارتمان خارج از مرکز شهر برابر ۱۰۶۳.۳۸ یورو است. افرادی نیز که تمایل به خرید مسکن در آلمان دارند باید بدانند که هزینه خرید یک آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به ترتیب برابر ۵۱۵۶.۵۱ یورو و ۳۴۹۷.۱۱ یورو به ازای هر ۱ متر مربع است.
 • کانادا: اجاره‌بها برای یک آپارتمان ۱ خوابه در مرکز شهر در آلمان برابر ۸۴۹.۹۹ یورو در ماه و برای آپارتمانی مشابه، خارج از مرکز شهر برابر ۶۹۹.۷۲ یورو در ماه است. همچنین اجاره ماهیانه برای یک آپارتمان ۳ خوابه در مرکز شهر برابر ۱۳۶۰.۵۵ یورو و برای آپارتمانی مشابه خارج از مرکز شهر برابر ۱۱۲۸.۰۵ یورو است. افرادی نیز که تمایل به خرید مسکن در کانادا دارند باید بدانند که هزینه خرید یک آپارتمان در مرکز و خارج از مرکز شهر به ترتیب برابر ۳۸۱۹.۲۲ یورو و ۲۶۶۳.۲۲ یورو به ازای هر ۱ متر مربع است.

مقایسه هزینه مسکن در یک نگاه

در ادامه تفاوت هزینه اجاره‌بها و هزینه خرید مسکن را در کانادا و آلمان مشاهده می‌کنیم:

 • اجاره‌بها برای آپارتمان ۱ خوابه در مرکز شهر در کانادا: ۱۴.۵۷ درصد بیش‌تر از آلمان
 • اجاره‌بها برای آپارتمان ۱ خوابه خارج از مرکز شهر در کانادا: ۲۴.۶۶ درصد بیش‌تر از آلمان
 • اجاره‌بها برای آپارتمان ۳ خوابه در مرکز شهر در کانادا: ۴.۵۲ درصد کمتر از آلمان
 • اجاره‌بها برای آپارتمان ۳ خوابه خارج از مرکز شهر در کانادا: ۶.۰۸ درصد بیش‌تر از آلمان
 • هزینه هر متر مربع مسکن برای خرید (آپارتمان در مرکز شهر) در کانادا: ۲۵.۹۳ درصد کمتر از آلمان
 • هزینه هر متر مربع مسکن برای خرید (آپارتمان خارج از مرکز شهر) در کانادا: ۲۳.۸۵ درصد کمتر از آلمان

نتیجه‌گیری: به طور کلی هزینه موردنیاز برای اجاره یک آپارتمان در کانادا بیش‌تر از آلمان و هزینه موردنیاز برای خرید یک آپارتمان در آلمان بیش‌تر از کانادا است.

هزینه قبوض و اینترنت

هزینه‌های مربوط به قبوض و اینترنت در آلمان و کانادا به ترتیب زیر است.

 • آلمان: هزینه قبوض مربوط به آب، برق و سیستم گرمایشی و سرمایشی برای یک آپارتمان ۸۵ متری در آلمان برابر ۲۱۷.۴۱ یورو در ماه است. هزینه اینترنت نیز (۶۰ Mbps و یا بیشتر با دیتای نامبرابر) برابر ۳۲.۰۷ یورو است.
 • کانادا: هزینه قبوض مربوط به آب، برق و سیستم گرمایشی و سرمایشی برای یک آپارتمان ۸۵ متری در کانادا برابر ۱۰۱.۱۵ یورو در ماه است. هزینه اینترنت در کانادا (۶۰ Mbps و یا بیشتر با دیتای نامبرابر) برابر ۴۸.۶۹ یورو است.

مقایسه هزینه قبوض و اینترنت در یک نگاه

در ادامه تفاوت هزینه‌های قبوض و اینترنت را در آلمان و کانادا به طور مختصر مشاهده می‌کنیم:

 • هزینه قبوض در کانادا: ۵۳.۴۸ درصد کمتر از آلمان
 • هزینه اینترنت در کانادا: ۵۱.۸۱ درصد بیش‌تر از آلمان

نتیجه‌گیری: به طورکلی هزینه قبوض در کانادا کمتر از آلمان است.

سایر هزینه ها

هزینه‌های مربوط به زندگی علاوه بر هزینه‌های فوق شامل هزینه‌های دیگری نیز است که آشنایی با هزینه‌های مربوطه در این کشورها نیز به مقایسه هزینه زندگی در آلمان و کانادا کمک شایانی می‌کند. هزینه‌هایی مانند هزینه لباس و هزینه‌های مربوط به ورزش و تفریح برای برخی از افراد بسیار مهم هستند. در ادامه به اطلاعاتی درباره برخی از این هزینه‌ها در آلمان و کانادا و همچنین مقایسه آنها می‌پردازیم.

هزینه لباس

هزینه لباس

هزینه‌های مربوط به برخی از انواع لباس و کفش در آلمان و کانادا به شرح زیر است.

 • آلمان: هزینه یک شلوار جین (با برند Levis 501 و یا برندی مشابه) برابر ۷۷.۳۰ یورو و یک لباس تابستانی از یک فروشگاه زنجیره‌ای (با برند Zara، H&M و…) برابر ۳۴.۷۴ یورو است. همچنین هزینه یک جفت کتانی ورزشی با قیمت متوسط برابر ۸۱.۱۴ یورو و یک جفت کفش رسمی چرمی مردانه برابر ۱۰۶.۵۹ یورو است.
 • کانادا: هزینه یک شلوار جین (با برند Levis 501 و یا برندی مشابه) برابر ۴۰.۷۴ یورو و یک لباس تابستانی از یک فروشگاه زنجیره‌ای (با برند Zara، H&M و…) برابر ۲۸.۸۲ یورو است. هزینه یک جفت کتانی ورزشی با قیمت متوسط در کانادا برابر ۶۴.۱۸ یورو و یک جفت کفش رسمی چرمی مردانه نیز برابر ۷۹.۸۲ یورو است.

مقایسه هزینه لباس در یک نگاه

تفاوت هزینه های مربوط به لباس در کانادا و آلمان به شرح زیر است که البته در این بخش تنها به مثال‌های قسمت قبلی اکتفا شده است.

 • هزینه یک شلوار جین (با برند Levis 501 و یا برندی مشابه) در کانادا: ۴۷.۳۰ درصد کمتر از آلمان
 • هزینه یک لباس تابستانی از یک فروشگاه زنجیره‌ای (با برند Zara، H&M و…) در کانادا: ۱۷.۰۴ درصد کمتر از آلمان
 • هزینه یک جفت کتانی ورزشی با قیمت متوسط در کانادا: ۲۰.۹۱ درصد کمتر از آلمان
 • هزینه یک جفت کفش رسمی چرمی مردانه در کانادا: ۲۵.۱۲ درصد کمتر از آلمان

نتیجه گیری: به طور کلی هزینه لباس در کانادا کمتر از آلمان است.

هزینه ورزش و تفریح

هزینه ورزش و تفریح

در ادامه هزینه‌های مربوط به برخی ورزش‌ها و تفریحات را در آلمان و کانادا مشاهده می‌کنیم.

 • آلمان: شهریه باشگاه ورزشی برای یک نفر بزرگسال در آلمان برابر ۲۹.۹۳ یورو در ماه و هزینه اجاره زمین تنیس برابر ۲۰.۰۷ یورو به ازای هر ۱ ساعت در آخر هفته است. هزینه تفریحاتی نظیر رفتن به سینما در آلمان نیز برابر ۱۲ یورو (به ازای هر بلیط) است.
 • کانادا: شهریه باشگاه ورزشی برای یک نفر بزرگسال برابر ۳۱.۷۸ یورو در ماه، هزینه اجاره زمین تنیس برابر ۱۲.۹۴ یورو به ازای هر ۱ ساعت در آخر هفته است. هزینه تفریحاتی مانند رفتن به سینما در کانادا نیز برابر ۸.۹۱ یورو (برای ۱ بلیط) است.

مقایسه هزینه ورزش و تفریح در یک نگاه

در ادامه تفاوت قیمت هزینه موارد مذکور را در آلمان و کانادا مشاهده می‌کنیم:

 • شهریه باشگاه ورزشی برای یک نفر بزرگسال در کانادا: ۶.۱۷ درصد بیش‌تر از آلمان
 • هزینه اجاره زمین تنیس در کانادا: ۳۵.۵۰ درصد کمتر از آلمان
 • هزینه بلیط سینما در کانادا: ۲۵.۷۵ درصد کمتر از آلمان

نتیجه‌گیری: با استناد بر هزینه‌های ورزش و تفریحات فوق می‌توان نتیجه گرفت که به طور کلی هزینه ورزش و تفریح در کانادا کمتر از آلمان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف آلمان و کانادا می‌توانید به صفحات این شهرها درسایت سیم آخر مراجعه کنید.

در صورت تمایل به گرفتن ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آلمان و اقامت در این دو کشور با ما همراه باشید.

منابع: