برای کسب اطلاعات دربارۀ نمرات آزمون‌های مختلف و مقایسۀ نمرات بین آن‌ها، در ابتدا هرکدام از این آزمون‌ها را باید بشناسیم. پیش‌تر در وبگاه سیم آخر، به‌تفصیل دربارۀ آزمون‌های تافل و آیلتس و PTE سخن گفته‌ایم و مقاله‌هایی برای شناخت و آمادگی بیشتر به‌منظور شرکت در آن‌‌ها منتشر کرده‌ایم. در این مطلب، با چهارچوب مرجع مشترک اروپایی برای زبان‌ها (Common European Framework of Reference for Languages) آشنا خواهیم شد و نمرات آزمون‌های بین‌المللی را مقایسه خواهیم کرد.

معرفی CEFR و سطوح مختلف آن

چهارچوب مرجع مشترک اروپایی برای زبان‌ها به‌اختصار CEFR یا CEFRL نامیده می‌شود و استاندارد بین‌المللی برای ارزیابی تسلط افراد بر زبان است. شش سطح زبانی در CEFR تعریف شده است: C2 ،C1 ،B2 ،B1 ،A2 ،A1. با استفاده از این سطوح، به‌راحتی می‌توان تسلط افراد بر ‌حدود چهل زبان مختلف را سنجید. زبان‌آموزان از این سطوح معمولاً برای اثبات توانایی‌شان در زمینۀ مکالمه، خواندن، نوشتن و شنیدن استفاده می‌کنند. البته امتحان‌ها و گواهینامه‌هایی نیز برای کسانی وجود دارد که می‌خواهند سطح زبانی‌شان را رسمی کنند‌. در‌ادامه، به‌اختصار سطوح زبانی CEFR را خواهید خواند.

سطح A1

توانمندی‌های زبان‌آموزان سطح مبتدی (Beginner) یا سطح A1 عبارت‌اند از: ۱. درک عبارت‌های اساسی و استفاده از آن‌ها؛ ۲. معرفی خود و سؤال از دیگران دربارۀ جزئیات فردی‌شان؛ ۳. برقراری تعامل زبانی ساده، به‌شرط آرام و واضح صحبت‌کردن طرف مقابل.

سطح A2

زبان‌آموزان سطح مقدماتی (Elementary) یا سطح A2 این مهارت‌ها را دارند:۱. درک عبارت‌های معمول استفاده‌شده در بیشتر حوزه‌های مرسوم، مانند خرید و خانواده و اشتغال؛ ۲. انجام کارهای معمول مرتبط با تبادل مستقیم اطلاعات؛ ۳. بیان مباحث مهم و ضروری به زبان ساده.

سطح ‌B1

برخی از مهارت‌های زبان‌آموزان سطح متوسط (Intermediate) یا سطح B1 ازاین‌قرارند:۱. سفر به بیشترِ مناطقی که به آن زبان صحبت می‌شود؛ ۲. نوشتن متن‌های ساده در موضوع‌های دلخواه؛ ۳. شرح‌دادن تجربه‌ها، واقعه‌ها، رؤیاها، دیدگاه‌ها یا برنامه‌ها به‌طورخلاصه.

سطح ‌B2

زبان‌آموزان درپایان دورۀ سطح بالای متوسط (Upper Intermediate) یا سطح B1 مهارت‌های بسیاری می‌آموزند؛ ازجمله:۱. درک ایده‌های اصلی متنی پیچیده، مانند قطعه‌ای فنی؛ ۲. داشتن تعامل خودجوش و بدون فشار زیاد برای برقراری ارتباط با دیگران؛ ۳. نوشتن متنی مفصل دربارۀ طیف وسیعی از موضوع‌ها.

سطح ‌C1

برخی از توانمندی‌های زبان‌آموزان سطح پیشرفته (Advanced) یا سطح C1 بدین‌شرح‌اند: ۱. درک طیف گسترده‌ای از متن‌ها یا مکالمه‌های طولانی‌تر و پرمطلب؛ ۲. بیان ایده‌ها بدون جست‌وجوی زیاد؛ ۳. استفادۀ مؤثر از زبان برای موقعیت‌های اجتماعی و دانشگاهی یا شغلی؛ ۴. نوشتن متن‌های مفصل در موضوع‌های پیچیده.

سطح ‌C2

مهارت‌های زبان‌آموزان سطح متخصص (Proficiency) یا سطح ‌C2 ازاین‌قرارند: ۱. درک آسان تمام مطالب خواندنی و شنیدنی‌؛ ۲. خلاصه‌کردن منسجم اطلاعات منابع مختلف؛ ۳. بیان مقاصد با استفاده از مفهوم دقیق در قالب سناریوهای پیچیده.

نمرات آزمون‌های بین‌المللی

به‌طورکلی، آزمون‌های بین‌المللی برای سنجش مهارت متقاضی در چهار بخش مکالمه (Speaking)، خواندن (Reading)، نوشتن (Writing) و شنیدن (Listening) طراحی شده‌اند و هرکدام کارایی‌های متنوعی دارند؛ از‌جمله برای تحصیل در دانشگاه (آکادمیک) یا مهاجرت (جنرال). برخی از این آزمون‌های بین‌المللی، مانند آزمون BULATS به‌منظور ارزیابی مهارت‌های بازرگانی و تجاری و شغلی متقاضی در زبان انگلیسی طراحی شده‌اند و کاربردشان محدود است. ناگفته نماند آزمون BULATS از سال ۲۰۱۹ برگزار نمی‌شود؛ اما مقایسۀ نمرات آن در‌کنار دیگر آزمون‌های بین‌المللی، خالی از لطف نیست.

در تصویر زیر، مقایسه‌ نمرات آزمون‌های بین‌المللی آورده شده است. ناگفته نماند معادل‌سازی نمرات آزمون‌های بین‌المللی حدودی است و امکان دارد در دانشگاه‌های مختلف کمی تفاوت داشته باشد.

نمرات آزمون‌های بین‌المللی

در تصویر زیر، نمرات آزمون‌های آیلتس و تافل را در بخش‌های مختلف مکالمه (Speaking)، خواندن (Reading)، نوشتن (Writing) و شنیدن (Listening) مقایسه کرده‌ایم.


مقایسه-نمرات-آزمون_های-آیلتس-و-تافل

در تصویر زیر، مقایسۀ میان نمرات تافل و CEFR آورده شده است.

مقایسه_-میان-نمرات-آیلتس-و-نمرات-CEFR

منابع: